Besøg vores mobil side
 .

N400B Kvannøy snurper/trawler på 78,00 m


27 Juni 2013 blev der indgået kontrakt mellem rederiet Nyholmen AS og Karstensens Skibsværft A/S om bygning af en ny 78,00 m Snurper/Trawler. Skroget ankom til Skagen, i December 2014, og det færdige skib blev overleveret til rederiet 22 Juni 2015. Skibet skal døbes i hjemhavnen Bodø, Norge 27 Juni 2015.

N400B Kvannøy N400B Kvannøy

Rederiet, Nyholmen AS, er et datterselskab til Hansen Dahl Fiskeri, som ejer og driver de 2 fuld-strukturerede snurper/ trawlere Kvannøy og Senior. Forrige Kvannøy, bygget i 2002 blev i foråret 2013 solgt til Færøerne, og midlertidigt afløst af nuværende Kvannøy, oprindelig bygget som Haugagut i 1989. Dette fartøj er nu omdøbt til Senior.

Hansen Dahl Fiskeri blev etableret i 1991 af Dag Hansen og Birger H. Dahl, med køb af Marna Hepsø, som efterfølgende blev omdøbt til Lurøy. I dag drives og ejes rederiet af familien Dahl, hvor Birger H. Dahl primært administrerer de landlige aktiviteter og Birger Dahl Jr står for den daglige drift af skibene, bla som skipper på Kvannøy. Nye Kvannøy vil blive rederiets tredje nybygningsprojekt siden 2000..

Rederiet driver med kombineret trawl- og notfiskeri, hvor trawlfiskeriet primært består af blåhvilling (norsk: Kolmule) fiskeri vest af Irland. Øvrig fiskeri efter primært sild og makrel drives med not. Det nye fartøj skal drives efter samme principper.

Rederiet begrundede sit valg af byggeværft med, at Karstensens Skibsværft tilbyder en samlet pakke som er både økonomiskog ikke mindst teknisk særdeles attraktiv. Ligeledes har det været magtpåliggende at have fuld indflydelse i hele designfasen, således projektet vil blive skræddersyet nøjagtig til de ønsker og krav, som rederiet har.
Karstensens Skibsværft glæder sig over den tillid Birger Dahl har udvist. I lighed med de øvrige pelagiske fartøjer som værftet har under bygning til redere i Norge og Danmark, er også nye ”Kvannøy” af eget design. Dette sikrer en økonomisk optimering, kort beslutningsproces og klare afgrænsninger af ansvarsområder. Fordele som også andre redere har fået øje på, og værftet forhandler således om lignende designs til potentielle norske kunder. Værftets kvalitet og omhu for detaljer begynder efterhånden at blive målestokken for denne skibstype.
Karstensens Skibsværft har gennem de seneste 2 år leveret 7 pelagiske fiskerfartøjer, og må derfor betegnes som førende på dette område. Herudover er der yderligere 6 pelagiske fartøjer i ordrebogen for levering inden for de kommende 2 år.

N400B Kvannøy N400B Kvannøy

Det nye fartøj er særdeles veludrustet med kraftige wincher, kraner etc. Specifikationsniveauet er sat meget højt, bla med 3 sidepropellere, langsomtgående hjælpemotorer, hybridt fremdrivningsanlæg etc. Generelt er der således valgt fra øverste hylde…
Fremdrivningsanlægget er baseret på en økonomisk hovedmotor på 3600 kW, hvortil der kan boostes med yderligere 1700 kW. Endvidere kan fartøjet drives som rent diesel-elektrisk med op til 2400 kW på propelleren.
MAN hovedmotoren er på 3600 kW, og er den nye common-rail type, for optimeret lastkontrol. Propelleren på 4200 mm kører med blot 115 rpm ved fuld effekt / 60 Hz på akselgeneratoren.
Hjælpemaskineri er ligeledes leveret af MAN, og består blandt andet af 2 x MAN 9L16/21, hver på 940 kWe.


Med hensyn til valg af leverandører og komponenter, har der ligeledes været fokus fra Rederiets side på kvalitet, innovation og driftsikkerhed. I den forbindelse kan en lang række leverandører for øvrigt bryste sig af genvalg. Således har blandt andet MAN, Rapp Hydema, Triplex, Brunvoll og Johnson Controls (York) gennem mange år haft et fortrinligt samarbejde me Rederiet – til gensidig glæde – og derfor var det naturligt for Rederiet at vælge netop disse leverandører også til denne nybygning.

Fartøjet er fuldt udrustet med separate snurpe- og trawl wincher, og vil have pumpning fra hækken (trawl). Pumpning fra snurpenot på styrbord side, vil foregå 1 dæk højere end normalt, og besætningen vil dermed få et mere sikkert og enkelt arbejdsmiljø.

Skroget er bygget i stål med to gennemgående dæk, hoveddæk og shelterdæk samt bak- og bådedæk med dækshus. Styrehus, skorsten samt for- og agtermast er bygget i aluminium. Skroget bygget på rundspant, med spejl og udfaldende bov med markant bulb over under vandlinie. Agterskibet er udført med knæklinie/bulbstævn og skeg.
Under hoveddækket er skroget inddelt i følgende vandtætte rum: Forepeak, bovpropeller/sonarrum, højtanke for brændolie, RSW last sektion med 11 RSW-tanke og centralt RSW-pumpe-/manifold rum, maskinrum med hovedmotor koblet til reduktionsgear med propeller i dyse, agterste sidepropeller samt separat hjælpemotorrum. Helt agter agterpeak med tanke.

N400B Kvannøy N400B Kvannøy

På hoveddæk: Forepeak, vakuumpumperum, RSW-last trunk sektion, med centralt rum for RSW-kølemaskineri, indretningssektion SB og maskinværksted, kontrolrum og hydraulikrum BB. Helt agter storesrum for trawl samt hydraulikrum med styremaskine.
Indretning på hoveddæk med 3 mandskabs lukafer, alle med eget bad/toilet, fælles vaskeri, trimrum samt gang og trappe.
Ved at placere indretningen længst muligt væk fra propelleren og øvrige støjkilder, dannes et godt grundlag for en støjsvag indretning. Udover selve placeringen er der udført en række konstruktive tiltag mht støjisolering, der også er stærkt medvirkende til at skabe et lavt støjniveau, således er det gennemsnitlige lydtryksniveau i indretningen omkring 55 DB(A) ved 100% MCR.

På shelterdæk, under hvalbak: Stores i forepeak, BB rum for havnegenerator samt dækstores. BB 2 snurpe-wincher, fiskemodtagsdæk, med dækshus/afsilingskasse samt luger til de 11 RSW-tanke er indrettet midtskibs.
Fuld bredde overbygning agtenfor luger og med gennemgang/omklædningsrum SB, ventilationsrum- og skakte BB samt indretning BB. Indretning i overbygning: 6 mandskabs lukafer (alle med eget bad/toilet), kaffebar med fælles toilet, olietøjsrum samt gange og trapper.

Agten for overbygning trawldæk BB med 1 nettromle og SB nedbygget notbinge. På spejl BB er der indbygget hydraulisk hækport og 3 stk hydrauliske styrestænger. Agter BB er fiske- og hydraulikslangetromler monteret.
På bakdæk ankerwinch i hus under formast samt fortøjningsudrustning. Agten for dette rulledæmpertank og bakdæk med bryst- og flodlinewincher SB.
Bakdæk er forbundet med bådedæk via gangbro SB. På gangbro fiskepumpe og fiske- og hydraulikslangetromler. Foran dækshus er agterste snurpegalge samt Karm Giant nothaler placeret. Ligeledes på bak-/bådedæksniveau hoveddækskran samt fiskepumpe kran.
På bådedæk, agten for midtskibs, dækshus i center. Indretning i dækshus med: Dagrum, messe, eget TV-rum, kabys med proviantrum (og separate køle-fryserum) samt gange og trapper.

N400B Kvannøy N400B Kvannøy

I separat opbygning helt mod BB indrettes ventilationsrum til maskinrum og hydraulikrum samt casing for udstødninger.
Agten for dækshus 2 stk trawlwincher samt ende-frelserwinch BB.
Helt agter er bådedækket løftet og fiskepumpe placeret BB. Trawlgalge med ophæng for 2 trawl- og frelserblokke helt agter.
I dækshus under styrehus er der indrettet 3 officers lukafer med en-suite toilet/bad, fælles toilet samt instrumentrum. På samme dæk er MOB-båd og –davit samt skorsten placeret BB. Styrehus er placeret på brodæk og har 360° sigt.

Designfilosofien bag hoved-/hjælpemotor konstellationen er som følger: Der er monteret 1 stk kraftudtag (PTO) på hovedgearet, beregnet for primær drift af skibets strømforsyning via akselgeneratoren (2500 kW). Der er monteret roterende omformer, således skibets frekvens kan flyde mellem 50 og 60 Hz. Dette giver mulighed for at reducere hovedmotorens omdrejningstal med 17%. I tillæg er skibet forsynes med 2-speeds gear fra Scana Volda, hvor step 2 giver propeller rpm på 91 (og nedefter).

For yderligere strømforsyning er fartøjet forsynet med 3 stk diesel-generatoranlæg på 2 x 9400 hhv 560 kW. Det elektriske system opbygges med mulighed for paralleldrift af de 3 diesel-generatorer, hvilket kontrolleres via skibets DEIF PMS system.
Endvidere har fartøjet mulighed for at booste effekten på propelleranlægget med op til 1700 kW. Således specificeres akselgeneratoren som generator og el-motor. De 1700 kW boost-effekt opnås ved parallelkørsel af diesel-generatorerne.
I tillæg hertil er der monteret kobling mellem hovedmotor og gear samt Vacon frekvensomformer. Herved kan man vælge at koble hovedmotoren ud, starte akselgeneratoren op som el-motor (via starttransformeren), og dermed køre diesel-elektrisk fremdrivning. Det maksimale udtag på propelleren ved diesel-elektrisk fremdrift vil være 2400 kW. Akselgeneratoren vil kunne køre med variabelt omdrejningstal, og dermed vil propelleren kunne køre med variabelt omdrejningstal – altså en fuld diesel elektrisk løsning.

Ovenstående arrangementer sikrer en meget stor fleksibilitet, stor driftsikkerhed samt mulighed for brændstof- og driftsøkonomisk fornuftig drift.

Hoveddimensioner Kapaciteter
Længde oa. 78,00 meter Brændolie 568 m³
Længde PP 70,20 meter Ferskvand 47 m³
Regellængde'L' 73,00 meter Tekniks ferskvand 50 m³
Bredde moulded 15,50 meter Forepeak 112 m³
Dybde shelterdæk 9,20 meter Smøreolie 20 m³
Dybde hoveddæk 6,50 meter Hydraulikolie 8 m³
Scantling dybgang 8,00 meter RSW-tanke 2.475 m³
Tonnage 2.786 GT

Design: Karstensens Skibsværft A/S

Prøvetursfart/gennemsnit:
13,9 knob @ 2200 kW diesel-elektrisk.
16,3 knob @ 3600 kW diesel-mekanisk.
17,4 knob @ 4500 kW diesel-mekanisk, incl boost.
Klasse: Det norske Veritas +1A1 Ice-C, Fishing Vessel.


Hovedmotor, propelleranlæg og reduktionsgear
Hovedmotor og propelleranlæg
Rapp Marine - Hydrauliske wincher
Hydrauliske wincher
Thrustere
Thrustere
Reduktionsgear
Reduktionsgear
Hanstholm Elektronik
Elektroinstallation
Brandmeldanlæg
Brandmeldanlæg
seaquest
Fiskepumpe
Dækskraner og nothåndtering
Dækskraner og nothåndtering
Brdr Markussen, BlueLine, Trawlblokke
Trawlblokke
Iras Vacuum System
Vacuum System
Karstensens Skibsværft
Hovedentreprise

DÆKSMASKINERI:
Hydrauliske wincher, alle leveret af Rapp Hydema (højtryk, 175/190 bar):
2 x Trawl wincher 80,0 t
2 x Snurpe wincher 37,3 t
1 x Nettromle 92,6 t
1 x Frelserwinch 37,7 t
1 x Ørekalvwinch 16,6 t
1 x Brystwinch 16,6 t1 x Flodlinewinch 16,6 t
1 x Fortøjningswinch, fremme 11,0 t
1 x Hjælpewinch, agter 11,0 t
1 x Netsondewinch
1 x Ankerwinch
Fiske pumpeudstyr:
2 x SeaQuest fiskepumpe, 20”.
2 x Hydraulik slangetromle
2 x Fiskeslangetromle

Dækskraner og nothåndteringsudrustning, leveret af Triplex: 1 x Notkran NK-7500.
1 x Fordækskran, KN-75.
1 x Fiskepumpe kran, KN-50.
1 x Fiskepumpe kran, agter, KNR-60.
1 x Mellemrulle TRH-160.
1 x Flodlægger, Triplex FLH-112.
1 x Nothaler, Triplex 1020.
Hydraulik drivstationer / powerpacks:
Hovedanlæg: 6 x 160 kW.

Forreste anlæg:
4 x 160 kW, 1 x 60 kW
Fiskepumpe anlæg: 3 x 132 kW

Trawlblokke Brdr Markussen, BlueLine
Ankre og kæder HHP Spek, leveret af Sotra.


FREMDRIVNING OG MASKINERI
Hovedmotor:MAN 6L32/44 (common rail).
Propelleranlæg: MAN VBS1080, d4200 mm.
Reduktionsgear: Scana Volda ACG1080 2-speed, 750/115/91 rpm.
Akselgenerator: A van Kaick, 2700 kW / 3375 kVA @ 1200 rpm - vandkølet
Hjælpemotorer: 2 x MAN 9L16/21, 940 kWe @ 1200 rpm.
1 x Scania DI16, 560 kWe @ 1800 rpm.
Nødgenerator: 1 x Scania/Sisu, 120 kWe @ 1800 rpm.

Styremaskine: 1 x R-R Tenfjord SR 722 – 270 kNm.
Agterste sidepropeller: 2 x Brunvoll FU-63-LTC-1750, 960 kW / 1306 HP
Forreste sidepropeller: 1 x Brunvoll FU-63-LTC-1750, 960 kW / 1306 HP

Startluftkompressor: 2 x Atlas-Copco LT7-30 KE
Arbejdsluftkompr: 1 x Atlas-Copco GA11F
BrO separator: Alfa Laval PA615.
BrO transferpumper: 2 x Bombas Azcue.
BrO fjernpejling: Emerson.
SmO separator 2 x Alfa-Laval PA615

Pumper: Hovedmotor køling: Bombas Azcue.
Brand-, spule- og lænsepumper: Bombas Azcue.
Hydraulik-, AC og øvrige kølevandspumper: Bombas Azcue.

Bokskølere: Bloksma (hovedmotor)
Bloksma (hjælpemaskineri)
(alle maskiner og øvrige hovedkomponenter er FV-kølede).

Dykpumper: Tsurumi.
FV hydroforanlæg: 2 x Bombas Azcue.
Toilet/sewage pumper: 2 x Hidrostal.
Toilet/vacuum system: Jets.
VV beholdere: 2 x OSO Marine 17RA 300 E
Lastevandsseparator: Alfa Laval PureBilge Module Type 2515


FISKETANKE / FISKEBEHANDLING:
RSW-system: 2 x Johnson Controls, 2 x 1471 kW / 2 x 1.265.000 kCal/h.
Cirkulationspumper 4 x 500 cum/h
Kondensatorpumper 2 x 310 cum/h
Pumper af type Bombas Azcue.
RSW cirkulationssystem med Lyng aktuerede Danfoss ventiler, styret fra Johnson Controls kontrolsystem.
Vacuum-system: Iras:
4 x 66 kW kompressor aggregater.
2 x 4200 l tank.


REDNINGS- OG BRANDSLUKNINGSUDRUSTNING:
MOB-båd: Harding FRB 650 / 250 HK.
MOB-båds davit: Noreq NPDS-3500H.
Redningsflåder: 2 x Viking, 20 pers.
Brandmeldeanlæg: Scana Servoteknikk.
Central brandslukning: Vandtågeanlæg, type Wilhelmsen.


INDRETNING MM:
Styrehus indretning: Karstensens Skibsværft
Styrehus-stole: 3 x NorSap 2000.
Indretning: Maritime Montering.
Møbler i indretning: Maritime Montering / Ekornes.
Skodder: BIP.
Indretningsdøre: Momec door.
Ventilationsanlæg: LF Ventilation.
A/C anlæg: LF Ventilation.
Vinduer: Van Wingerden.
Frontvinduer: 19+6 mm lamineret glas.
Vinduesviskere: 6 x Wynn.
Malingsleverandør: Hempel.

ELEKTRISK:
Komplet installation: Hanstholm Elektronik A/S.
Alarm-/overvågning: Marine Control Services (MCS), Norge.
Navigationslys: Den Haan.
Søgeprojektør: 3 x Seematz.
Tank niveau alarmer: Mobrey.
Hovedtavle: El-Con.
PMS system: DEIF Delomatic 4.


ELEKTRONIK::
Elektronisk udrustning (navigation, fiskesøgning, kommunikation)
leveret af Furuno Norge og installeret af Hanstholm
Elektronik. Hovedkomponenter:
Matrise system: Furuno Norge FNMS.
LF sonar: 1 x Furuno FSV-25
MF sonar: 1 x Furuno FSV-85
Ekkolod 1: 1 x Furuno FCV-30
Ekkolod 2: 1 x Furuno FSS-1BB
Trawl sonar: 1 x Furuno/Imagenex TS-347A
Bowscanner: 1 x Furuno/Imagenex BS-357
Net monitor: 1 x Marport
Strømlog: 1 x Furuno CI-68
Radar, S-band: 1 x Furuno 2137 BB
Radar, X-band: 1 x Furuno 2117 BB
Gyro: 2 x Simrad GC80
GPS-gyro: 1 x Furuno SC110
Autopilot: 1 x Simrad AP80
Plotter: 2 x Tecdis T-2138A
1 x MaxSea
SSB: Furuno FS-1575
VHF udrustning: 2 x Furuno FM-8900
Termisk kamera: Current, gyro stabiliseret
V-sat kommunikation: Furuno Norge.
Satellit tlf Furuno Felcom-250
Sat-TV system: Furuno Norge.
- alt udstyr som blackbox, og fremvist på:
Styrehus monitorer: 26” Hatteland X-serie, widescreen monitorer.


FiskerForum 3. Juli 2015

© 2019 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 6022 0946 Cookie- og privatlivspolitik