Torsk i underområde 25-32 i Østersøen og Bælterne


Fra lørdag den 1. juli 2006 og indtil videre er det i den østlige del af Østersøen og Bælterne med fartøjer, hvis ejer har tilladelse til fiskeri af torsk på rationsvilkår, tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. halve kalendermåned:

Fartøjer under 6 meter 200 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 650 kg
Fartøjer på 9 meter og under 12 meter 1.150 kg
Fartøjer på 12 meter og under 14 meter 1.650 kg
Fartøjer på 14 meter og under 16 meter 2.000 kg
Fartøjer på 16 meter og under 18 meter 2.350 kg
Fartøjer på 18 meter og derover 2.650 kg

I underområde 25-32 i Østersøen og Bælterne er fiskeri med trawl, vod eller lignende redskaber med en maskestørrelse på mindst 90 mm, bundsatte garn, infiltringsnet og toggegarn med en maskestørrelse på mindst 90 mm samt bundliner forbudt i følgende perioder:

Fra og med 15. juni til og med 14. september.
Fra og med 14. oktober til og med 20. oktober.
Fra og med 16. december til og med 25. december.

Undtaget fra ovennævnte er fartøjer med en længde overalt på under 12 meter, som fisker med garn, infiltringsnet og/eller toggegarn med en maskestørrelse på mindst 110 mm. Sådanne fartøjer må ved anvendelse af nævnte redskaber medbringe og lande bifangst af torsk på op til 10 % af den ombordværende fangst.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1155 af 7. december 2005, § 2, jf. bilag 6”

Skriv et svar