Nyt fra Færøerne uge 5

  • Post Category:Nyheder

Lineskibene Klakkur, Eivind og Kambur lander fangsterne fra Flemish Cap i St. Pierre. Fiskeriet har været godt og skibene lander næsten fuld last. Straks efter losningen tog de tilbage til fiskeriet på Flemish Cap. De tre lineskibe fryser fangsten ombord.

Fortsæt med at læse Nyt fra Færøerne uge 5

Nyt fra Færøerne uge 4

  • Post Category:Nyheder

Det uheldsramte lineskib Pison, der i sidste uge, onsdag aften, og efter losning i Leirvik fik brand ombord, havde ellers haft en god tur på 11 dage, med et godt fiskeri. 21,1 tons var det blevet til, hvoraf hovedparten var torsk der på dagen blev afregnet med 14,- kr. kiloet. Samlet omsætning var på 273.937,50 kr.

Fortsæt med at læse Nyt fra Færøerne uge 4

Nyt fra Færøerne uge 5

  • Post Category:Fiskeri

Ugen har været præget af flere store landinger fra især norske fartøjer som for tiden er i gang med fiskeriet efter Lodde og Blåhvilling. Fiskeriet foregår både på felterne omkring Island ogi Barentshavet. På Færørerne er meget tilfredse med disse ekstra tilførsler af fisk.

Fortsæt med at læse Nyt fra Færøerne uge 5

Nyt fra Færøerne uge 6

  • Post Category:Nyheder

Efter få dages fiskeri har Finnur Friði landet en stor last lodde, hvoraf en del er solgt til konsum, mens resten forarbejdes til fiskemel og olie.

Fortsæt med at læse Nyt fra Færøerne uge 6

Endnu ikke det store loddefiskeri ved Island.

  • Post Category:Fiskeri

Havundersøgelsesskibet Arni Fridriksson meldte ellers om rimelige mængder lodde på fiskepladserne ved Vestfjord. Fem til seks pelagiske fartøjer er nu taget til området, men vejrudsigten ser ikke lovende ud de næste par dage, så man regner med at indstille fiskeriet hen under aften.

Fortsæt med at læse Endnu ikke det store loddefiskeri ved Island.