Færøerne: De grønlandske trawlere »Sisimiut« og »Qaqqatsiaq« er solgt

Færøerne: De grønlandske trawlere »Sisimiut« og »Qaqqatsiaq« er solgt

Allerede tilbage i april måned i år, bekendtgjorde Royal Greenland at de to ældre trawlere afhændes, for Sisimiut’s vedkommende, sker det når trawleren er færdig med torskefiskeriet i Barentshavet og for Qaqqatsiaq’s vedkommende er det allerede leveret til de Baltiske lande, hvilket skete omkring 1. maj i år.

 

Salget og leveringen er udtryk for et generationsskifte i den grønlandske fiskeriflåde, nøjagtigt som det skete for ca. 18 år siden, hvor Royal Greenland samt andre grønlandske rederier dengang indkøbte syv nye trawlere.

 

Den nye Fabrikstrawler Sisimiut ankom således i sidste uge til Island, hvor skibet skal hente udstyr og besætning, til skibets første tur. Skibet, skal udover at skære filet også fremstille fiskemel og fiskeolie. Sisimiut anslås at have kostet ca. 300 mio kroner og vil ovevejende blive bemandet med en grønlandsk og færøsk besætning.