Vågmær fanget ved Hesselø

Vågmær fanget ved Hesselø

Tidligere på måneden fangede fisker Bent Muff under brislingefiskeri en vågmær ved Hesselø i det sydlige Kattegat. -Den 2. inden for et år.
Fisken, der blev fanget i snurrevod, var et stort eksemplar på 204 cm og 27,6 kg. Den blev indleveret på Kattegatcentret i Grenaa, hvor den blev undersøgt og dissekeret. Det viste sig, at den havde 6 friskfangede sild og brislinger på 6-12 cm i maven. Den har med andre ord været på jagt efter bytte på kun 25 meter vand. Dette er en interessant observation, da arten normalt lever pelagisk på 300-600 meters dybde.

Bent Muff fangede også en vågmær i marts 2010 – ligeledes ved Hesselø. Også denne havde friske småsild i maven. Der er dog tale om strejfere og ikke en egentlig bestand, for arten er en forholdsvis sjælden gæst i danske farvande. Fiskeatlasdatabasen rummer således kun oplysninger om knap 30 eksemplarer fra Danmark.

Vågmæren findes udbredt i den nordlige del af Atlanterhavet fra Nordafrika til Nordnorge og Grønland. Den sølvskinnende, bændelformede fisk med de højrøde finner kan blive op til ca. 3 meter. Den har ingen økonomisk betydning.