Besøg vores mobil side
 .

HG62 Beinur snurper/trawler på 78 m


Fredag 22 Juli 2016 blev ”Beinur” afleveret fra Karstensens Skibsværft A/S til partrederiet Beinur. Nye ”Beinur” er en 78,00 m kombineret snurper / trawler. Kontrakten blev indgået 27 Maj 2014, og skroget ankom til Skagen i Januar 2016.

HG62-Beinur - Foto: Karstensens Skibsværft HG62 Beinur - Foto: Henning Hansen

Partrederiet Beinur har sin start i Partrederiet Expo, hvori Virgar Tindskard trådte ind i 1975. Samme rederi drev navnkundige Expo i mange år. Dette skib blev for øvrigt bygget som Vestminningur II i 1967, også med Virgar Tindskard ombord. Tindskard familien blev ene-ejere af rederiet i 1998, og købte første Beinur i 2001, og næste Beinur i 2006. Dette fartøj blev købt som Christina S, og er netop solgt videre til et svensk rederi.

I dag ledes rederiet af Fridalv Tindskard, sammen med broderen Runi, søsteren Elin samt Gunnar Nolsø. Virgar Tindskard er dog fortsat partner i rederiet. Fridalv Tindskard og Gunnar Nolsø vil fortsætte som skippere på det nye fartøj.

Rederiet driver med kombineret trawl- og notfiskeri, hvor trawlfiskeriet primært foregår efter industri-arter såsom tobis, sperling, brisling og blåhvilling samt konsum-sild. Makrel fiskeriet drives med primært med not. Det nye fartøj skal drives efter samme principper.

Rederi og værft takker hinanden for et særdeles godt og konstruktivt samarbejde under hele byggeperioden !

HG62-Beinur - Foto: Preben Andersen HG62 Beinur - Foto: Preben Andersen

Skroget er bygget i stål med to gennemgående dæk, hoveddæk og shelterdæk samt bak- og bådedæk med dækshus. Styrehus, dækshus, skorsten samt for- og agtermast er bygget i aluminium. Skroget er bygget på rundspant, med spejl og udfaldende bov med markant bulb over/under vandlinie. Agterskibet udføres med knæklinie/bulbstævn og skeg.

Under hoveddæk er skroget inddelt i følgende vandtætte rum: Forepeak, sonarrum, thruster-/azimuth-rum, højtanke for brændolie, RSW-last sektion med centralt RSW-pumpe-/manifold rum, maskinrum med hovedmotor koblet til reduktionsgear med propeller i dyse, sidepropeller samt separate hjælpemotor- og separatorrum. Helt agter agterpeak med tanke.

På hoveddæk er indrettet: Forepeak, thruster-/azimuth-rum, storesrum, RSW-last trunk sektion med centrale rum for vakuum (losse-) anlæg og RSW-kølemaskineri, indretningssektion SB samt maskinværksted, kontrolrum, tavlerum og hydraulikrum BB. Helt agter maskinstores SB med styremaskine CL og storesrum for trawl BB. Indretning på hoveddæk med 4 dobbelte- og 2 enkelte mandskabs lukafer, alle med eget bad/toilet, trimrum samt gang og trappe.

Ved at indretningen er placeret længst muligt væk fra propelleren og øvrige støjkilder, er der dannet et godt grundlag for en støjsvag indretning. Udover selve placeringen er der udført en række konstruktive tiltag mht støjisolering, der også er stærkt medvirkende til at skabe et lavt støjniveau, således er det gennemsnitlige lydtryksniveau i indretningen omkring 55 dB(A) ved 100% MCR.

HG62-Beinur HG62 Beinur - Foto: Preben Andersen

På shelterdæk er indrettet, under hvalbak: Stores i forepeak, storesrum, med svejseværksted SB og separat malingsrum BB. Agten for bakskod 2 snurpe-wincher, fiskemodtagsdæk, med dækshus/afsilingskasse samt luger til de 11 RSW-tanke indrettes midtskibs. Fuld bredde overbygning er placeret agtenfor luger, trawlværksted/stores med ventilationsskakte BB samt indretning SB.

Indretning i overbygning: Omklædningsrum/kaffebar med fælles toilet, olietøjsrum, vaskeri, hospital, kontor/mødelokale samt gange og trapper. Agten for overbygning trawldæk BB med 2 nettromler, arrangeret side-om-side og SB nedbygget notbinge. På spejl 2 hydrauliske hækporte og 2 x 3 stk hydrauliske styrestænger.

På bakdæk er der ankerwinch i hus under formast samt fortøjningsudrustning. Agten for dette rulledæmpertanke og bakdæk med brystwinch SB. Bakdæk er sammenbygget med bådedæk 01 via gangbro SB og BB. På SB dæk findes fiskepumpe, fiskeslange- og hydraulikslangetromle. Foran dækshus agterste snurpegalge samt nothaler. Ligeledes på bak-/bådedæksniveau er monteret hoveddækskran og fiskepumpe kran. På bådedæk 01, agten for midtskibs, dækshus i center.

Indretning i dækshus med: Dagrum, TV-rum, messe, kabys med proviantrum (og separate køle-fryserum) samt gange og trapper. I separat opbygning helt mod BB ventilationsrum til maskinrum og hydraulikrum. Agten for dækshus, på bådedæk 01, er der monteret 3 stk trawlwincher samt skorsten og ende-frelserwinch BB. Helt agter på bådedæk er dækket løftet 1000 mm og fiskepumpe placeret BB. Trawlgalge med ophæng for 3 trawl- og 2 frelserblokke helt agter.

På bådedæk 02 dækshus med ventilationsrum, elektronikrum samt indretning med 3 officers lukafer med eget bad/toilet, fælles toilet samt gange og trapper. På BB side af dækhus MOB-båd og –davit samt skorsten. Styrehus på brodæk og med 360° sigt.

HG62-Beinur - Foto Carsten Hvid HG62 Beinur - Foto: Preben Andersen

Designfilosofien bag hoved-/hjælpemotor konstellationen er som følger:
Der er monteres 1 stk kraftudtag (PTO) på hovedgearet, dette er beregnet for primær drift af skibets strømforsyning via akselgeneratoren (2700 kW).

For yderligere strømforsyning er fartøjet forsynet med 3 stk Mitsubishi diesel-generatoranlæg – 2 x 1200 kW og 1 x 500 kW havne-/nødgenerator. Det elektriske system er opbygget med fuldautomatisk Power-Management-System (PMS) som administrerer kraftforbrug og automatisk opstart af generatoranlæg.

Reduktionsgearet er af 2-speed steps typen, således dimensioneret at speed step 1 (120 rpm på propelleren) primært vil blive anvendt i begrænsede tilfælde, når der er brug for fuld effekt på hoved-
propeller.


Endvidere er der monteret statisk omformer for 230V, således skibets frekvens kan flyde mellem 50 og 60 Hz. Dette giver mulighed for at reducere hovedmotorens omdrejningstal med 17%.

Sammen med 2-speeds gearet, vil den flydende frekvens dække propelleromdrejgningstal fra 79 til 120 rpm.

Winch anlægget er af elektrisk type, med re-generering af effekten bla under udfiring af wire.

Endelige er fartøjet, i tillæg til det konventionelle, optimerede fremdrivningsanlæg, forsynet med en 800 kW (1090 HK), kombineret nedsænkbar azimuth / tunnel thruster i forskibet. Denne vil kunne drive skibet frem i nødstilfælde, eller i tilfælde af ønske om reduceret fart.

Ovenstående arrangementer sikrer en meget stor fleksibilitet, stor drift sikkerhed samt mulighed for brændstof- og driftsøkonomisk fornuftig drift.

Hoveddimensioner Kapaciteter
Længde oa. 78,00 meter Brændolie 599 m³
Længde PP 70,20 meter Ferskvand 50 m³
Regel længde ´L 73,00 meter Teknisk ferskvand 50 m³
Bredde moulded 15,50 meter Forepeak 112 m³
Dybde shelterdæk 9,20 meter Smøreolie 20 m³
Dybde hoveddæk 6,50 meter Hydraulikolie 8 m³
Scantling dybgang 8,00 meter RSW-tanke 2.645 m³
Tonnage 2.786 GT

Design: Karstensens Skibsværft A/S

Prøvetursfart/gennemsnit:
15,8 knob @ 2999 kW diesel-mekanisk.
16,8 knob @ 4500 kW diesel-mekanisk, incl boost.
Det norske Veritas +1A1 Ice-C, Fishing Vessel.


<
Hovedmotor, propelleranlæg og reduktionsgear
Hovedmotor og propelleranlæg
Westdiesel
Generatoranlæg
Dækskraner og
				nothåndteringsudrustning
Dækskraner og nothåndteringsudrustning
Brdr Markussen, BlueLine, Trawlblokke
Trawlblokke
Seaquest fiskepumpeudstyr
Fiskepumpeudstyr
Johnson Controls RSW System
RSW System
IRAS Kompressor aggregater
Kompressor aggregater
LF Group - Ventilation
Ventilation
IRAS Kompressor aggregater
Trawlskovle
Cosmos Trawl
Trawl og fiskeposer
Hanstholm Elektronik
Elektro installation
Elektronik
Elektronik
Indretning
Indretning
Karstensens Skibsværft
Hovedentreprise

DÆKSMASKINERI:
Elektriske wincher, alle leveret af Ibercisa (440V/60 Hz AC): 3 x Trawl wincher 79,8 t
2 x Nettromler 110,0 t
2 x Snurpe wincher 25,2 t
1 x Frelserwinch 40,2 t
1 x Ørekalvwinch 13,2 t
1 x Brystwinch 11,0 t
1 x Flodlinewinch 15,1 t
1 x Hjælpewinch, agter 11,0 t
1 x Netsondewinch
1 x Ankerwinch
Fiske pumpeudstyr:
2 x SeaQuest fiskepumpe, 20”.
2 x Rapp Marine hydraulik slangetromle
2 x Rapp Marine fiskeslangetromle
Dækskraner og nothåndteringsudrustning, leveret af Triplex (MacGregor):
1 x Notkran.
1 x Fordækskran, 60tm / KN60.
1 x Fiskepumpe kran, 50tm / KN50.
1 x Fiskepumpe kran, agter, 50tm / KNR50.
1 x Mellemrulle.
1 x Flodlægger, Triplex FLH-112.
1 x Grundlægger, Triplex.
1 x Nothaler, Triplex 920/500.
Hydraulik drivstationer / power packs (leveret af Rapp Marine):
Kran-/nothåndteringsanlæg:
5 x 128 kW.
Fiskepumpe anlæg:
3 x 132 kW
Trawlblokke Brdr Markussen, Blue Line
Ankre og kæder HHP Spek, leveret af Sotra.

FREMDRIVNING OG MASKINERI
Hovedmotor: Wartsila 6L32, 2999 kW.
Propelleranlæg: Wartsila, d4200 mm.
Reduktionsgear: Wartsila 2-speed, 750/120/95 rpm.
Akselgenerator: Marelli, 2700 kW / 3375 kVA @ 1200 rpm
- vandkølet Hjælpemotorer: 2 x Mitsubishi S12R-MPTA, 1200 kWe @ 1800 rpm.
Nødgenerator: 1 x Mitsubishi, S6R-Z3MPTA, 500 kWe @ 1800 rpm.
Styremaskine: 1 x R-R Tenfjord SR 662 – 770 kNm.
Agterste sidepropeller: 1 x Brunvoll FU-63-LTC-1750, 960 kW / 1306 HP
Forreste sidepropeller: 1 x Brunvoll AR-63-LTC-1750, 850 kW / 1156 HP
Startluftkompressor: 2 x Sperre HL2/77A, 32 m3/h
Arbejdsluftkompr: 1 x Atlas-Copco MAS G11F
BrO separator: Alfa Laval PA615.
BrO transferpumper: 2 x Bombas Azcue.
BrO fjernpejling: Emerson.
SmO separator Alfa-Laval PA615
Pumper: Hovedmotor køling: Bombas Azcue.
Brand-, spule- og lænsepumper:
Bombas Azcue.
Hydraulik-, AC og øvrige kølevandspumper:
Bombas Azcue.
Bokskølere: Bloksma (hovedmotor)
Bloksma (hjælpemaskineri)
(alle maskiner og øvrige hovedkomponenter er FV-kølede).
Dykpumper: Tsurumi.
FV hydroforanlæg: 2 x Bombas Azcue.
FV osmoseanlæg_ Enwa
Toilet/sewage pumper: 2 x Hidrostal.
Toilet/vacuum system: Jets.
VV beholdere: 2 x OSO Marine 17RA 300 E
Lastevandsseparator: DVZ1000 FSU OilChef

FISKETANKE / FISKEBEHANDLING: RSW-system: 2 x Johnson Controls, 2 x 1108 kW / 2 x 953.000 kCal/h.
Cirkulationspumper 2 x 950 cum/h
Kondensatorpumper 2 x 310 cum/h
Pumper af type Bombas Azcue.
RSW cirkulationssystem med Lyng aktuerede Danfoss ventiler, styret fra Johnson Controls kontrolsystem.
Vacuum-system: Iras:
4 x 66 kW kompressor aggregater.
2 x 4200 l tank.

FISKEGREJER:
Thyborøn Trawldoor har leveret:
15m2 type 20vf ”Flipper” model. Variable fra 12,5m2 til 15m2
Skovlene er monteret med udskiftbare knive.

Cosmos Trawl har leveret:
Brisling trawl
Brisling pose
Trawl wire
Not wire
Dynice frelser overflettet fra Hampidjan.
Trawl wire påkørt fra tension spil i Hirtshals.

REDNINGS- OG BRANDSLUKNINGSUDRUSTNING:
MOB-båd: Harding FRB 650 / 250 HK.
MOB-båds davit: Noreq NPDS-3500H.
Redningsflåder: 2 x Viking, 20 pers.
Brandmeldeanlæg: Scana Servoteknikk.
Central brandslukning: Vandtågeanlæg, type
Wilhelmsen.

INDRETNING MM:
Styrehus indretning: Karstensens Skibsværft
Styrehus-stole: 2 x NorSap 2000.
Teknisk isolering: Norisol, Frederikshavn
. Indretning: Maritime Montering.
Møbler i indretning: Maritime Montering / Ekornes.
Indvendige skodder: BIP.
Indretningsdøre: Momec door.
Ventilationsanlæg: LF Ventilation.
A/C anlæg: LF Ventilation.
Vinduer: Van Wingerden.
Frontvinduer: 19+6 mm lamineret glas.
Vinduesviskere: 6 x Wynn.
Malingsleverandør: PPG Sigma.

ELEKTRISK:
Komplet installation: Hanstholm Elektronik A/S.
Alarm-/overvågning: Marine Control Services (MCS), Norge.
Navigationslys: Den Haan.
Søgeprojektør: 2 x Seematz.
Tank niveau alarmer: Mobrey.
Hovedtavle: El-Con.
PMS system: DEIF Delomatic 4.

ELEKTRONIK:
Elektronisk udrustning (navigation, fiskesøgning, kommunikation) leveret af Furuno
Danmark og Scanmar. Komplet installation af Hanstholm Elektronik. Hovedkomponenter:
Matrise system: Kramer.
LF sonar: 1 x Furuno FSV-25
MF sonar: 1 x Furuno FSV-85
Ekkolod 1: 1 x Furuno FCV-30
Ekkolod 2: 1 x Furuno FCV-1900
Ekkolod 3: 1 x Furuno FSS1-BB
3D lod: 1 x SeaPix
Trawl sonar: 1 x Furuno/Imagenex TS-347A
Net monitor: 1 x Scanmar Scanscreen for 2-trawls fiskeri
Strømlog: 1 x Furuno CI-68
Radar, S-band: 1 x Furuno 2137 BB
Radar, X-band: 1 x Furuno 2117 BB
Gyro: 1 x Simrad GC80
GPS-gyro: 1 x Furuno SC110
Autopilot: 1 x Simrad AP80
Plotter: 2 x Ecdis FMD-3200-BB
1 x Sodena Turbo Win
1 x Olex
SSB: Furuno FS-1575
VHF udrustning: 2 x Furuno FM-8900
Termisk kamera: Flir M618-CS, gyro stabiliseret
Satellit tlf Furuno Felcom-250
V-sat kommunikation: Furuno-DK
Sat-TV system: Furuno-DK
- alt udstyr som blackbox, og fremvist på:
Styrehus monitorer: 24/26” Hatteland X-serie, widescreen monitorer.


FiskerForum 12. August 2016

© 2019 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 6022 0946 Cookie- og privatlivspolitik