Industrifisk til over 2,30 kr/kg.

  • Post Category:Fiskeri

Faldende sydamerikansk produktion, kombineret med fortsat stærk efterspørgsel presser prisen opad. Fiskeolieprisen er baggrund for den umiddelbare prisstigning på industrifisk.

Fortsæt med at læse Industrifisk til over 2,30 kr/kg.

Godt brisling fiskeri

  • Post Category:Fiskeri

1.200 tons brisling fanget efter få dages aktivt fiskeri. E 532 ”Rockall” lander onsdag en last på godt 1.200 tons brisling, som er fisket på en forholdsvis kort tur i Nordsøen.

Fortsæt med at læse Godt brisling fiskeri

Hanstholm Fiskemelsfabrik udvider modtagefaciliteterne.

  • Post Category:Fiskeri

2 nye råvaretanke sikrer, at de største industrilaster kan leveres og forarbejdes ved Hanstholm Fiskemelsfabrik A/S. I takt med industrifartøjerne bliver stadig større, opstår der samtidig på landsiden behov for at tilpasse sig disse nye udfordringer.

Fortsæt med at læse Hanstholm Fiskemelsfabrik udvider modtagefaciliteterne.

Fødevareministeren roses af fiskemelsbranchen

”Der er da ros til ministeren for at få sat blæk på papiret”, siger Nils C. Jensen, formand for den danske Fiskemelsforening, i en kommentar til den netop indgåede samhandelsaftale med Kina, hvorefter det atter bliver muligt for danske fabrikker at eksportere fiskemel- og olie, til det hastigt voksende kinesiske marked.

Fortsæt med at læse Fødevareministeren roses af fiskemelsbranchen