Besøg vores mobil side
 .

Nybygning 62,60 m trawler - M31HØ Gollenes af Fosnavåg, Herøy

Lørdag 24 september 2011 blev M-31-HØ ”Gollenes” døbt i Skagen. Fartøjet er bestilt af Rederiet Gollenes AS hos Karstensens Skibsværft A/S som en 62,60 m Pelagisk Trawler – værftets byggenummer 415. Bag rederiet står Asbjørn Ose og Frode Kvalsvik. Det nye fartøj bliver hjemmehørende i Fosnavåg på Herøy i Norge. Frode Kvalsvik vil blive skipper ombord.


M31HØ Gollenes af Fosnavåg, Herøy M31HØ Gollenes af Fosnavåg, Herøy

Skroget er bygget i stål med to gennemgående dæk, hoveddæk og shelterdæk samt bak- og bådedæk. Dækshus på bådedæk, styrehus, skorsten samt for- og agtermast er bygget i aluminium. Skroget bygges på rundspant, med spejl og udfaldende bov med markant bulb under vandlinie.

Under hoveddækket er skroget inddelt i følgende vandtætte rum: Forepeak, bovpropeller-/sonarrum, højtanke for brændolie, RSW-last sektion med centralt RSW-pumpe-/manifold rum, maskinrum med hovedmotor koblet til reduktionsgear med propeller i dyse, samt agterpeak med tanke.

På hoveddæk er indrettet: Forepeak, elektronikrum, rum for losseanlæg og slurry-ice anlæg, RSW-last trunk sektion, med centergang med RSW-kølemaskineri, apteringssektion SB, hydraulikrum og casing BB samt maskinkontrolrum. Helt agter stores rum med styremaskine.

Indretning på hoveddæk med 6 kamre, alle med eget bad/toilet, trimrum, vaskeri samt gang og trappe.

På shelterdæk er der indrettet: Under hvalbak: Stores i forepeak, generator-rum og i agterkant fabriksdæk med modtagerbinge. Agten for hvalbak fiskemodtagsdæk, med dækshus med afsilingskasse og sortermaskine samt luger til de 8 RSW-tanke.

Agten for midtskibs fuld bredde overbygning. Overbygning er indrettet med: Olietøjsrum, omklædningsrum med kaffebar, dagrum, messe, kabys med proviantrum samt gange og trapper. I agterste / BB del af overbygning er der indrettet dækstores.

Agten for overbygning trawldæk med 2 nettromler SB hhv BB. På spejl BB er der indbygget 2 stk hydrauliske hækporte samt 2 x 3 stk hydrauliske styrestænger. Foran hækporte nedbyggede recesser for trawl-lod(-vægte), recesser dækkes af vandrette skydeluger.

På bakdæk er der ankerwinch i hus under formast samt fortøjningsudrustning. Agten for dette rulledæmpertank og bakdæk. På bådedæk, agten for midtskibs: Dækshus i center, indrettet med skipper-, styrmands- og hospitals kamre samt gang og trapper. Rum for apterings ventilation og rum for CO2-anlæg placeres også i dækshus. BB skorsten og casing med ventilationsindtag.

Agter bådedæk i fuld bredde og løbebroer frem til dækshus SB hhv BB. Styrehus er placeret på dækshus, og har 360° sigt. Skorsten med dæk for MOB-båd BB /agten for styrehus. Trawlgalge med ophæng for 2 trawlblokke helt agter. Alt som vist på generalarrangement.


M31HØ Gollenes af Fosnavåg, Herøy M31HØ Gollenes af Fosnavåg, Herøy

Designfilosofien bag hoved-/hjælpemotor konstellationen er som følger: Der er monteres 1 stk udkobelbart kraftudtag (PTO) på hovedgearet, dette er beregnet for primær drift af skibets strømforsyning via akselgeneratoren (1650 kW).

For yderligere strømforsyning forsynes fartøjet med 3 stk generator-anlæg (445 kW), hertil kommer 1 stk havne-generator (215 kW). Det elektriske system opbygges med mulighed for paralleldrift af de 3 hjælpemotor generatorer. Endvidere forsynes el-anlægget med et Power-Management-System (PMS) som administrerer kraftforbrug og automatisk opstart af generatoranlæg.

Under fiskeri, hvor hydraulik anlægget anvendes mere eller mindre kontinuerligt, vil hovedgearets PTO og dermed akselgeneratoren være koblet ind. Når der er brug for fuld kraft på wincherne, vil der ikke være behov for fuld ydelse på hovedmotoren. Hovedmotoren vil således bruges som kraftkilde dels til fremdrivning og dels til strømforsyningen. Følgelig er det ikke nødvendigt at have hjælpemotorerne i drift.

Skulle der være ønske om yderligere kraft på fremdrivningsanlægget, da er hjælpemotorerne så tilstrækkelig stor, at den vil kunne køre skibets normale strømforsyning samt hydrauliksystemet i towing-mode. Da det elektriske system er forberedt for parallel kobling af generatorerne, vil der være en stor sikkerhed i systemet, idet disse tilsammen vil kunne dække fartøjets strømforbrug på tilfredsstillende vis. Der er monteret roterende omformer, således skibets frekvens kan flyde mellem 50 og 60 Hz. Dette giver mulighed for at reducere hovedmotorens omdrejningstal med 17%. Ovenstående arrangementer sikrer en brændstof- og driftsøkonomisk fornuftig drift, samtidig med at der opnås en stor driftsikkerhed.


Hoveddimensioner Kapaciteter
Længde oa. 62,60 meter Brændolie 278 m³
Længde PP 55,90 meter Ferskvand 46 m³
Regellængde 'L' 55,90 meter Forepeak 57 m³
Bredde moulded 12,80 meter Smøreolie(HVM) 6 m³
Bredde moulded 12,80 meter Smøreolie(Gear) 2 m³
Dybde shelterdæk 7,80 meter Smøreolie(HJM) 6 mand
Dybde hoveddæk 5,30 meter Hydraulikolie(reserve) 5 m³
Scantling dybgang 7,00 meter RSW-Tanke 1.380 m³
Tonnage 1.427 GT

Design: Karstensens Skibsværft A/S
Klasse: Det norske Veritas +1A1 Ice-C, Stern Trawler.

Fiskepumper og powerpack
Fiskepumper og powerpack
Elektroinstallation
Elektroinstallation
Triplex
Dækskraner
MMC Tendos
MMC Tendos
KM Fish Machinery
KM Fish Machinery
Karstensens Skibsværft
Hovedentreprise

DÆKSMASKINERI:
Hydraulisk winch anlæg, alt leveret af Rapp Hydema (højtryk, 175-190 bar):
2 x Trawlwincher TWS-22031 60,5 t
2 x Nettromler ND-20000B 60,5 t
1 x Frelserwinch SW-10002B 50,3 t
1 x Ende-frelserwinch SW-7502B 37,7 t
1 x Hjælpewinch GW-680B 6,6 t
1 x Ankerwinch AWW-2300 5,1 t
1 x Netsondewinch SOW-500 4,0 t
1 x Fiskeslangetromle
1 x Hydrauliskslangetomle
- drevet af elektrohydrauliske pumpestationer:
6 x powerpacks 153 kW
1 x powerpack 8,6 kW

Fiskepumpeudrustning leveret af Fluid Controls, Killybegs, Ireland:
2 x Sea Quest fiskepumper, 18”.
- drevet af elektrohydrauliske pumpestationer:
2 x powerpacks 158 kW

Kranudrustning: - alt leveret af Triplex AS, Norway
1 x Triplex KN-50/4,0/95/35/20, 4 t @ 12,0 m, fordækskran.
1 x Triplex KNR-50/4,0/85/35/20 komplet med TRH-123 rulle.

Trawlblokke Brdr. Markussen, Blue Line
Ankre og kæder Spek, leveret af Sotra.

FREMDRIVNING OG MASKINERI
Hovedmotor: MAN Diesel & Turbo (Alpha) 9L27/38, 2999 kW @ 800 rpm.
Propelleranlæg: MAN Diesel & Turbo (Alpha) VBS980, 3600 mm.
Reduktionsgear: MAN Diesel & Turbo (Alpha) AMG28, 50VO30.
Akselgenerator: A van Kaick DSG 99 K0-6W, 1650 kW / 2063 kVA.
- vandkølet.

Hjælpemaskineri: 3 x Scania DI16 / Nordhavn GASI 16-07, 445 kW / 556 kVA.
Havnegenerator: 1 x Scania DI12 / Nordhavn GASI 12-07, 215 kW / 269 kVA.

Styremaskine: 1 x R-R Tenfjord SR642-FCP – 110 kNm.
Forreste sidepropeller: 1 x R-R KaMeWa TT1300, 595 kW / 810 HP.<
Agterste sidepropeller: 1 x R-R KaMeWa TT1300, 595 kW / 810 HP.

Startluftkompressor.: 2 x Atlas-Copco LT5
Arbejdsluftkompr: 1 x Atlas-Copco GA7FF
BrO separator: Alfa Laval P605.
SmO separator: Alfa Laval P615.
BrO transferpumper: 2 x Bombas Azcue.
BrO fjernpejling: Emerson.
Pumper: Hovedmotor køling: Bombas Azcue.
Brand-, spule- og lænsepumper:
Bombas Azcue.
Hydraulik-, AC og øvrige kølevandspumper:
Bombas Azcue.

Bokskølere: Bloksma (hovedmotor)
NRF (hjælpemaskineri) (alle maskiner og øvrige hovedkomponenter er FV-kølede). Dykpumper (fabrik): ITT Flygt 3152 LT.
Dykpumper (øvrige): ITT Flygt
FV hydroforanlæg: 2 x Bombas Azcue.
VV tank: Metro, 200 l/ 2x15kW.
Toilet/sewage pumper: 2 x Hidrostal.
Toilet/vacuum system: Jets.
Lastevandsseparator: DVZ

FISKETANKE / FISKEBEHANDLING:
RSW-system: 2 x MMC Kulde, 2 x 635 kW / 2 x 546.000 kCal/h.
Cirkulationspumper 2 x 500 cum/h
Kondensatorpumper 2 x 195 cum/h
RSW cirkulationssystem med Lyng aktuerede Danfoss ventiler, styret fra MMC system.
Vacuum-system: MMC Tendos MT4200:
2 x 66 kW kompressor aggregater. 1 x 4200 l tank.
Slurry-ismaskine: Slurry Ice Ltd / Kælingur ehf / model S-20
Isproduktion: 162,3 ton/døgn, 10% is-koncentration ved 0 ºC SV.
47,6 ton/døgn, 40% is-koncentration ved 0 ºC SV.
Ozon-anlæg: Normex, kapacitet 125 g O3/t
Fabriksdæk: KM-Fish Machinery
3 x KM Fish Machineri rensemaskiner.
1 x KM Fish Machinery ruller-sortermaskine.
Sorteringsrist: MMC Tendos.
Afsilingskasse: Karstensens Skibsværft

REDNINGS- OG BRANDSLUKNINGSUDRUSTNING:
MOB-båd: Noreq RBB425.
MOB-båds davit: Noreq NPDS 1300H.
Redningsflåder: 2 x RFD, 12 pers.
CO²-anlæg: Semco Maritime.
Brandmeldeanlæg: Scana Servoteknikk.

APTERING MM: Styrehus indretning: Karstensens Skibsværft
Styrehus-stole: 2 x Nor-Sap 1500 Comfort.
Aptering/indretning: Maritime Montering.
Møbler i aptering: Maritime Montering / Ekornes.
Skodder: BIP.
Indretningsdøre: Momec door.
Ventilationsanlæg: Aeron.
A/C anlæg: Aeron.
Vinduer: Van Wingerden.
Frontvinduer: 19+6 mm lamineret glas.
Vinduesviskere: 6 x Wynn.
Malingsleverandør: Sigma.

ELEKTRISK:
Komplet installation: Hanstholm Elektronik A/S.
Alarm-/overvågning: Marine Control System (MSC), Norge.
Navigationslys: Den Haan.
Søgeprojektør: 2 x Seematz.
Tank niveau alarmer: Mobrey.
Hovedtavle: Circuit.
PMS system: DEIF Delomatic 4.

ELEKTRONIK:
Elektronisk udrustning (navigation, fiskesøgning, kommunikation) leveret og installeret af Marineelektronikk, Ålesund, Norge.
Hovedkomponenter:
LF sonar 1 x Furuno FSV-30
HF-sonar 1 x Furuno FSV-
Ekkolod: 2 x FCV-1100
Net monitor: 1 x Scanmar Scanbas
Trawl sonar: 1 x Furuno
Strømlog: 1 x Furuno CI-68
Radar: 2 x Furuno 2117 BB
Radar: 2 x Furuno 2117 BB
Gyro: 1 x Robertson RGC50
GPS-gyro: 1 x Furuno SC50
Autopilot: 1 x Simrad AP50
Plotter: 2 x Sodena
1 x Olex SSB: TT Sailor HCM4500
VHF udrustning: TT Sailor RT-2048
V-sat kommunikation: ShipEquip.
Sat-TV system: ShipEquip.

- alt udstyr som blackbox, og fremvist på:
Styrehus monitorer: 23” og 20” Hatteland monitorer.

FiskerForum 4. Oktober 2011

© 2019 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 6022 0946 Cookie- og privatlivspolitik