Besøg vores mobil side
 .

Nybygning M6HØ Leinebjorn 67,5 meter snurper/trawler


M6HØ Leinebjørn M6HØ Leinebjørn

Tirsdag, 12 Juni 2012 blev M-6-HØ ”Leinebjørn” afleveret fra Karstensens Skibsværft A/S. Fartøjet er bestilt af Rederiet Leinebjørn som en 67,50 m Snurper/Trawler – værftets byggenummer 418.

Bag rederiet står brødrene Andreas og Kurt Leine, som overtog familie-rederiet i 1997, og byggede seneste ”Leinebjørn” i 2001. Rederiet driver med kombineret trawl- og notfiskeri, hvor trawlfiskeriet primært består af blåhvilling fiskeri vest af Irland. Øvrig fiskeri efter primært sild og makrel drives med not. Det nye fartøj skal drive fiskeri efter samme principper.

Der kan for øvrigt nævnes, at der har været en ”Leinebjørn” i familien Leines eje siden 1901, så det er gamle, vel-etablerede firmaer som har arbejdet sammen om dette projekt, idet Karstensens Skibsværft blev grundlagt i 1917, og fortsat drives af samme familie.
Skroget er bygget i stål med to gennemgående dæk, hoveddæk og shelterdæk samt bak- og bådedæk med dækshus. Styrehus, skorsten samt for- og agtermast er bygget i aluminium. Skroget bygges på rundspant, med spejl og udfaldende bov med markant bulb over/under vandlinie. Agterskibet er udført med knæklinie/bulbstævn og skeg.

Under hoveddækket er skroget inddelt i følgende vandtætte rum: Forepeak, bovpropeller-/sonarrum, højtanke for brændolie, RSW-last sektion med centralt RSW-pumpe-/manifold rum, maskinrum med hovedmotor koblet til reduktionsgear med propeller i dyse, samt agterpeak med tanke.
På hoveddæk er indrettets: Forepeak, hydraulikrum, RSW-last trunk sektion, med centralt rum RSW-kølemaskineri og losseanlæg, apteringssektion SB og maskinstores, tavle-/kontrolrum og maskinværksted BB. Helt agter storesrum for trawl samt hydraulikrum med styremaskine.

M6HØ Leinebjørn M6HØ Leinebjørn

Aptering på hoveddæk er indrettet med 5 kamre, alle med eget bad/toilet, trimrum, vaskeri, maskinkontrolrum samt gang og trappe. På shelterdæk er indrettet, under hvalbak: Stores i forepeak, BB rum for opbevaringstromle samt dæks stores. De 2 kombinerede snurpe- trawlwincher er monteret umiddelbar agten for hvalbak og forreste snurpegalge SB. Fiskemodtagsdæk, med dækshus/afsilingskasse samt luger til de 9 RSW-tanke er indrettet midtskibs.

Afsilingskasse og slidskesystem er udført i aluminium aht vægt. SB side er arrangeret med slangetromler (på top af dækshus) samt fiskepumpe. Endvidere er der monteret hoveddækskran samt fiskepumpe kran på fordækket.

Agten for midtskibs BB overbygning. På SB side af overbygning agterste snurpegalge og Tristar nothaler, ørekalvwinch umiddelbart foran overbygning SB. Indretning i overbygning: 3 officers kamre, 3 1-mands kamre, omklædningsrum/kaffebar, olietøjsrum samt gange og trapper.
Agten for overbygning trawldæk BB med 1 nettromle, SB nedbygget notbinge. På spejl BB lønningsrulle samt 3 stk hydrauliske styrestænger. Trawlgalge med ophæng for 2 trawlblokke helt agter.
På bakdæk er monteret ankerswinch i hus under formast samt fortøjningsudrustning. Agten for dette rulledæmpertank og bakdæk.

På bådedæk, agten for midtskibs, dækshus i center. Indretning i dækshus med: Dagrum, messe, kabys med proviantrum (og separate køle fryserum) samt gange og trapper.
På bådedæk BB er monteret MOB-båd og –davit.
Styrehus er placeret på dækshus, og med 360° sigt. Skorsten i CL på top af styrehustag, sammenbygges med signalmast.

Designfilosofien bag hoved-/hjælpemotor konstellationen er som følger: Der er monteret 1 stk kraftudtag (PTO) på hovedgearet, dette er beregnet for primær drift af skibets strømforsyning via akselgeneratoren (2200 kW).
For yderligere strømforsyning er fartøjet forsynet med 2 stk generator-anlæg (550 hhv 910 kW). Det elektriske system er opbygget med mulighed for paralleldrift af de 2 hjælpemotor generatorer. Endvidere forsynes el-anlægget med et Power-Management-System (PMS) som administrerer kraftforbrug og automatisk opstart af generatoranlæg.

M6HØ Leinebjørn M6HØ Leinebjørn

Under fiskeri, hvor hydraulik anlægget anvendes mere eller mindre kontinuerligt, vil hovedgearets PTO og dermed akselgeneratoren være koblet ind. Når der er brug for fuld kraft på wincherne, vil der ikke være behov for fuld ydelse på hovedmotoren. Hovedmotoren vil således bruges som kraftkilde dels til fremdrivning og dels til strømforsyningen. Følgelig er det ikke nødvendigt at have hjælpemotorerne i drift.

Skulle der være ønske om yderligere kraft på fremdrivnings-anlægget, da er hjælpemotorerne så tilstrækkelig stor, at den vil kunne køre skibets normale strømforsyning samt hydrauliksystemet i towing-mode.
Da det elektriske system er forberedt for parallel kobling af generatorerne, vil der være en stor sikkerhed i systemet, idet disse tilsammen vil kunne dække fartøjets strømforbrug på tilfredsstillende vis.
Der er monteret roterende omformer, således skibets frekvens kan flyde mellem 50 og 60 Hz. Dette giver mulighed for at reducere hovedmotorens omdrejningstal med 17%.
Ovenstående arrangementer sikrer en brændstof- og driftsøkonomisk fornuftig drift, samtidig med at der opnås en stor driftsikkerhed.


Hoveddimensioner Kapaciteter
Længde oa. 67,50 meter Brændolie 442 m³
Længde PP 61,60 meter Ferskvand 45 m³
Regellængde'L' 61,60 meter Forepeak 92 m³
Bredde moulded 12,80 meter Smøreolie(HVM) 6 m³
Dybde shelterdæk 13,50 meter Smøreolie(gear) 4 m³
Dybde hoveddæk 6,30 meter Hydraulikolie(reserve) 7 m³
Scantling dybgang 7,50 meter RSW-tanke 1.797 m³
Tonnage 1.828 GT

Design: Karstensens Skibsværft A/S
Prøvetur: 16,5 knots gennemsnitsfart, ballast, 95% MCR
Klasse: Det norske Veritas +1A1 Ice-C, Fishing Vessel.


Hovedmotor
Hovedmotor
Scan Volda
Propelleranlæg - og gear
Hanstholm Elektronik
Elektroinstallation
Furuno
Elektronik
Karstensens Skibsværft
Hovedentreprise

DÆKSMASKINERI:
Hydrauliske wincher, alle leveret af Karmøy Winch (højtryk, 200 bar):
2 x Snurpe-/trawlwincher 62,3 t
1 x Nettromle 80,0 t
1 x Ørekalvwinch 20,7 t
1 x Frelserwinch 20,7 t
1 x Flodlinewinch 6,1 t1 x Notørewinch 6,1 t
1 x Lagringstromle
1 x Netsondewinch
1 x Ankerwinch

Fiske pumpeudstyr leveret af Karmøy Winch:
1 x Karm fiskepumpe, 20”.
1 x Hydraulik slangetromle
1 x Fiskeslangetromle
Dækskraner og nothåndteringsudrustning, leveret af Karmøy Winch:
1 x Notkran, 5 t x 10,4 m.
1 x Fiskepumpe kran, 3 t x 10 m.
1 x Fordækskran, 4 t x 12,5 m.
1 x Mellemrulle
1 x Flodlægger, Triplex FLH-112.
1 x Nothaler, Tristar, 23 t.

Hydraulik drivstationer / powerpacks:
Agter: 2 x 158 kW / 2 x 87 kW
Forskib: 4 x 158 kW / 1 x 87 kW
Fiskepumpesystem: 3 x 87 kW
Trawlblokke Karmøy Winch Ankre og kæder Spek, leveret af Sotra.

FREMDRIVNING OG MASKINERI
Hovedmotor: Caterpillar C280-12TA, 3460 kW @ 900 rpm.
Propelleranlæg: Scana Volda ACG85, d4000 mm.
Reduktionsgear: Scana Volda 850K, 1:6,66
Akselgenerator: A v Kaick DSG99 L1/6W, 2200 kW / 2750 kVA @ 1200 rpm - vandkølet
Hjælpemotorer: 1 x Caterpillar C32, 910 kWe @ 1800 rpm.
1 x Caterpillar C18, 550 kWe @ 1800 rpm.
Styremaskine: 1 x R-R Tenfjord SR 662 – 170 kNm.
Agterste sidepropeller: 1 x Brunvoll FU-63-LTC-1750, 960 kW / 1306 HP
Forreste sidepropeller: 1 x Brunvoll FU-63-LTC-1750, 850 kW / 1156 HP

Startluftkompressor.: 2 x Atlas-Copco LT5
Arbejdsluftkompr: 1 x Atlas-Copco GA7FF
BrO separator: Alfa Laval P605.
BrO transferpumper: 2 x Bombas Azcue.
BrO fjernpejling: Emerson.
Pumper: Hovedmotor køling: Bombas Azcue.
Brand-, spule- og lænsepumper: Bombas Azcue.
Hydraulik-, AC og øvrige kølevandspumper: Bombas Azcue.
Bokskølere: HRF (hovedmotor)
HRF (hjælpemaskineri)
(alle maskiner og øvrige hovedkomponenter er FV-kølede)

Dykpumper: ITT Flygt
FV hydroforanlæg: 2 x Bombas Azcue.
VV tank: 2 x Metro, 200 l/ 2x15kW.
Toilet/sewage pumper: 2 x Hidrostal.
Toilet/vacuum system: Jets.
Lastevandsseparator: DVZ

FISKETANKE / FISKEBEHANDLING:
RSW-system: 2 x MMC Kulde, 2 x 985 kW / 2 x 847.000 kCal/h.
Cirkulationspumper 2 x 800 cum/h
Kondensatorpumper 2 x 273 cum/h
RSW cirkulationssystem med Lyng aktuerede Danfoss ventiler, styret fra MMC system.
Vacuum-system: MMC Tendos MT4200: 2 x 66 kW kompressor aggregater. 3 x 4200 l tank.
Afsilingskasse: Karstensens Skibsværft
DN600 spadeventiler: MMC Tendos.

REDNINGS- OG BRANDSLUKNINGSUDRUSTNING:
MOB-båd: Noreq RBB500.
MOB-båds davit: Noreq NPDS 1300H.
Redningsflåder: 2 x RFD, 12 pers.
Argonite-anlæg: Semco Maritime.
Brandmeldeanlæg: Scana Servoteknikk.

INDRETNING MM:
Styrehus indretning: Karstensens Skibsværft
Styrehus-stole: 1 x Nor-Sap 2000 Comfort, 1 x Nor-Sap 1500 Comfort.
Indretning: Maritime Montering.
Møbler i indretning: Troldmyr Møbelfabrik (mahogny).
Skodder: BIP.
Indretningsdøre: Momec door.
Ventilationsanlæg: Aeron.
A/C anlæg: Aeron.
Vinduer: Van Wingerden.
Frontvinduer: 19+6 mm lamineret glas.
Vinduesviskere: 6 x Wynn.
Malingsleverandør: Sigma (PPG).

ELEKTRISK:
Komplet installation: Hanstholm Elektronik A/S.
Alarm-/overvågning: Marine Control Services (MCS), Norge.
Navigationslys: Den Haan.
Søgeprojektør: 2 x Seematz.
Tank niveau alarmer: Mobrey.
Hovedtavle: Circuit.
PMS system: DEIF Delomatic 4.

ELEKTRONIK:
Elektronisk udrustning (navigation, fiskesøgning, kommunikation) leveret og installeret af Furuno Danmark.
Hovedkomponenter:
LF sonar 1 x Furuno FSV-30
HF-sonar 1 x Furuno FSV-84
Ekkolod/sonar 1 x WASSP 160/20m
Ekkolod: 1 x Furuno FCV-1200
Trawl sonar: 1 x Furuno/Imagenex TS-337A
Bowscanner 1 x Furuno Imagenex BS-337
Strømlog: 1 x Furuno CI-68
Radar, S-band: 1 x Furuno 2137 BB
Radar, X-band: 1 x Furuno 2117 BB
Gyro: 1 x Anschütz
GPS-gyro: 1 x Furuno SC110
Autopilot: 1 x Simrad AP50
Plotter: 2 x Tecdis T-2138A 1 x Sodena
SSB: TT Sailor 6222 / Sailor 6210
VHF udrustning: TT Sailor RT-2048
V-sat kommunikation: MarLink.
Sat-TV system: SeaTel.
Overvågning: Flir (varmesøgende).
- alt udstyr som blackbox, og fremvist på: Styrehus monitorer: 23” og 19” Hatteland monitorer.FiskerForum 15. Juni 2012

© 2019 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 6022 0946 Cookie- og privatlivspolitik