Miljøorganisation forbryder sig igen mod loven ved at dumpe granitsten
Insel Frost Fotografie

Miljøorganisation forbryder sig igen mod loven ved at dumpe granitsten

Denne gang er det Greenpeace-skibet »Beluga II«, der ca. 22 sømil fra den tyske halvø Jasmund  i Østersøen på Adler Grund og Rønne Banke, der ligger sydvest for Bornholm, der har forbrudt sig mod loven. Her har miljøorganisationen smidt tonstunge sten ud i farvandet, for at hindre et trawlfiskeri, som Greenpeace påstår fortsat finder sted. Det til trods for at området netop er et stenrevsområde der er uegnet for trawlfiskeri. Et område der henhører under Natura-2000 og som ligeledes nu er en del af de otte nye helt unikke naturområder, som skal være habitatsområde.

Denne gang er det Greenpeace-skibet »Beluga II«, der dumper granitsten ved Adler Grund og Rønne Banke sydvest for Bornholm. foto: mit

Ulovlighederne fra Greenpeace’s side har afstedkommet en større Politiaktion ved kajen i den lille havneby Sassnitz, hvor »Beluga II« ligger forsvarligt fortøjret og hvor politiet nu er i gang med den videre efterforskning.

Bag anmeldelsen står de tyske myndigheder, »Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrografie«, som tidligere har forbudt Greenpeace at benytte sig af disse ulovligheder, med placering af kæmpe granitsten i farvandet. Ved at overtræde myndighedernes påbud har Greenpeace overtrådt en række love, som de nu anklages for og som de senere skal forklare sig om i en tysk retssal.

Miljøorganisationen Greenpeace beskylder denne gang den tyske regering for stadig at tillade trawlfiskeri i Adler Grund-området, på trods af området er udpeget som et beskyttet habitats-område. »Hver sten vi dumper her, hjælper med til at beskytte de artsrige stenrev og muslingebanker mod ødelæggelsen af tunge trawl.« forklarer marinebiolog Thilo Maack fra Greenpeace. Der med aktionen igen har valgt én for Greenpeace ikke sjælden ulovlig aktionsform, hvor man trodser alle gængse love, ved selvtægt, at ligge hindringer ud for andre søfarende i farvandet.

Heldigvis har de tyske myndigheder et lidt andet syn på lov og orden end Greenpeace’s eget forvanskede og lovovertrædende billede med deres egenrådige form for selvjustits.

Skriv et svar