Besøg vores mobil side
 .

HG264 Ruth snurper/trawler på 87,60 m


17 December 2013 blev der indgået kontrakt mellem Rederiet Ruth A/S og Karstensens Skibsværft A/S om bygning af en ny 87,80 m Snurper/Trawler. Skroget ankom til Skagen, i August 2015, og det færdige skib blev overleveret til rederiet 11 Marts 2016.

HG264 Ruth - Foto: Karstensens Skibsværft HG264 Ruth - Foto: Karstensens Skibsværft

Det nye fartøj er en topmoderne pelagisk snurper/trawler, med alt indenfor det nyeste af maskineri, udstyr og udrustningen. Projektet i sin helhed er blevet til i et meget nært og intenst samarbejde mellem rederi og værft. Rederiet og værftets rådgivere og bankforbindelser har også bidraget gunstigt til en effektiv beslutningsproces.

Efter rederiets og værftets bedste overbevisning er der tale om verdens første pelagiske trawler udrustet for fiskeri med 2-trawl ! Følgelig er fartøjet udrustet med 3 trawlwincher, 4 nettromler samt 2 fiske pumpepositioner på hækken (SB hhv BB). Designet af hele dette arrangement er udført i meget nært samarbejde mellem Rederi og Værft.

Rederiet Ruth blev etableret i 1988 af Gullak Madsen og 2 partnere, med køb af Arica I (ex Marie Polaris), som efterfølgende blev omdøbt til Ruth. I 1990 fulgte Ruth (2), som blev indkøbt fra Færøerne og ombygget. I 1998 overtog rederiet Ordinat fra et norsk rederi, og omdøbte dette fartøj til Ruth (3). Nuværende Ruth (4) blev overtaget i 2005, pudsigt nok også fra Ordinat-rederiet i en byttehandel.

Rederiet driver med kombineret trawl- og notfiskeri, hvor trawlfiskeriet primært foregår efter industri-arter såsom tobis og brisling. Det øvrige fiskeri efter primært sild og makrel drives med not. Det nye fartøj skal drives efter samme principper.

Karstensens Skibsværft glæder sig over den tillid Rederiet har udvist. I lighed med de øvrige pelagiske fartøjer som Værftet har under bygning til redere i Skotland og Danmark, er også nye Ruth af eget design.

Med hensyn til valg af leverandører og komponenter, har der ligeledes været fokus fra Rederiets side på kvalitet, innovation og driftsikkerhed. I den forbindelse har der været tale om meget væsentlige bidrag fra lokale, danske leverandører såsom MAN, Østergaard (Cummins), Johnson Controls og Iras.

Hovedmotoren er en MAN 8L32/44 CR på 4800 kW. Dette er for øvrigt den første MAN hovedmotor med common-rail brændstofindsprøjtning bestilt til den danske fiskeflåde. Propelleren på 4500 mm skal køre med blot 120 rpm ved fuld effekt / 60 Hz på akselgeneratoren. Dette anlæg vil sikre fartøjet optimalt bollard pull (til blåhvilling / kolmule-fiskeri) og samtidig gode fri sejlads egenskaber.

I tillæg til hovedmotor effekten, vil det være muligt at booste yderligere 2000 kW på propelleren. Endvidere er fartøjet udrustet med en nedsænkbar thruster, som vil give fuld fleksibilitet og back-up. Hjælpemaskineri skal leveres af Østergaard, og være af type Cummins, bestående af 3 x 1000 og 1 x 500 kWe.

HG264 Ruth - Foto: Carsten Hvid HG264 Ruth - Foto: Carsten Hvid

Som første danske pelagiske fartøj vil nye Ruth blive udrustet med elektriske wincher, som vil optimere arbejdsmiljøet (reduceret støj) og samtidig reducere energiforbruget. Winch pakken leveres af spanske Ibercisa, som har lang erfaring med sådanne winche-anlæg.

Fartøjet er fuldt udrustet med separate snurpe- og trawl wincher, og vil have pumpning fra hækken (trawl). Pumpning fra snurpenot på styrbord side, vil foregå 1 dæk højere end normalt, og besætningen vil dermed få et mere sikkert og enkelt arbejdsmiljø.

Skroget er bygget i stål med to gennemgående dæk, hoveddæk og shelterdæk samt bak- og bådedæk med dækshus. Styrehus, dækshus, skorsten samt for- og agtermast er bygget i aluminium. Skroget er bygget på rundspant, med spejl og udfaldende bov med markant bulb over/under vandlinie. Agterskibet er udført med knæklinie/bulbstævn og skeg. Under hoveddæk er skorget inddelt i følgende vandtætte rum: Forepeak, thruster/sonarrum, højtanke for brændolie, RSW-last sektion med centralt RSW-pumpe-/manifold rum, maskinrum med hovedmotor koblet til reduktionsgear med propeller i dyse, 2 sidepropellere samt separate hjælpemotor- og separatorrum. Helt agter agterpeak med tanke. På hoveddæk er indrettet: Forepeak, storesrum, thruster-motorrum, RSW-last trunk sektion med centrale rum for vakuum (losse-) anlæg og RSW-kølemaskineri, indretningssektion SB samt tavle-, kontrol- og hydraulikrum BB. Helt agter maskinværksted og -stores SB med styremaskine CL og storesrum for trawl BB.

Indretning på hoveddæk er med 4 dobbelte mandskabs lukafer, alle med eget bad/toilet, vaskeri, trimrum med dampbad samt gang og trappe. Ved at placere indretningen længst muligt væk fra propelleren og øvrige støjkilder, er der etableret en støjsvag indretning. Udover selve placeringen er der lavet en række konstruktive tiltag mht støjisolering, der også er stærkt medvirkende til at skabe et lavt støjniveau. På shelterdæk er indrettet, under hvalbak: Stores i forepeak, storesrum, med rum for havne-/nødgenerator (diesel-generator 4) SB og separat malingsrum BB. Agten for bakskod 2 snurpe-wincher, fiskemodtagsdæk, med dækshus/afsilingskasse samt luger til de 13 RSW-tanke indrettes midtskibs.

Fuld bredde overbygning agtenfor luger, trawlværksted/stores med udstødnings- og ventilationsskakte BB samt indretning SB. Indretning i overbygning: 4 enkelte mandskabs lukafer, alle med eget bad/toilet, omklædningsrum/kaffebar med fælles toilet, olietøjsrum samt gange og trapper.

HG264 Ruth HG264 Ruth

Agten for overbygning trawldæk BB med 2 x 2 nettromler, arrangeret side-om-side og SB nedbygget notbinge. På spejl BB indbygges 2 hydrauliske hækporte og 2 x 3 stk hydrauliske styrestænger.

På bakdæk 01 er indrettet forepeak, storesrum og 2 stk rulledæmpertanke. Agten for skod åbent dæk, med forreste snurpegalge SB, herefter fiskepumpedæk med fiskeslange- og hydraulikslangetromle. Foran dækshus agterste snurpegalge samt nothaler. Ligeledes på bak-/bådedæk 01 niveau er monteret hoveddækskran samt fiskepumpe kran. Bakdæk 01 er lukket, bortset fra huller/luger.

På bådedæk 01, dækshus i center. Indretning i dækshus med: Dagrum, TV-rum, messe, kabys med proviantrum (og separate køle-fryserum) samt gange og trapper. I separat opbygning helt mod BB er indrettet ventilationsrum til maskinrum og hydraulikrum. Agten for dækshus er monteret 3 stk trawlwincher. Helt agter er bådedæk løftet og pumpearrangementer placeret SB hhv BB, hver med frelserwinch, hydraulik- og fiskeslangetromler samt fiskepumpe. Trawlgalge med ophæng for 3 trawl- og 2 frelserblok helt agter.

På bådedæk 02 er monteret dækshus med ventilationsrum, elektronikrum samt indretning med 4 officers lukafer og hospital, alle med eget bad/toilet, elektronikrum samt gange og trapper. BB for dækshus er monteret MOB-båd med davit og agter skorsten. Styrehus er placeret på brodæk og med 360° sigt.

Designfilosofien bag hoved-/hjælpemotor konstellationen er som følger: Der er monteret 1 stk kraftudtag (PTO) på hovedgearet, beregnet for primær drift af skibets strømforsyning via akselgeneratoren (2700 kW).

For yderligere strømforsyning er fartøjet forsynet med 3 stk diesel-generatoranlæg – 3 x 1000 kW hvortil kommer 1 x 500 kW havne-/nødgenerator. Det elektriske system er opbygget med mulighed for paralleldrift af de 3 hoved diesel-generatorer. Endvidere er el-anlægget forsynet med et Power-Management-System (PMS) som administrerer kraftforbrug og automatisk opstart af generatoranlæg.

Under fiskeri, hvor spilanlægget anvendes mere eller mindre kontinuerligt, vil hovedgearets PTO og dermed akselgeneratoren være koblet ind. Når der er brug for fuld kraft på wincherne, vil der ikke være behov for fuld ydelse på hovedmotoren. Hovedmotoren vil således bruges som kraftkilde dels til fremdrivning og dels til strømforsyningen. Følgelig er det ikke nødvendigt at have hjælpemotorerne i drift.

HG264 Ruth - Foto Carsten Hvid HG264 Ruth - Foto Carsten Hvid

Skulle der være ønske om yderligere kraft på fremdrivnings-anlægget, da er hjælpemotorerne så tilstrækkelig store, at de tilsammen vil kunne køre skibets normale strømforsyning incl belastning på spilanlægget.

Da det elektriske system er forberedt for parallel kobling af de 3 hoved diesel-generatorer, vil der være en stor sikkerhed i systemet, idet disse tilsammen vil kunne dække fartøjets strømforbrug på tilfredsstillende vis. Endvidere er hovedtavlen forsynet med skillebryder, således akselgenerator kan drive sidepropellere, og dieselgeneratorer skibets øvrige el-belastning.

Endvidere har fartøjet mulighed for at booste effekten på propelleranlægget med op til 2000 kW. Således specificeres akselgeneratoren som generator og el-motor. De 2000 kW boost-effekt opnås ved parallelkørsel af diesel-generatorerne.

I tillæg til det konventionelle fremdrivningsanlæg er fartøjet forsynet med en 1479 kW (2000 HK), kombineret nedsænkbar azimuth / tunnel thruster i forskibet. Denne vil kunne drive skibet frem i nødstilfælde, eller i tilfælde af ønske om reduceret fart.

Der er monteret statisk omformer, således skibets frekvens kan flyde mellem 50 og 60 Hz. Dette giver mulighed for at reducere hovedmotorens omdrejningstal med 17%.

Ovenstående arrangementer sikrer en meget stor fleksibilitet, stor driftsikkerhed samt mulighed for brændstof- og driftsøkonomisk fornuftig drift.

Hoveddimensioner Kapaciteter
Længde oa. 87,80 meter Brændolie 599 m³
Længde PP 80,80 meter Ferskvand 73 m³
Bredde moulded 16,60 meter Teknisk ferskvand 100 m³
Dybde shelterdæk 9,60 meter Forepeak 259 m³
Dybde hoveddæk 6,50 meter Smøreolie 20 m³
Scantling dybgang 8,50 meter Hydraulikolie 14 m³
Tonnage 2.786 GT RSW-tanke 3.430 m³

Design: Karstensens Skibsværft A/S

Prøvetursfart/gennemsnit:
17,8 knob gennemsnit / 500t RSW.
19,3 knob max
Det norske Veritas +1A1 Ice-C EO, Fishing Vessel.


<
Hovedmotor, propelleranlæg og reduktionsgear
Hovedmotor og propelleranlæg
Ibercisa winches
Wincher
Dækskraner og
				nothåndteringsudrustning
Dækskraner og nothåndteringsudrustning
Brdr Markussen, BlueLine, Trawlblokke
Trawlblokke
Seaquest fiskepumpeudstyr
Fiskepumpeudstyr
Johnson Controls RSW System
RSW System
LF Group - Ventilation
Ventilation
Consilium Brandmeldeanlæg
Brandmeldeanlæg
Hanstholm Elektronik
Elektro installation
Elektronik
Elektronik
Indretning
Indretning
Karstensens Skibsværft
Hovedentreprise

DÆKSMASKINERI:
Elektriske wincher, alle leveret af Ibercisa (440V/60 Hz AC):
3 x Trawl wincher 93,0 t
4 x Nettromler 110,0 t
2 x Snurpe wincher 40,6 t
1 x Frelserwinch 54,5 t
1 x Ørekalvwinch 20,7 t
1 x Brystwinch 15,1 t
1 x Flodlinewinch 15,1 t
1 x Fortøjningswinch, fremme 15,1 t
1 x Hjælpewinch, agter 15,1 t
2 x Netsondewinch
1 x Ankerwinch

Fiske pumpeudstyr:
3 x SeaQuest fiskepumpe, 20”.
3 x Hydraulik slangetromle
3 x Fiskeslangetromle

Dækskraner og nothåndteringsudrustning, leveret af Karmøy Winch:
1 x Notkran.
1 x Fordækskran, 60tm.
1 x Fiskepumpe kran, 50tm.
1 x Fiskepumpe kran, agter, 50tm.
1 x Mellemrulle.
1 x Flodlægger, Triplex FLH-112.
1 x Grundlægger, Triplex.
1 x Nothaler, Karm Giant Tristar.

Hydraulik drivstationer / power packs (leveret af Karmøy Winch):
Krananlæg:
3 x 158 kW
1 x 30 kW
Fiskepumpe anlæg:
6 x 110 kW

Trawlblokke Brdr Markussen, BlueLine
3 x K1000, galvaniserede skiver.
Ankre og kæder HHP Spek, leveret af Sotra.

FREMDRIVNING OG MASKINER:
Hovedmotor: MAN 8L32/44 (common rail).
Propelleranlæg: MAN VBS1100, d4500 mm.
Reduktionsgear: Scana Volda ACG1080 750/115 rpm.
Akselgenerator: AEM, 2700 kW / 3375 kVA @ 1200 rpm - vandkølet
Hjælpemotorer: 3 x Cummins QSK38-DM, 1000 kWe @ 1800 rpm.
Nødgenerator: 1 x Cummins QSK19-DM, 538 kWe @ 1800 rpm.

Styremaskine: 1 x R-R Tenfjord SR 722 – 270 kNm.
Ror: 1 x R-R FB 2330x4700
Agterste sidepropeller: 2 x Brunvoll FU-63-LTC-1750, 960 kW / 1306 HP
Forreste sidepropeller/
Nedsænkbar thruster: 1 x Brunvoll AR-80-LTC-2100, 1470 kW / 2000 HP
Startluftkompressor: 2 x Atlas-Copco LT7-30 KE
Arbejdsluftkompr: 1 x Atlas-Copco GA11F
BrO separator: Alfa Laval PA615.
BrO transferpumper: 2 x Bombas Azcue.
BrO fjernpejling: Emerson.
SmO separator Alfa-Laval PA615
Pumper: Hovedmotor køling: Bombas Azcue.
Brand-, spule- og lænsepumper:
Bombas Azcue.
Hydraulik-, AC og øvrige kølevandspumper:
Bombas Azcue.
Bokskølere: Bloksma (hovedmotor)
Bloksma (hjælpemaskineri)
(alle maskiner og øvrige hovedkomponenter er FV-kølede).
Dykpumper: Tsurumi.
FV hydroforanlæg: 2 x Bombas Azcue.
Toilet/sewage pumper: 2 x Hidrostal.
Toilet/vacuum system: Jets.
VV beholdere: 2 x OSO Marine 17RA 300 E
Lastevandsseparator: DVZ 1000 FSU-“Oilchef”


FISKETANKE / FISKEBEHANDLING:
RSW-system: 2 x Johnson Controls, 2 x 1471 kW / 2 x 1.265.000 kCal/h.
Cirkulationspumper 4 x 500 cum/h
Kondensatorpumper 2 x 310 cum/h
Pumper af type Bombas Azcue.
RSW cirkulationssystem med Lyng aktuerede Danfoss ventiler, styret
fra Johnson Controls kontrolsystem.
Vacuum-system: Iras:
4 x 66 kW kompressor aggregater.
2 x 4200 l tank.

REDNINGS- OG BRANDSLUKNINGSUDRUSTNING:
MOB-båd: Harding FRB 650 / 250 HK.
MOB-båds davit: Noreq NPDS-3500H.
Redningsflåder: 2 x Viking, 16 pers.
Brandmeldeanlæg: Scana Servoteknikk.
Central brandslukning: Vandtågeanlæg, type
Wilhelmsen.


INDRETNING MM:
Styrehus indretning: Karstensens Skibsværft
Styrehus-stole: 2 x NorSap 2000.
Indretning: Maritime Montering.
Møbler i indretning: Maritime Montering / Ekornes.
Skodder: BIP.
Indretningsdøre: Momec door.
Ventilationsanlæg: LF Ventilation.
A/C anlæg: LF Ventilation.
Vinduer: Van Wingerden.
Frontvinduer: 19+6 mm lamineret glas.
Vinduesviskere: 6 x Wynn.
Malingsleverandør: PPG Sigma.

ELEKTRISK:
Komplet installation: Hanstholm Elektronik A/S.
Alarm-/overvågning: Marine Control Services (MCS), Norge.
Navigationslys: Den Haan.
Søgeprojektør: 3 x Seematz.
Tank niveau alarmer: Mobrey.
Hovedtavle: Scan-Technic.
PMS system: DEIF Delomatic 4.


ELEKTRONIK:
Elektronisk udrustning (navigation, fiskesøgning, kommunikation) leveret af Furuno Danmark, Simrad og Scanmar og installeret af Hanstholm Elektronik. Hovedkomponenter:
Matrise system: Kramer.
LF sonar: 1 x Furuno FSV-25
LF sonar: 1 x Simrad SU-93
MF sonar: 1 x Furuno FSV-85
Ekkolod 1: 1 x Furuno FCV-30
Ekkolod 2: 1 x Furuno FSS-1BB
Ekkolod 3 + 4: 2 x Simrad EK-80
Trawl sonar: 2 x Furuno/Imagenex TS-347A
Bowscanner: 1 x Simrad SN90
Net monitor: 1 x Scanmar ScanScreen system for 2-trawl
Strømlog: 1 x Furuno CI-68
Radar, S-band: 1 x Furuno 2137 BB
Radar, X-band: 1 x Furuno 2117 BB
Gyro: 2 x Simrad GC80
GPS-gyro: 1 x Furuno SC110
Autopilot: 1 x Simrad AP80
Plotter: 2 x Tecdis T-2138A
1 x Sodena
1 x Olex
SSB: 2 x Furuno FS-1575
VHF udrustning: 2 x Furuno FM-8900
Termisk kamera: Flir, gyro stabiliseret
V-sat kommunikation: Furuno Danmark.
Satellit tlf Furuno Felcom-250
Sat-TV system: Furuno Danmark.

- alt udstyr som blackbox, og fremvist på:
Styrehus monitorer: 26” Hatteland X-serie, widescreen monitorer.
20” Olorin monitorer - I alt 50 monitorer i styrehuset…


FiskerForum 25. Marts 2016

© 2019 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 6022 0946 Cookie- og privatlivspolitik