Stort nordjysk værft har haft uventet tilbagegang
Fra en rekordomsætning på 1,3 mia kroner i 2017 for Karstensens Skibsværft A/S, er nu vendt til en lille tilbagegang på 110 mio kroner, til en omsætning i 2018 på 1,2 mia kroner. Årets resultat dykkede tilsvarede fra i 2017 at være på 39.1 mio kroner efter skat, til et minus på 5.6 mio kroner i 2018. Årsagen var et udefra kommende problem med en polsk underleverandør.

Stort nordjysk værft har haft uventet tilbagegang

Fra en rekordomsætning på 1,3 mia kroner i 2017 for Karstensens Skibsværft A/S, er nu vendt til en lille tilbagegang på 110 mio kroner, til en omsætning i 2018 på 1,2 mia kroner. Årets resultat dykkede tilsvarede fra i 2017 at være på 39.1 mio kroner efter skat, til et minus på 5.6 mio kroner i 2018. Årsagen var et udefra kommende problem med en polsk underleverandør.

 

Det polske problem har haft stor betydning samt indflydelse på Karstensens Skibsværft A/S årsresultat, da ordre på nybygninger der skulle have været leveret i 2018, nu for nogles vedkommende først kan leveres i 2019. Værftet har derfor ufrivilligt fået rykket noget af omsætningen samt resultatet for 2018 til i år. Selskabet skriver selv i  regnsskabsafslutningen, at man har oplevet en ikke-tilfredsstillende indtjening i nybygningsafdelingen. Hvilket i følge værftet skyldes store forsinkelser på leverancer af skibsskrog fra en underleverandør i Polen.

 

Karstensens producerer nu selv skrog til nybygninger
Nordjyske der har bragt nyheden, skriver videre at Karstensens Skibsværft A/S, for at undgå en gentagelse af disse problemer, har besluttet selv at investere i produktion af skrog, ved det nyoprettede selskab Karstensen Shipyard Poland ved Vistal Offshore i Gdynia. Dermed regner værftet i følge Nordjyske, at man fremadrettet sikre skrog leveret til tiden og dermed opnå et bedre resultat i værftets nybygningsafdeling, der sidste år leverede fem nye fartøjer til kunder både i Danmark, Sverige, Storbritannien og Irland.

 

Selskabet skiver videre i ledelsesberetningen, at man har oplevet en vigende aktivitet inden for reparation og større ombygninger, hvilket har medført en mindre indtjening end forventet. Derimod har malerhallen udviklet sig som forventet og aktiviterne i Grønland har også givet et tilfredsstillende resultat.

 

Ordrebeholdningen lyder på 14 fartøjer, der skal leveres i tiden mellem 2019 og 2021. Værftet forventer ligeledes at kunne hente nogle store reparationsarbejder til værftet og ledelsen forventer på den baggrund at resultatet bliver forbedret i 2019.