Fiskeriets Arbejdsmiljøråd har haft fokus på sikkerheden hele året

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd har haft fokus på sikkerheden hele året

Henover 2018 har Fiskeriets Arbejdsmiljøråd kørt en kampagne om personlig sikkerhed med forskellige fokus-områder, blandt andet bragt på Fiskeritidende, hvor der var lagt vægt på at gengive de gode eksempler fra erhvervet med input både fra producenter samt faglige personer.

De fleste kender sikkert situationer fra hverdagen, hvor man modtager / hører en besked kun halvt, eller måske slet ikke forstår beskeden. Her vil det naturlige være, at spørge igen: »undskyld vil du ikke lige gentage« eller »kom lige igen‹ eller »ikke forstået«. Afsenderen vil med stor sandsynlighed derefter gentage beskeden og problemet skulle herefter nu være løst. Det fatale og skæbnesvanger kan være at man helt misforstår beskeden og derfor ikke opdager, at man udfører noget helt forkert fordi man troede….

Foregår dette ombord på et fiskefartøj, med høj susen og støj fra vind og vejr og evt. med en hårdt arbejdende og meget larmende skibsmotor, wire der trækkes ind med larmen fra hydraulikken, bliver den føromtalte kommunikation eller ordre pludselig udfordret.

Har man et fartøj, hvor afstanden eller udsynet til arbejdsområderne vanskeliggør en klar og tydelig kommunikation, kan det blive nødvendigt at overveje et alternativ. Dette alternativ kunne være et intercom-system monteret på en hjelm, der internt tillader en direkte kommunikation, uden forstyrende støj udefra.

I processen med at vælge det helt rigtige kommunikations-system og hjelme, kan det være yderst fornuftigt, at inddrage besætningen og tage dem med på råd. Netop en sådan en beslutning og afgørelse, hvor besætningen har været med i beslutningen og den endelige godkendelse, vil efterfølgende gøre det betydeligt lettere og absolut mere motiverende, at få besætningen til at benytte hjelmen og intercom-systemet i dagligdagen. De vil føle et noget større ejerskab og forhåbentligt også passe bedre på elektronikken, således systemet holder længere.

Dette og meget mere kan du læse om i temaet om »Personlig sikkerhed«, som for nyligt blev bragt i Fiskeritidende. Temaet kan ligeledes læses på Fiskeriets Arbejdsmiljøråds hjemmeside under nyheder.

Læs artiklerne på Fiskeritiende.dk om kommunikation her

Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd FiskerForum.dk