Besøg vores mobil side
 .

HG306 Tobis - 39,95 m trawler

Nybygning 406 fra Karstensens Skibsværft i Skagen, blev navngivet og leveret til rederiet Kjærsgaard Hirtshals A/S den 8 Maj 2009.

HG306 Tobis - Hirtshals - Fotograf: Fiskerforum.dk HG306 Tobis

Det nye fartøj erstatter rederiets tidligere skibe ”Tobis”, ”Galeota” og ”Pion”. Udover disse har rederiet opkøbt en række andre fiskefartøjer for at sikre det nye fartøjet et tilfredsstillende kvotegrundlag.

Bag rederiet står brødrene Niels & John Kjærsgaard, Hirtshals, som begge har taget aktivt del i skibets planlægning og byggeri.

Rederiets ønske om optimering af kvoten/fangsten har medført at ”Tobis” er udført med en række nye tiltag, hvoraf følgende kan nævnes

Filetmaskine: Skibet er udrustet med en automatisk filetmaskine, af typen Baader 212, som kan hovedkappe,- rense og filetere rundfisk.

Slurry-is: Skibet er udrustet med et stort slurry-is anlæg, som vil sikre at fangsten køles ned hurtigst muligt. Slurry-isen kan pumpes rundt på fabriksdækket og til hver af de 2 modtagerbinger.

Ensilage: Skibet er forsynet med et ensilageanlæg, som kan udnytte affald fra renset- og fileteret fisk. Der er indbygget opbevaringstanke for ensilage, på i alt 25 m³.


HG306 Tobis - Hirtshals - Fotograf: Fiskerforum.dk HG306 Tobis

Udover nøglemaskiner som Fileteringsmaskine, Ensileringsanlæg og Slurry Ice anlæg, er den komplette fabrik leveret af Carnitech A/S. Udstyret fra Carnitech A/S er fremstillet i rustfrit stål og omfatter blandt andet langtidsholdbare og robuste transportører, buffertanke, fiske- og hummerskyllere, affaldshåndtering samt diverse arbejdsborde, platforme og reoler. Fabrikken er designet i et nært samarbejde mellem Karstensens Skibsværft, rederiet og Carnitech A/S.


Endvidere har rederiet lagt stor vægt på optimal håndtering af fiskeredskaberne. Således er ”Tobis” konstrueret som en hæktrawler med trawlbaner og slidske. Denne indretning gør det muligt at håndtere selv meget store redskaber sikkert, hurtigt og effektivt. Trawldækket er indrettet for i alt 4 komplette sæt trawl.


HG306 Tobis - Hirtshals - Fotograf: Fiskerforum.dk HG306 Tobis

Endelig er apteringsforholdene også af en særdeles høj standard, hvor bla samtlige kamre har eget bad/toilet. Aptering er støjisoleret efter de nyeste principper, og den tekniske prøvetur viste et særdeles lavt støjniveau, med målingerne fra 48 til 53 dB(A) !

Skroget er bygget med to gennemgående dæk, hoveddæk og shelterdæk samt langt bak- og bådedæk. Skrog med bak- og bådedæk, skanseklædning og galger er bygget i stål, og styrehus og mast i aluminium. Skroget er bygget på rundspant med spejl agter, udfaldende bov og bulb. Agterskibet er udført med knæklinie/bulbstævn og tværhæk.

Under hoveddækket er skroget inddelt i følgende vandtætte rum: Forepeak til ferskvand (alternativt ballastvand), rum for bovpropeller / brændolie højtanke, lastsektion (opdelt i køle- og frysesektion), dobbeltbundstanke for brændolie under, ensilagetanke (højtanke), maskinrum med vingetanke og hovedmotor koblet til reduktionsgear med propeller i rordyse, samt agterpeak med styremaskine, brændolie dagtank og -lagertanke.

HG306 Tobis - Hirtshals - Fotograf: Fiskerforum.dk HG306 Tobis

På hoveddæk er fartøjet delt i følgende vandtætte rum: Forepeak, indfryserrum, fangstbehandlingsdæk SB og apteringssektion BB. Helt agter modtagertank i CL, med maskinstores SB og tavlerum BB.

Aptering på hoveddæk er indrettet med messe med dagrum, kabys, proviantrum, 2 2-mands lukafer, hvert med eget toilet/bad, omklædningsrum med vaskeri og kaffebar samt gang og trappe.

På shelterdæk er indrettet trawlbaner fra stævn til hæk/slidske. Forrest er placeret 4 svejpespil/nettromler. SB og BB er der opbygget dækshuse med aptering og dæksstores på agterkant. Aptering i sidehuse SB og BB indeholder 3 2- mands og 1 skipper lukaf, alle med eget toilet/bad. Agten for aptering er losseluge placeret BB. Agten for dækshuse er monteret 2 split trawlspil, med direkte visning til blokke på spejl. Agten for spil opbygning for understøtning af tømmegalge, med udstødning SB og ventilationsskakt BB. Helt agter afsluttes shelterdæk i CL med trawlslidske og i borde med løftet dæk. I center er monteret midterdeling, således trawlsliske deles i 2.

På bakdæk fordæk som fortøjningsdæk med fortøjningsspil. Agterste del af overbygning som elektronikrum. Agten for overbygning bådedæk i fuld bredde med 2 stk gilson spil og 2 stk enkelt nettromler, og agterover som brede vingedæk til galgeben SB og BB. På bådedæk SB er monteret midter-wire trawlspil.

Helt agter løftet bådedæk med tømmetromle og udhalerspil. Udhalerbom er monteret på agterspejl. Der er opbygget tømmegalge med ben SB og BB, fungerende som skorsten hhv luftindtag. Øverst / i center monteres tømmeblok / -rulle.

På overbygning / brodæk monteres styrehus med 360° sigt og høje vinduer i agterkant. Alt som vist på generalarrangement.

Hoveddimensioner Kapaciteter
Længde oa. 39,95 meter Brændolie ~ 105 m³
Længde pp. 35,00 meter Teknisk ferskvand (forepeak) ~ 20 m³
Bredde mld 10,00 meter Tonnage 574 GT
Dybde hoveddæk 4,10 meter Aptering og Udrustning 10 mand
Kølelastrum 260 m³
Fryselast 55 m³
Indfryser 55 m³
Ensilagetank 25 m³
Motorer Propeller
Hovedmotor ABC 6 DZC. 721 kW @ 750 rpm Propeller Hundested Propeller, VP12, ø3200 mm
Hjælpemotor Cummins QSM11-DM
2 x Stamford, 220 kW @ 1500 rpm
Bovpropeller Hundested Propeller, SFT 5, 250 HP
Gear 6,57:1, 3 stk for hydraulik pumper
       

Motorer og Maskineri:
Styremaskine: 1 x R-R Tenfjord SR662 FCP – 170 kNm
Brændolie filter: CC Jensen
Box-kølere: Bloksma
Pumper: Brand-, spul- og
-lænsepumper: Bombas Azcue
-Hydraulik KV pumper: Bombas Azcue
-Lastrums KV pumper: Bombas Azcue
Lænseejektorer: Ellehammer
Dykpumper: Bombas Azcue
FV-hydrofor: 2 x Bombas Azcue
Vandvarmer: Metra
Toilet pumpe: 2 x Bombas Azcue


Lastrum og Fiskebehandling:
Lastrums køling: >Nordkøl med Bock kompressorer.
Frysemaskineri: 2 x Nordkøl med Bock kompressorer, 1700 kg/døgn pr stk.
Ismaskiner: 2 x Scotsman EVE 401, 3,4 t/døgn pr stk.
Slurry ismaskine: Slurry Ice (UK): 4 x S4 generatorer, hver 18 kWkølekapacitet.
Filetmaskine: Baader 212, leveret af Brevik, Norge.
Rensemaskiner: 2 x KM Fish Mrk 5.
Ensilageanlæg: Landia.
Fangsbehandling: Carnitech.
Vægtsystem: Marel.


Aptering mm.:
Aptering: Maritime Montering.
Møbler i aptering: Maritime Montering / Ekornes.
Skodder: Norac.
Styrehus-stole: 2 x Nor-Sap 1500 Comfort.
Apteringsdøre: Momec door.
Ventilationsanlæg: LF Ventilation.
Vinduer: Van Wingerden.
Front vinduer: 19+6 mm lamineret glas.
Vinduesviskere: Wynn.
Malingsleverandør: Sigma


Elektrisk:
Komplet installation: Hanstholm Elektronik A/S.
Alarm-/overvågning: Elektromarine, Skagen.
Navigationslys: Den Haan.
Søgeprojektør: Norselight.
Tank niveau alarmer: Mobrey.
Hovedtavle: Cubic.
HVM fjernmanøvre: SeaMech SeaController.


Elektronik:
Hovedkomponenter:
-Radar: 2 x Furuno 2117 BB
-Gyro: 1 x Robertson RGC50
-GPS-gyro: 1 x Furuno SC50
-Autopilot: 1 x Simrad AP50
-Thruster interface: 1 x Simrad TI51
-Ekkolod 1: 1 x Furuno FCV-1200 BB
-Ekkolod 2: 1 x Furuno FCV-1100
-Net monitor: 1 x Scanmar Scanbas
-Plotter: 2 x Sodena
-GPS: 1 x Furuno GP32
-SSB: 1 x Sailor HCM4500
-VHF 1: 2 x Sailor RT-2048
-VHF DSC: 1 x Sailor RT-5022
-Epirp: Sailor GPS
-Navtex: Furuno NX300
-Vindmåler: Airmar
-AIS: JRC AIS JHS182
-Satelit-kommunik.: KVH mini V-sat.
-Satellit TV 1 x SeaTel 3294E
HVM fjernmanøvre: SeaMech SeaController.
Intercom (indendørs): Phonetech
Intercom (udendørs): Raytheon Ray-430


 

Anglo Belgian Corporation  n.v
Hovedmotor
Granly Diesel
Hjælpemotorer.
Nordkøl Kølelast og Fryselast
Kølelast
Landia - Ensileringsanlæg
Ensileringsanlæg
Fangstbehandling: Carnitech
Fangstbehandling
Marel
Vægte og søpakningsudstyr
Brdr Markussen - The Blue Line
Trawlblokke
Thyboron Trawldoor
Trawlskovle
Hanstholm Elektronik
Elektro og Elektronikinstallation
Elektronisk omstyring
HVM fjernmanøvre
Hundested Propeller
Skruetøj & Bovpropeller
Maritime Montering AS
Aptering
Danfoss Semco - Redningsudstyr
Redningsudstyr
Karstensens Skibsværft
Hovedentreprise

FiskerForum 14. Maj 2009

© 2019 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 6022 0946 Cookie- og privatlivspolitik