International workshop om den nyeste teknologi til fiskeopdræt
Den femte internationale »NordicRAS-workshop« inviterer industri og forskere til at mødes om recirkulerede akvakultursystemer, der afholdes mandag den 7. til og med tirsdag den 8. oktober 2019 i Berlin.

International workshop om den nyeste teknologi til fiskeopdræt

Den femte internationale »NordicRAS-workshop« inviterer industri og forskere til at mødes om recirkulerede akvakultursystemer, der afholdes mandag den 7. til og med tirsdag den 8. oktober 2019 i Berlin.

Workshoppen arrangeres af NordicRAS Network, med danske BioMar som kommerciel hovedsponsor. Workshoppen der har DTU Aqua som styrende organ er netop åbnet for tilmelding, hvor der i år er plads til ca. 250 deltagere.

Teknologiske udvikling
På Workshoppen vil det sidste nye indenfor recirkulerende akvakultursystemer (RAS) blive vist frem og diskuteret. Systemer der er kendetegnede ved, at man genbruger renset vand og den vej rundt, kan styre udledningen fra opdrætsanlæggene, så de påvirker miljøet langt mindre sammenlignet med »gammeldags« gennemstrømningsanlæg, hvor der ikke er samme krav til rensning af vandet, før det ledes tilbage til vandløbet.

Blandt emnerne på workshoppen er vandbehandlingsteknologi, mikrobiologi i RAS, partikler og partikelfjernelse, avancerede oxideringsprocesser (AOP), sensorer og online-monitering, slambehandling, desinfektion og hjælpemidler, fiskesundhed og -velfærd samt recirkulerende saltvandsanslæg. Emner der er målrettet opdrættere, forvaltere, ansatte i teknologi- og serviceindustrien, ingeniører, dyrlæger, forskere og andre med professionel interesse i recirkulerede akvakultursystemer.

Vigtig brik i løsningen af verdens fødevareproblem
»Akvakulturerhvervet er en af de hurtigst voksende brancher i verden, fordi den voksende befolkning efterspørger fisk og skaldyr. Det er nødvendigt, at den stigende produktion af fisk i akvakultur sker på en bæredygtig måde, og her spiller recirkuleringsteknologien en væsentlig rolle, fordi man kan styre udledningen«, forklarer Anne Johanne Tang Nielsen, der er koordinator for NordicRAS Netværket og medarrangør af workshoppen.

Workshop afholdes i forbindelse med stor europæisk messe
I år afholdes »NordicRAS-workshoppen« i samme konferencecenter som den europæiske konference og messe »Aquaculture Europe 2019«, som BioMar endnu engang er Gold Sponsor, En messe der starter mandag den 7. og varer til og med torsdag den 10. oktober 2019 i Berlin, under temaet »Our future – growing from water« (Vores fremtid vokser fra vand).

Arrangørerne har tilpasset programmerne, så deltagerne kan fortsætte direkte til messen »Aquaculture Europe 2019«, der foregår i Estrel Congress Center i Berlin, når NordicRAS-workshoppen er slut. På den måde kan deltagere, som gerne vil være med til begge arrangementer, nøjes med at rejse én gang, og der er også rabat på deltagerbetalingen, hvis man tilmelder sig begge arrangementer.

Tilmeldingsfristen
Tilmelding til begge arrangementer er senest fredag den 20. september 2019, eller når alle pladser er udsolgt (først til mølle). Hvis man ønsker at holde oplæg inden for ét af workshoppens temaer, med en forkortet repræsentation, er man velkomne med seneste tilmelding torsdag den 1. august 2019.

Læs mere om NordicRAS-workshoppen på nordicras.net (engelsk)

NordicRAS Network
På DTU Aquas initiativ blev Nordic Network on Recirculating Aquaculture Systems (NordicRAS Network) etableret i 2011 af en gruppe akvakulturforskere fra Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island.

Netværkets primære formål er at koordinere og styrke forskning og udvikling inden for recirkulerende akvakultur i de nordiske lande. Det sker blandt andet ved afholdelse af en workshop hvert andet år.

Netværket og workshoppen er, trods sit nordiske navn, åbnet for forskere, erhvervsliv og andre interesserede fra alle lande, og omkring 450 personer er i dag medlem af netværket.

Kilde: DTU Aqua
FiskerForum.dk