EU-forordning stopper Søstjerne projekt

EU-forordning stopper Søstjerne projekt

Venstres nye formand for Erhverv, vækst og eksport Torsten Schack Pedersen, undre sig i en kommentar til TVMidtVest, over at søstjerneprojektet står overfor at stoppe og vil hurtigst muligt have fødevareministeren Eva Kjer Hansen til at gå ind i sagen.

Søstjerner som fodermiddel

Forsøget med at bruge pulveriserede søstjerner som foder til grise og fjerkræ blev sidste år støttet med ca. 5 millioner kroner fra statens side, ser nu ud til at gå helt i stå pga. en EU regel. Søstjerner står ikke registreret som lovlige fodermidler i EU-forordningen. Derfor skal søstjernerne først igennem den lange og administrative tunge vej ind over EU Kommissionen, før en endelig godkendelse af en af muslingebankernes største fjende nummer et, søstjernerne, kan blive godkendt som fodermiddel.

Projektet er fra flere sider spået et stort potentiale og der er ofret betydelige summer samt investeret meget tid i projektet, hvorfor man nu undersøger muligheden for en dispensation i forhold til forordningen. Men Fødevarestyrelsen vil ikke give en sådan, før EU-Kommissionen har godkendt.

Bureaukratisk hindring

Det er ifølge formanden for Muslingeerhvervet i Nykøbing, Viggo Kjølhede, bureaukrati af værste skuffe og han stiller sig uforstående overfor et stop netop nu, hvor forsøgscenter Foulum, netop har lavet et forsøg med søstjerner som fodermiddel. Her viser analyser at problemstofferne ligger langt under grænseværdierne og hvad loven tilskriver. Derfor skulle det ifølge Lektor Jan Værum Nørgaard fra Aarhus Universitet i Foulum, ikke volde nogen større problemer overhovedet med en godkendelse.

93 tons fiskefoder af søstjerner ligger allerede klar til brug og venter selvsagt kun på ”et go” fra styrelsen, så forsøget kan fortsætte og komme de mange fiskere, landmænd og industrien til gode. Fiskerne, fordi de mange armede søstjerner hærger muslingebankerne og derved er en trussel mod erhvervet. Landmændene fordi projektet giver store mængder proteiner og fodermiddel-industrien der på denne måde kan starte en ny produktion op med endnu flere ansatte.

Skaldyrsfiskerne vil selvsagt gerne videre med udviklingen og forstår ikke hvorfor dispensationen ikke kan gives. Men ifølge Stig Mellergaard souschef for dyresundhed i Fødevarestyrelsen, er der ingen vej uden om Kommissionen. Det er dem der skal ændre lovgivningen på området, så Søstjerner fremover kan indgå på lige fod med fisk og skaldyr. Souschefen forventer, at selv om sagen er sat i gang, vil der nok gå nogle måneder før en eventuel godkendelse tidligst kan foreligge.

 

Skriv et svar