Brutto indtjening januar til marts 2008


I perioden januar til marts var bruttoindtjeningen ved det danske fiskeri på 519 mio. kr., hvilket var 19 % mindre end sidste år. Der blev ilandbragt 115.000 tons, hvilket var 23 % mindre end i samme periode sidste år.

Bruttoindtjeningen ved konsumfiskeriet, ekskl. blåmuslinger, var 58 mio. kr. lavere end i fjor, og udgjorde 461 mio. kr., hvilket svarede til en reduktion på 11 %. Der var en forøgelse i de tilførte mængder på 9 %. Gennemsnitsprisen blev reduceret med 18 %.

I industrifiskeriet blev bruttoindtjeningen på 46 mio. kr. svarende til en reduktion på 55 % sammenlignet med sidste år. De ilandbragte mængder var 45 % lavere end i fjor, og gennemsnitsprisen blev reduceret med 19 %. Fiskeriet efter brisling bidrog med 35 mio. kr., hvilket svarede til en reduktion på 12 %. Fiskeriet efter blåhvilling bidrog med 10 mio. kr., hvilket var 82 % mindre end i fjor.

Mængden af ilandbragte torsk var 5 % mindre end i fjor.
Bruttoindtjeningen ved torskefiskeriet udgjorde 167 mio. kr., hvilket svarede til en forøgelse på 1 % i forhold til sidste år. Den gennemsnitlige kilopris blev forøget med 6 % til 17,95 kr./kg.
I Østersøen blev de ilandbragte mængder reduceret med 5 %, og bruttoindtjeningen udgjorde 127 mio. kr., hvilket var 1 % højere end sidste år. Gennemsnitsprisen blev på 15,91 kr./kg. mod 14,96 kr./kg. sidste år, hvilket svarede til en forøgelse på 6 %.
I Kattegat/Skagerrak var bruttoindtjeningen 25 % højere end sidste år, og udgjorde 18 mio. kr. De ilandbragte mængder blev forøget med 14 %. Gennemsnitsprisen blev på 30,85 kr./kg mod 28,24 kr./kg., hvilket svarede til forøgelse på 9 %.
I Nordsøen blev de ilandbragte mængder reduceret med 16 %, og bruttoindtjeningen blev reduceret med 12 % til 21 mio. kr. Gennemsnitsprisen blev på 30,51 kr./kg. mod 29,04 kr./kg. sidste år, hvilket svarede til en forøgelse på 5 %.

I fiskeriet efter anden torskefisk udgjorde bruttoindtjeningen 22 mio. kr., hvilket var 5 % højere i forhold til i fjor.
De ilandbragte mængder blev reduceret med 33 %. Bruttoindtjeningen i fiskeriet efter mørksej udgjorde 14 mio. kr., svarende til en forøgelse på 36 %. Bruttoindtjeningen i fiskeriet efter kuller udgjorde 3 mio. kr., hvilket var 4 % lavere end sidste år.

Bruttoindtjeningen ved rødspættefiskeriet blev på 35 mio. kr. svarende til en reduktion på 25 % i forhold til i fjor, og der var en reduktion i de landede mængder på 25 %.

I forhold til i fjor var der en reduktion i bruttoindtjeningen ved tungefiskeriet på 45 % Den samlede bruttoindtjening udgjorde 11 mio. kr., og tilførslerne blev reduceret med 35 %.

I fiskeriet efter sild udgjorde bruttoindtjeningen 101 mio. kr., svarende til en forøgelse på 11 %. De ilandbragte mængder blev forøget med 25 %. Atlantoskandisk sild bidrog med 56 mio. kr., hvilket var 400 % højere end i fjor.

I gruppen anden fisk udgjorde bruttoindtjeningen 25 mio. kr., hvilket var 15 % mindre end i fjor, og de ilandbragte mængder blev forøget med 21 %. Forøgelsen i de ilandbragte mængder skyldes især fiskeriet efter brisling og hestemakrel til konsum. I fiskeriet efter brisling til konsum blev der landet 1.993 tons, og i fiskeriet efter hestemakrel blev der landet 1.822 tons, hvilket til sammen udgjorde 87 % af de samlede landinger i gruppen anden fisk. Bruttoindtjeningen i fiskeriet efter havtaske udgjorde 14 mio. kr. svarende til en reduktion på 15 % i forhold til sidste år.

Bruttoindtjeningen i fiskeriet efter jomfruhummer udgjorde 31 mio. kr., svarende til en reduktion på 45 %. De ilandbragte mængder blev reduceret med 41 %. Bruttoindtjeningen i Skagerrak udgjorde 19 mio. kr., hvilket var 44 % mindre end i fjor. I Kattegat udgjorde bruttoindtjeningen 8 mio. kr., hvilket var 27 % mindre, og i Nordsøen udgjorde bruttoindtjeningen 4 mio. kr., hvilket var 62 % mindre end i fjor.

I fiskeriet efter dybvandsrejer udgjorde bruttoindtjeningen 21 mio. kr., hvilket var 10 % højere i forhold til samme periode sidste år. De ilandbragte mængder blev reduceret med 4 %. I fiskeriet efter andre krebs- og bløddyr udgjorde bruttoindtjeningen 19 mio. kr., hvilket var 39 % mindre i forhold til samme periode sidste år. I fiskeriet efter hesterejer blev bruttoindtjeningen på 15 mio. kr., hvilket svarede til en reduktion på 38 % i forhold til samme periode sidste år.

Bruttoindtjeningen i blåmuslingefiskeriet udgjorde 12 mio. kr., hvilket var 41 % mindre end i fjor. Fangstniveauet udgjorde 7.500 tons, og gennemsnitsprisen blev reduceret med 1 %.

Pr. 1. januar 2007 blev der introduceret en ny reguleringsform i dansk fiskeri. På grundlag af denne beslutning, kan den danske flåde inddeles i tre fartøjssegmenter – fartøjer med kvoteandel (FKA-fartøjer), mindre aktive fartøjer (MAFfartøjer) og øvrige fartøjer (ØF). Fiskeriets Bruttoindtjening inddeles i ovenstående tre segmenter. Det skal bemærkes, at opgørelsen af Fiskeriets Bruttoindtjening fordelt på fartøjssegmenter er behæftet med usikkerhed, da der løbende forekommer omregistreringer af fartøjer.

Bruttoindtjeningen for perioden januar-marts opgjort i henhold til fartøjernes indplacering i Ny Regulering viser, at bruttoindtjeningen for FKA-fartøjer udgjorde 443 mio. kr., hvilket var 17 % mindre end i fjor. FKA-fartøjernes andel af den samlede bruttoindtjening udgjorde 85 % mod 83 % i fjor. Bruttoindtjeningen for MAF-fartøjer var på 8 mio. kr., hvilket var 32 % mindre end i fjor. MAF-fartøjernes andel af den samlede bruttoindtjening udgjorde 2 % i lighed med sidste år. Bruttoindtjeningen for ØF-fartøjer udgjorde 67 mio. kr., hvilket var 31 % mindre end i fjor. ØF-fartøjernes andel af den samlede bruttoindtjening udgjorde 13 % mod 15 % sidste år.

I perioden deltog 742 FKA-fartøjer i fiskeriet, hvilket var 123 færre fartøjer end i samme periode i fjor. Der deltog 492 MAFfartøjer i fiskeriet, hvilket var 63 fartøjer færre end i fjor. Der var 185 ØF-fartøjer i fiskeriet, hvilket var 17 færre fartøjer end i fjor.

Den gennemsnitlige bruttoindtjening for FKA-fartøjer var på 598.000 kr., hvilket var 3 % mindre end i fjor. MAF-fartøjernes gennemsnitlige bruttoindtjening var på 17.000 kr., hvilket var 23 % lavere end i fjor. ØF-fartøjernes gennemsnitlige bruttoindtjening var på 363.000 kr., hvilket var 24 % mindre end i fjor.

Bruttoindtjeningen for FKA-fartøjer ved konsumfiskeriet, ekskl. blåmuslinger, var på 396 mio. kr., hvilket var 11 % lavere i forhold til sidste år. Andelen af den samlede bruttoindtjening var på 86 i lighed med i fjor. Andelen af de samlede ilandbragte mængder var på 74 % mod 71 % sidste år. MAFfartøjerne bidrog med 8 mio. kr., hvilket var 32 % mindre end i fjor, og deres andel udgjorde 2 % i lighed med sidste år. ØFfartøjerne bidrog med 57 mio. kr., hvilket var 7 % mindre end i fjor, og deres andel var på 12 % i lighed med sidste år. Andelen af de samlede ilandbragte mængder var på 25 % mod 28 % i fjor.

I industrifiskeriet blev bruttoindtjeningen for FKA-fartøjer på 46 mio. kr. svarende til en reduktion på 47 % sammenlignet med sidste år. Der var ikke industrilandinger fra MAF- og ØF-fartøjer.

Bruttoindtjeningen for FKA-fartøjer i fiskeret efter torsk var 2 % højere end i fjor, og udgjorde 161 mio. kr. Andelen af den samlede bruttoindtjening var på 97 % mod 96 % i fjor. De ilandbragte mængder var 5 % mindre. Andelen af de samlede ilandbragte mængder udgjorde 97 % mod 96 % i fjor. Gennemsnitsprisen var på 17,89 kr./kg., hvilket var 6 % højere end sidste år. Der deltog 631 fartøjer i fiskeriet, hvilket var 125 færre fartøjer end i fjor, og den gennemsnitlige bruttoindtjening for torsk blev på 255.000 kr., hvilket var 22 % højere end i samme periode sidste år. MAF-fartøjerne bidrog med 5 mio. kr., hvilket var 19 % højere end i fjor, og de ilandbragte mængder blev reduceret med 26 %. Andelen af den samlede bruttoindtjening var på 3 % mod 4 % i fjor, og andelen af de samlede ilandbragte mængder var på 3 % mod 4 % i fjor. Gennemsnitsprisen var på 19,76 kr./kg., hvilket var 9 % højere end i fjor. Der deltog 366 fartøjer i fiskeriet, hvilket var 48 færre fartøjer end i fjor. Den gennemsnitlige bruttoindkomst var på 15.000 kr., hvilket var 8 % mindre end sidste år.

FKA-fartøjernes bruttoindtjeningen i fiskeriet efter rødspætte udgjorde 34 mio. kr., hvilket var 25 % mindre end i fjor. Andelen af den samlede bruttoindtjening var på 97 % mod 98 % i fjor. De ilandbragte mængder udgjorde 2.400 tons, hvilket var 25 % mindre end sidste år, og den gennemsnitlige kilopris blev på 14,58 kr./kg., hvilket var på niveau med sidste år. Andelen af de samlede ilandbragte mængder var på 97 % mod 98 % i fjor. Der deltog 584 fartøjer i fiskeret, hvilket var 101 færre fartøjer end sidste år. Den gennemsnitlige bruttoindkomst var på 59.000 kr., hvilket var 12 % lavere end i fjor. Bruttoindtjeningen for MAF-fartøjer blev på 489.000 kr., hvilket var 37 % mindre end i fjor. De ilandbragte mængder udgjorde 33 tons, hvilket var 38 % mindre end sidste år, og den gennemsnitlige kilopris blev forøget med 1 % til 14,90 kr./kg. Der deltog 223 fartøjer i fiskeriet, hvilket var 74 færre end i fjor, og den gennemsnitlige bruttoindtjening blev på 2.193 kr., hvilket var 16 % mindre end i fjor.

I fiskeriet efter sild udgjorde bruttoindtjeningen fra FKAfartøjer 65 mio. kr., hvilket var 31 % højere i forhold til i fjor. Andelen af den samlede bruttoindtjening udgjorde 64 % mod 55 % i fjor. De ilandbragte mængder blev forøget med 49 % og udgjorde 28.000 tons. Andelen af de samlede ilandbragte mængder udgjorde 64 % mod 54 % sidste år. Gennemsnitsprisen var på 2,31 kr./kg., hvilket var 12 % mindre i forhold til sidste år. Der deltog 60 fartøjer i fiskeriet, hvilket var 11 flere end i fjor, og den gennemsnitlige bruttoindkomst blev forøget med 7 % til 1,1 mio. kr. Bruttoindtjeningen for ØF-fartøjer blev på 36 mio. kr., hvilket var på niveau med i fjor. Andelen af den samlede bruttoindtjening udgjorde 35 % mod 45 % sidste år. De ilandbragte mængder blev reduceret med 3 % til 16.000 tons, og den gennemsnitlige kilopris udgjorde 2,30 kr./kg., hvilket var 10 % mindre end i samme periode sidste år. Andelen af de samlede ilandbragte mængder udgjorde 36 % mod 46 % sidste år. Der deltog 20 fartøjer i fiskeriet, hvilket var 1 færre end i fjor, og den gennemsnitlige bruttoindkomst blev på 1,8 mio. kr., hvilket var 8 % mindre end i fjor

Kilde: Fiskeridirektoratet
FiskerForum – 6 maj 2008