Besøg vores mobil side
 .

RS30 - Mette Amalie

RS30 - Mette Amailie - Greenaa - Fotograf: Ukendt RS30 - Mette Amalie

Nybygning 387 fra Karstensens Skibsværft A/S i Skagen, blev overleveret til skipper/reder Henning Hougaard Jensen, Grenå den 1 August 2002. Fartøjet erstatter Henning Hougaard Jensens tidligere fartøjer, "Mette Jensen", som er taget ud af fiskeri, samt "Tinghøj". Sidstnævnte har for øvrigt haft HHJ’s søn Thomas Hougaard Jensen som skipper gennem de sidste 7 år. Thomas vil i fremtiden også være ombord på "Mette Amalie

Den tidligere "Mette Jensen" var bygget i 1983 i Grenå, og var på daværende tidspunkt et lige så innovativt fartøj som den nye "Mette Amalie" er.
"Mette Amalie" er primært designet for Skagerrak og Nordsø-fiskeri med 2- (eller flere-) trawl. Henning og Thomas Hougaard Jensen vil skiftes som skipper. Besætningen består af 4 mand med 3 på havet ad gangen.

Hoveddimensioner Kapaciteter
Længde oa. 20,50 meter Brændolie ~ 20,3 m³
Længde pp. 17,50 meter Ferskvand ~ 8,5 m³
Bredde mld 7,00 meter Tonnage 145,1 GT
Dybde hoveddæk 3,30 meter
Dybde shelterdæk 5,55 meter Lastrum 78 m³
Motorer Propeller
Hovedmotor Cummins KTA19-M3, 525 HK/386 kW ved 1800 rpm Propeller Hundested VP10 4-bladet, ø1900 mm
Hjælpemotor Cummins 6BT5,9-D(M) (2 stk) Bovpropeller Hundested FT 3, 90 HK/66 kW
Reduktions gear Mekanord 400 HS Reduktion 5,89:1
Styremaskine Rolls Royce Tenfjord SR 562 - 40 kNm    

Dæksudrustning:
Hydrauliske spil:
3 x Trawlspil 1200 m x ø16 mm - 10,0 t
1 x Galge med vogne for blokke

Gjerrild Maskinfabrik, Villum Gregersen:
3 x Split nettromle 2 x 6,0 t
1 x Takkelspil 6,0 t

Hydraulik system:
3 x hydraulik pumper, Sauer 90L.100 for PTO-drift.
1 x Elektrisk pumpestation for drift af galge og takkelluge.

Kran:
TMP 500K, 0,5 t spil

Trawl blokke:
KT 300 fra Brdr. Markussen, Blue Line.

Anker og kæde:
Leveret af Reder


Brændolie/Hydraulikolie filter:
CJC


Box-køler:
Bloksma


Pumper: Brand-, spul- og lænsepumper:
Desmi S70-50-175


Hydraulik KV pumpe:
Grundfos CRN-4


Lastrums KV pumpe:
Grundfos CRN-4


Lænseejektorer:
Ellehammer


Dykpumper:
1 stk Flygt 3085 FS
2 stk Flygt 3102 FS


FV-hydrofor:
Azcue Bombas BM 2745


Vandvarmer:
Thermix 20


Toilet pumpe:
Hidrostal A2QE2


Lastrum og fiskebehandling:
Lastrums køling:
Nordkøl med Bitzer kompressorer

Transportører på dæk:
4 stk elektrisk drevne, leveret af: Carnitech.

Vægt: Scanvægt, 50 kg.


Redningsudstyr og brandbekæmpelse:

Redningsflåder:
2 x RFD, 6 personers.
Overlevelsesdragter
Redningsveste
Arbejdsveste
Redningskranse

CO²-anlæg:
Semco Maritime

Brandmelder-anlæg:
Scana Servoteknik


Aptering mm:

Aptering:
Henning Frøkjær A/S, Esbjerg.

Møbler i aptering:
Henning Frøkjær A/S, Esbjerg.

Skodder:
Inexa TNF-paneler

Lydisolering:
Sika Cufadan

Styrehus-stol:
Nor-Sap 1500.

Apteringsdøre:
Alva door

Ventilationsanlæg:
Semco Maritime

Vinduer:
Van Wingerden

Vinduesvisker:
Wynn

Malingsleverandør:
Sigma


Elektrisk:

Komplet installation:
Hanstholm Elektronik A/S

Navigationslys:
Den Haan

Nav lys panel:
Tranberg

Søgeprojektør:
Norselight

Tank niveau alarmer:
Mobrey

Hovedtavle:
Cubic

HVM fjernmanøvre:
Sea Mech A/S, elektrisk

Intercom (indendørs):
Phonetech

Intercom (udendørs):
Raytheon Ray-430


Elektronik:
Elektronisk udrustning (navigation, fiskesøgning, kommunikation)
leveret og installeret af Hanstholm Elektronik A/S.

Radar:1 x Furuno 1510 Mk III
1 x Furuno 1862

Satellit-kompas:
1 x Furuno SC-60

Autopilot:
1 x Navitron 912G

Plotter 1 og 2:
2 x MaxSea, PC-plotter med 3-D facilitet

Trawl monitor:
1 x Simrad ITI

Sonar:
1 x Furuno CH-250

Ekkolod:
1 x Furuno FCV-1200

GPS:
1 x Furuno GP-36

VHF’er:
1 x Sailor RT4800 (DSC)
1 x Kenwood

VHF bærbar:
1 x VHF-R2

SSB-radiotelefon:
1 x Furuno FS-1562/15

MF DSC modtager:
1 x Furuno DSC-6

Navtex modtager:
Furuno NX-500


Detailbeskrivelse

Skroget er bygget med to gennemgående dæk, hoveddæk og shelterdæk. Skrog med skanseklædning og trawl-/takkelgalge i stål. Styrehus med ruf samt signalmast er udført i aluminium. Skroget er bygget på rundspant, spejl og udfaldende bov med markant bulb under vandlinie. Agterskibet udført med knæklinie/bulbstævn og skeg.

Under hoveddækket er skroget inddelt i følgende vandtætte rum: Forepeak til ferskvand, rum for bovpropeller, brændolie højtank, lastrums sektion, maskinrum med vingetanke og hovedmotor koblet til reduktionsgear med propeller i rordyse, samt agterpeak med brænd-, smøre- og hydraulikolietanke.

På hoveddæk er fartøjet indrettet med følgende rum: Forepeak/stores, apteringssektion, fangstbehandlingsdæk, helt agter modtagertank CL og stores SB og BB med casing og nedgang til maskinrum SB.

Aptering er indrettet med entre, toilet/bad, messe/kabys, 2 2 mands- og 1 skipper lukafer samt gang og trappe.

Ved at placere apteringen længst muligt væk fra fremdrivningsanlægget er det lykkedes at lave en særdeles støjsvag aptering, der rigeligt opfylder, ikke alene Søfartsstyrelsens krav, men også anbefalingerne. Udover selve placeringen er der samtidig lavet en lang række tiltag mht støjisolering, der også er medvirkende til det flotte resultat.

Fangstbehandlingsdæk er designet af reder/værft, med bånd for løft af fangst ud af modtagertank, rense-/sortererbånd med sorterer-/vaskebinger, affaldsbånd samt transportør for fisk til lastrum. Under dæk, i lastrummet, er der indrettet faciliteter for vejning og søpakning af fangsten. Både lastrum og fangtsbehandlingsområde på hoveddæk er isoleret og garneret med Warkaus plader af hensyn til rengøringsvenligheden.

Styrehus med 360° udsyn og høje vinduer i agterkant er placeret på ruf foran midtskibs, hvilket giver plads for et stort trawldæk agter: 1 reserve nettromler umiddelbart agten for styrehus, 3 split trawl spil SB hhv BB samt helt agter 2 dobbelte nettromler, ophængt i overlæggere. Helt agter trawlgalge med hydraulisk transport af blokke.

Takkelluge mellem førnævnte tromler, således alt arbejde kommer til at foregå over hækken.

FiskerForum 9. Oktober 2002

© 2019 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 6022 0946 Cookie- og privatlivspolitik