Norske unge vælger uddannelse indenfor Fiskeriet
Helt nye tal for ansøgninger til Norges videregående uddannelser viser, at flere unge nordmænd i dag vælger en uddannelse indenfor det blå fag, som fiskeri og havbrug.

Norske unge vælger uddannelse indenfor Fiskeriet

Helt nye tal for ansøgninger til Norges videregående uddannelser viser, at flere unge nordmænd i dag vælger en uddannelse indenfor det blå fag, som fiskeri og havbrug samt fødevarebranchen med fisk og skaldyr som favoritfag.

Det skriver BodøPosten på sin nyhedsside, at netop det store antal ansøgninger til de blå fag, er gavnligt for især fremtidens fødevareindustrier og arbejdspladser. Noget som den norske fiskeriminister Harald T. Nesvik også bifalder og glæder sig over, at de unges valg er med til at understøtte den blå branche i Norge og dermed også passe på Norges »blå skattekiste«, som fiskeriministeren kalder erhvervene langs Norges kyster.

»Dagens unge skal skabe fremtidens fisk og skaldyrsproduktioner og arbejdspladser. Derfor er det flot at de tar et uddannelsesvalg, som sikre fremtiden for fiskeriet og dambrugene,« understreger fiskeriministeren, der i de nyeste tal kan se en udvikling der alene op til 2018, har øget antallet af ansøgninger med over 20 procent. Totalt set er der tale om 501 nye elever, som har søgt ind på uddannelsen »Vg2 fisk og fangst«. Hvilket svarer til en fremgang siden 2012 på hele 130 procent.

»Tallene viser en klar tendens«, fortæller Fiskeriministeren videre, at flere unge nu vælger det »blå« fag til, istedet for fra og det er måske lidt ubeskedent sagt, en win-win situation for både de unge, men også for hele branchen som sådan, påpegede Harald T. Nesvik til slut overfor avisen.

Indenfor akvakultur var der flest ansøgninger fra Nordland og Troms, mens der indenfor fiskeri og fangst var flest fra Møre, Romsdal og Nordland i Norge.

Det norske Fiskeridepartement har sat 2,5 millioner NOK af i tilskud til aktiviteter som giver god reklame for fødevareindustrien, når det gælder arbejdspladser til unge med en forkærlighed for fisk og skaldyr på en god og attraktiv arbejdsplads for de unge.

Ansøgningsfristen er 11. april 2019.