Ny EU-forordning vedtaget om fiskeriets tekniske regler
EU-forordningen imponerer ikke Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation (DFPO), der ser reglerne som fortsat bureaukratiske, og på mange måder uklare

Ny EU-forordning vedtaget om fiskeriets tekniske regler

Samtidig er der indført et totalt forbud mod trawlfiskeri med elektrisk strøm (De hollandske bomtrawlere) med mulighed for, at medlemsstaterne straks kan forbyde eller begrænse denne type fiskeri i deres egne kystfarvande.

Fortsæt med at læse
EU Fiskeri: Grønt lys til nye tekniske og bevarelses-mæssige foranstaltninger
En ny tidssvarende juridisk ramme, der fastsætter praksis og betingelser for, hvordan fiskeri-aktiviteter kan udføres i alle EU-farvande, træder snart i kraft. Rådet godkendte i fredags en forordning om bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af marine økosystemer ved hjælp af tekniske foranstaltninger.

EU Fiskeri: Grønt lys til nye tekniske og bevarelses-mæssige foranstaltninger

Andre fiskeri-metoder,som f.eks. sprængstoffer, gift, bedøvende stoffer, elektrisk strøm, tryklufthamre eller andre slagredskaber, der kan beskadige enhver type koral, bliver forbudt.

Fortsæt med at læse