Fiskeriets bruttoindtjening 1. halvår 2006


1. halvår viser en fremgang i bruttoindtjeningen ved det danske fiskeri på 295 mio. kr. sammenlignet med sidste år.
Fremgangen svarer til en forøgelse på 24 %. Den samlede bruttoindtjening var på 1.535 mi o. kr. I forhold til sidste år blev de ilandbragte mængder forøget med 19 %. Fremgangen skyldes især et forbedret industrifiskeri, som steg med 183 mio. kr.
Bruttoindtjeningen ved konsumfiskeriet, eksl. blåmuslinger, var 105 mio. kr. højere end i fjor. Bruttoindtjeningen var på 1.115 mio. kr., hvilket svarede til en forøgelse på 10 %. De tilførte mængder blev reduceret med 11 %, og gennemsnitsprisen for konsumlandinger blev forøget med 24 %.

I industrifiskeriet blev bruttoindtjeningen på 374 mio. kr. svarende til en forøgelse på 95 % sammenlignet med sidste år. De ilandbragte mængder blev forøget med 37 %, mens gennemsnitsprisen blev forøget med 42 %.
Bruttoindtjeningen i fiskeriet efter tobis udgjorde 250 mio. kr., hvilket var 138 % højere end sidste år, og de ilandbragte mængder blev forøget med 60 %. Bruttoindtjeningen i fiskeriet efter brisling blev forøget med 46 % til 74 mio. kr., mens fiskeriet efter blåhvilling udgjorde 49 mio. kr., hvilket var 117 % højere end i fjor.

Mængden af ilandbragte torsk var 14 % højere end i fjor.
Bruttoindtjeningen ved torskefiskeriet udgjorde 277 mio. kr., hvilket svarede til en fremgang på 15 % i forhold til sidste år. Den gennemsnitlige kilopris steg med 1 % til 15,27 kr./kg. Fra Østersøen blev de ilandbragte mængder forøget med 23 %, og bruttoindtjeningen udgjorde 179 mio. kr., hvilket var 18 % højere end sidste år. Gennemsnitsprisen blev på 12,43 kr./kg. mod 12,89 kr./kg. sidste år. Fra Kattegat/Skagerrak var bruttoindtjeningen 3 % mindre end sidste år, og udgjorde 39 mio. kr. De ilandbragte mængder blev reduceret med 21 %, og gennemsnitsprisen steg fra 20,76 kr./kg. sidste år til 25,34 kr./kg. i år. Fra Nordsøen blev de ilandbragte mængder forøget med 1 %, og bruttoindtjeningen steg med 21 % til 58 mio. kr. Gennemsnitsprisen var på 27,10 kr./kg. mod 22,63 kr./kg. sidste år.

Bruttoindtjeningen ved rødspættefiskeriet blev på 147 mio. kr. svarende til en forøgelse på 9 % i forhold til i fjor. Der var en forøgelse i de ilandbragte mængder på 1 %.

I fiskeriet efter tunge blev bruttoindtjeningen på 68 mio. kr., hvilket var 15 % højere end i fjor, og de ilandbragte mængder blev reduceret med 1 %. Gennemsnitsprisen blev forøget med 17 % fra 73,89 kr./kg. til 86,46 kr./kg.

Bruttoindtjeningen ved fiskeriet efter sild blev på 166 mio. kr., hvilket svarede til en forøgelse på 11 % i forhold til i fjor. Der blev landet 19.000 tons færre sild, svarende til en reduktion på 24 %. Den gennemsnitlige kilopris steg fra 1,87 kr./kg. til 2,74 kr./kg., svarende til en forøgelse på 47 %.
Bruttoindtjeningen i fiskeriet efter jomfruhummer var på 124 mio. kr., hvilket var 5 % højere end sidste år. De ilandbragte mængder blev reduceret med 12 %, og gennemsnitsprisen steg fra 66,10 kr./kg. til 78,28 kr./kg. svarende til en forøgelse på 18 %.

Høsten af blåmuslinger var på niveau med sidste år, og bruttoindtjeningen blev forøget med 17 % til 43 mio. kr.

Fiskeriets bruttoindtjening opgjort på regioner udfra fartøjernes registreringsbogstaver viser, at der i perioden var en fremgang i bruttoindtjeningen i Vestjylland på 130 mio. kr. til i alt 634 mio. kr., hvilket svarede til en forøgelse på 26 % sammenlignet med i fjor. Årsagen til fremgangen i Vestjylland skyldes det gunstige tobisfiskeri. I Nordjylland blev bruttoindtjeningen forøget med 122 mio. kr. til 534 mio. kr., hvilket svarede til en forøgelse på 30 %. I Østjylland og Øerne steg bruttoindtjeningen med 30 mio. kr. svarende til en forøgelse på 13 %. Bruttoindtjeningen udgjorde i alt 257 mio. kr. På Bornholm steg bruttoindtjeningen med 13 mio. kr. til 109 mio. kr., svarende til en forøgelse på 14 % i forhold til i fjor.
Fratrækkes bruttoindtjeningen ved rejefiskeri i grønlandske farvande var forøgelsen på 2 % i bruttoindtjeningen for bornholmske fartøjer.

Fiskeriets bruttoindtjening opgjort på farvande viser, en fremgang i indtjeningen ved fiskeriet alle farvande.
I Nordsøen steg bruttoindtjeningen med 183 mio. kr. til 843 mio. kr., svarende til en på 28 %. I Skagerrak var der en forøgelse på 16 mio. kr. svarende til en forøgelse på 7 %. Bruttoindtjeningen udgjorde 235 mio. kr. I Kattegat udgjorde bruttoindtjeningen 87 mio. kr., hvilket var en forøgelse på 14 mio. kr., svarende til en fremgang på 19 %. I Vestlige Østersø var bruttoindtjeningen på 110 mio. kr., hvilket var en forøgelse på 26 % i forhold til i fjor. I Østlige Østersø var bruttoindtjeningen på 166 mio. kr. mod 154 mio. kr. i fjor, hvilket svarede til en forøgelse på 7 %. I Andre farvande steg bruttoindtjeningen med 49 mio. kr. til 94 mio. kr., hvilket svarede til en forøgelse på 107 %.

Trawlernes samlede bruttoindtjening udgjorde 1.107 mio. kr., hvilket var en fremgang på 234 mio. kr., svarende til en forøgelse på 27 % i forhold til sidste år. Bruttoindtjeningen for not- og kombinationsfartøjerne var på 104 mio. kr., hvilket var 29 mio. kr. mere end sidste år, og svarede til en forøgelse på 39 %. Bruttoindtjeningen for snurrevodsfartøjer var på 82 mio. kr., svarende til en fremgang på 15 %.
Den samlede bruttoindtjening for garn/krog fartøjer var på 242 mio. kr., hvilket var en fremgang på 21 mio. kr. i forhold til i fjor, svarende til en forøgelse på 10 %.

Skriv et svar