Hvad gør vi nu, Gjerskov

Hvad gør vi nu, Gjerskov

Hver tredje kystfisker forsvandt ud af kystfiskerordningen
De dystre tal er den nøgne og triste kendsgerning. 192 fiskere har tilmeldt sig den nye ordning, imod 285 fiskere sidste år. 93 fiskere har altså valgt helt at holde op med fiskeriet eller valgt at fortsætte udenfor ordningen.

Et fiskeri der ellers har fået massiv støtte, helt ude fra den grønne venstrefløj og over til vores minister. ”Så hvad gør vi nu ?” Gjerskov.

Det er ikke mange kystfiskere, der har kunnet finde vej gennem det nåleøje, som ministeren og hendes hold af rådgivere opfandt, ved at gennemføre sidste øjebliksrettelser til kystfiskerordningen. Rettelser som blev indført i aftalens overtid og som blev indført uden at tage kystfiskerne med på råd.

Restriktionerne kan blive så mange og så stramme, at kun ganske få kan opfylde dem. Et helt erhverv der tidligere talte i hundredevis af lokale fiskere er i dag, og som Kystfiskerudvalgets formand Niels Bjerregaard ganske rammende beskriver det på sin facebook profil. ”Afviklet. Nogle kalder det udvikling, jeg kalder det afvikling. Et fiskeri er reduceret med en tredjedel med et enkelt pennestrøg. Men flere vil falde fra inden årets udgang og ydermere vil Danmark stå tilbage med et større antal tunger og torsk, som ikke bliver fisket op, netop på grund af de stramme regler,” resonerer en tydeligt rystet formand.

En ordning der var med til at understøtte det bæredygtige og kystnære fiskeri, en ordning der skulle have ansporet fiskerne til kystfiskerordningen, men i stedet har vist sig at afspore den og som nu viser sig at være så lille, at man knapt nok kan kalde den ”bæredygtig”, som ordning.

Det bliver spændende at følge konferencen om det skånsomme fiskeri, som arrangeres af vores miljøorganisationer den 20. februar 2013 i Landstingssalen på Christiansborg. Et er sikkert – der er nok at tale om og nok tage fat på, hvis ikke et helt kystfiskererhverv skal forsvinde.

FiskerForum.com