Besøg vores mobil side
 .

PD 98 Harvester/PD 198 – Ocean Harvest

28m par trawlere • PD 98 Harvester og PD 198 – Ocean Harvest

PD 98 Harvester/PD 198 – Ocean Harvest

Nybygning 404 og 405 fra Karstensens Skibsværft i Skagen, blev leveret til de skotske ejere, Lunar Harvest, den 3 Juli 2008. De nye fartøjer erstatter redernes tidligere fartøjer, med samme navne. Den tidligere ”Ocean Harvest” er solgt internt i Skotland, medens den tidligere ”Harvest” forliste efter en kollision i Nordsøen for 2 år siden.

Lunar Harvest er et nyt rederi, oprettet i samarbejde mellem skippere (og brødre) John (“Harvester”) og Brian (“Ocean Harvest”) Stephen samt Lunar Fishing Company, alle fra Peterhead. Lunar Fishing driver landfabrikker for både hvidfisk og pelagisk fisk, udover der også drives rederi med 2 pelagiske trawlere.

De nye fartøjer vil anvende Peterhead Fishermen Limited som salgsagent.

“Harvester” og “Ocean Harvest” er identiske søsterskibe, og er af et utraditionelt design, i sammenligning med de traditionelle skotske ”pair-seiners”.

PD 98 Harvester/PD 198 – Ocean Harvest

Skibene er bygget med vandtæt shelterdæk, og al håndtering af fiskeredskaber foregår på det øverste dæk. Dette giver plads for et stort fangsbehandlingsdæk, som er komplet isoleret og adskilt fra alt dæksmaskineri. Alle fiskerioperationer foregår over hækken, med takkelluge placeret mellem de 2 trawl-baner.

Spil-anlægget på de 2 fartøjer styres af et Scantrol autotrawlsystem, som bla inkluderer pair-link modul, som giver mulighed for at et skib fungerer som master og det andet som slave, og dermed er der fuld synkronisering på propeller-stigning og kurs. Herudover er spillene forsynet med Scantrol isool-styret wire-styr, som giver fartøjet mulighed for, automatisk, at spole 3 forskellige wire-dimensioner på.

Endelig bør det lave støjniveau på fartøjerne nævnes. Ved 90% last på hovedmotor, og fart på 10-10,5 knob ligger støjniveauet i messe og kamre på 55-57 dB(A), hvilket er særdeles lavt. Karstensens Skibsværft har gennem årene høstet mange erfaring vedrørende støjdæmpning, og resultatet er højt værdsat af værftets kunder.

PD 98 Harvester/PD 198 – Ocean Harvest

BESKRIVELSE:
Skroget er bygget med to gennemgående dæk, hoveddæk og shelterdæk samt kort bådedæk midtskibs. Skrog med skanseklædning og trawl-/takkelgalge i stål. Styrehus med signalmast er udført i aluminium. Skroget er bygget på rundspant, spejl og udfaldende bov med markant bulb under vandlinie. Agterskibet udført med knæklinie/bulbstævn og skeg.

Under hoveddækket er skroget inddelt i følgende vandtætte rum: Forepeak, rum for bovpropeller, brændolie højtank, lastrums sektion, maskinrum med vingetanke og hovedmotor koblet til reduktionsgear med propeller i rordyse, samt agterpeak med brænd-, smøre- og hydraulikolietanke.PD 98 Harvester/PD 198 – Ocean Harvest

På hoveddæk er fartøjet indrettet med følgende rum: Spilrum, fangstbehandlingsdæk SB, ismaskinrum BB, med apteringssektion agten for denne. Helt agter modtagertank CL og stores og casing SB og BB med værksted og nedgang til maskinrum.

Aptering på hoveddæk er indrettet 3 x 2 mands lukafer, med eget bad/toilet, omklædningsrum med toilet samt samt gang og trappe til shelterdæks aptering.

Shelterdækket er indrettet med fordæk, kun med ankerspil og karnap over spilrum. Foran midtskibs er der overbygning i fuld bredde, med aptering. Aptering er indrettet med messe/dagrum, kabys, proviantrum, fælles toilet og skipper lukaf med eget toilet/bad.

Fuld højde opstående, med cat-walk, fra overbygning til agterskib med galger. På shelterdæk er losse luge placeret forrest BB, med 2 stk split nettromler agten for denne, SB og BB. Fra nettromler er der trawlbaner til hæk, hvor der er ruller, monteret på hydrauliske hækporte.

På bådedæksniveau agter er der fuldt dæk, 2 hjælpetromler, trawlgalge samt recess for par-trawler-klump.

Styrehus med 360° sigt er monteret på bådedæk på skibets forreste del.Hoveddimensioner Kapaciteter
Længde oa. 28,35 meter Brændolie ~ 65 m³
Længde pp. 24,00 meter Ferskvand ~ 12 m³
Bredde mld 8,60 meter Tonnage 349 GT
Dybde hoveddæk 4,00 meter Aptering 8 mand
Dybde Shelterdæk 6,40 meter Lastrum 160 m³
Teknisk Ferskvand 20 m³

-Klasse : Ingen, men bygget til Det norske Veritas 1A1 Fishing Vessel


Klasse:
Ingen, men bygget til Det norske Veritas 1A1 Fishing Vessel
Prøvetursfart: 11,0 knob (gennemsnit)
Pæletræk: 18,2 t (målt)
Skrog: - bygget af Safe Engineering Services, Gdynia, Poland.
Klasse: - ingen, men bygget under tilsyn af Det norske Veritas og MCA.


Dæksudrustning:
Hydrauliske spil
- alle leveret af Thistle Marine, Peterhead (UK), hovedkomponenter:
1 x Trawl winch, PSW-25 23,0 t
2 x Trawl winch, STW-25 15,0 t
2 x Nettromler SND-10, hver 2 x 10,0 t
2 x Hjælpetromler, hver 10,0 t
2 x Gilsonspil 5,5 t
1 x Ankerspil
Lossekran:
Thistle Marine MFB-12, ret-armskran,


Hydraulik system:
Højtryks (max 200 bar), drevet af:
3 x Denison hovedpumper, monteret på PTO på gear.
2 x 11 kW el-pumpestationer for servo- og wire-spolesystem.
1 x 30 kW el-pumpestation for kran- og hjælpehydraulik.
1 x 55 kW el-pumpestation for autotrawlpumpe.

Autotrawl system: Scantrol, med Pair-Link og Ispool systemer.

Trawl blokke: KT-500, leveret af Brdr. Markussen, Blue Line
Anker og kæder: Spek


Motorer og Maskineri:
Hovedmotor:
Caterpillar 3508 B (fleksibelt opstillet).
900 HP @ 1200 rpm
Propeller anlæg:
Hundested Propeller, VP11½, ø2800 mm
Reduktions gear:
Hundested Propeller, CPG80, 8,5:1
Gear PTO’er: 3 stk for hydraulik pumper
Hjælpemotorer (2 stk):
Cummins 6CTA 8,3-D(M)
- generatorer: 2 x Stamford, 130 kW @ 1500 rpm
Styremaskine: 1 x R-R Tenfjord SR 642 – 70 kNm
Bovpropeller: Hundested Propeller, SFT 4, 160 HP
Brændolie separator: Alfa-Laval MIB103
Box-køler (HVM): Bloksma
Pumper: Brand-, spul- og lænsepumper: Bombas Azcue
Hydraulik KV pumpe: Bombas Azcue
Lastrums KV pumpe: Bombas Azcue
Lænseejektorer: Ellehammer
Dykpumper: Bombas Azcue
FV-hydrofor: 2 x Bombas Azcue
Vandvarmer: Metra
Toilet pumpe: 2 x Bombas Azcue


Lastrum og Fiskebehandling:
Lastrums køling: Nordkøl med Bock kompressorer.
Ismaskine: 1 x Geneglace F100M, 2,5 t/døgn.
Slurry ismaskine: Slurry Ice (UK):
2 x S4 generatorer, hver 18 kW kølekapacitet, med tank.
Fangsbehandling: BoaTech A/S.
Vægtsystem: Marel


Redningsudrustning og Brandbekæmpelse:
Redningsflåder: 2 x RFD, 8 personers.
Overlevelsesdragter.
Redningsveste.
Arbejdsveste.
Redningskranse.
Pyroteknik.
Brandslukningsanlæg: FS49 – Clean Agent, leveret af Skandinavisk Brandteknik.
Brandmelder-anlæg: Scana


Aptering mm:
Aptering: Maritime Montering.
Møbler i aptering: Maritime Montering.
Skodder: Isolamin.
Styrehus-stole: 2 x Nor-Sap 1500 Comfort.
Apteringsdøre: Momec door.
Ventilationsanlæg: LF Ventilation.
Vinduer: Van Wingerden.
Front vinduer: 15+6 mm lamineret glas.
Vinduesviskere: Wynn.
Malingsleverandør: Sigma.


Elektrisk:
Komplet installation: Hanstholm Elektronik A/S.
Alarm-/overvågning: Marble Marine Electronics.
Navigationslys: Den Haan.
Søgeprojektør: Norselight.
Tank niveau alarmer: Mobrey.
Hovedtavle: Cubic.
HVM fjernmanøvre: SeaMech SeaController.


Elektronik:
Elektronisk udrustning (navigation, fiskesøgning, kommunikation) leveret og installeret af
-SAM Electronics (UK) og Seatronics. Hovedkomponenter:
Radar 1: 1 x SAM 1100, black box
Radar 2: 1 x JRC JMA 2343
Gyro: 1 x Robertson RGC50
Autopilot: 1 x Navitron 921 MkII
Ekkolod: 1 x SAM Skipper GDF201
Net monitor: 1 x Scanmar Scanmate 6
Plotter 1: 1 x Sodena EasyWin
Plotter 2: 1 x Sodena TurboWin
Ground discr.: 1 x SeaScan 102
DGPS: 1 x Koden KGP-913D
GPS: 1 x Koden KGP-913
SSB 1: 1 x Sailor HC4500
SSB 2: 1 x Icom M801E
VHF 2 x Sailor RT-4801
VHF DSC 1 x Navicom RT-450 DSC
Epirp: McMurdo E5
Navtex: ICS Nav-6
Satcom-C: 1 x Thrane & Thrane Mini-C
Satelit telefon: Sailor SC4000 / Iridium.
Vindmåler: Simrad IS15
Satellit TV 1 x SeaTel 3294E
HVM fjernmanøvre: SeaMech SeaController.
Intercom (indendørs): Phonetech
Intercom (udendørs): Raytheon Ray-430


Nordkøl Kølelast og Fryselast
Kølelast og ismaskine
Scantrol AS
Trawlsystem.
Pon Power
Hovedmotor
Maritime Montering AS
Aptering og møbler i aptering
Hasntholm Elektronik
Elektro installation
Hundested Propeller
Skruetøj, bovpropeller og gear
Boa Tech
Fangstbehandling
Karstensens Skibsværft
Hovedentreprise

FiskerForum

© 2019 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 6022 0946 Cookie- og privatlivspolitik