Fiskeristyrelsen frigiver en ny eLog

Fiskeristyrelsen frigiver en ny eLog

Styrelsen der arbejder med kontrol, vejledning og tilskud til fiskeriet i Danmark, har netop frigivet en ny eLog version 10.1.2, som følge af opdatering af de tilknyttede lister, samt et ønske om at kunne registrere bifangster af sæler, marsvin og delfiner.

Bemærk at bifangster af sæler, marsvin og delfiner kun skal angives med antal uden en skønnet vægt.

Opdateringen af listerne i eLog version 10.1.2 vedrører:

  • Arter
  • Farvand inklusive musling produktionsområder
  • Natura 2000 områder
  • Opdrætsanlæg
  • Opkøbere
  • Økonomisk zone

Den nye eLog version 10.1.2 kan hentes her. På samme side kan du også hente en øveversion (dummy) ned.

Det tilrådes og anbefales, at den nye eLog version 10.1.2 installeres ved først givne lejlighed.