Besøg vores mobil side
 .

H50AV Haugagut snurper/trawler på 69,95 m


I Juni 2013 blev der indgået kontrakt mellem rederiet Haugagut AS og Karstensens Skibsværft A/S om bygning af en ny 69,95 m Snurper/Trawler. Skroget ankom til Skagen, i August 2014, og skibet overleveres til rederiet 12 Maj 2015. Skibet skal døbes i hjemhavnen Torangsvåg i Austevoll, Norge 23 Maj 2015.

H50AV Haugagut H50AV Haugagut

Rederiet Haugagut AS er et datterselskab til Drønen Havfiske AS, som ejer og driver de 2 kombinerede snurper/trawlere ”Haugagut” og” Storeknut”. Gamle ”Haugagut”, blev solgt for knap 2 år siden, og dette fartøjs kvoter er siden blevet fisket af ”Storeknut” under den norske nybygningsordning.

For Drønen Havfiske AS vil der være tale om den første nybygning i rederiets 50-årige historie. Rederiet drives aktivt af familierne Drønen og Østervold.

Rederiet begrundede sit valg af byggeværft med, at Karstensens Skibsværft tilbyder en samlet pakke som er både økonomisk og ikke mindst teknisk særdeles attraktiv. Ligeledes har det været magtpåliggende at have fuld indflydelse i hele designfasen, således projektet vil blive skræddersyet nøjagtig til de ønsker og krav, som rederiet har.

Karstensens Skibsværft glæder sig over den tillid Haugagut AS har udvist. I lighed med de øvrige pelagiske fartøjer som værftet har under bygning til redere i Norge og Danmark, er også nye ”Haugagut” af eget design. Dette sikrer en økonomisk optimering, kort beslutningsproces og klare afgrænsninger af ansvarsområder. Fordele som også andre redere har fået øje på, og værftet forhandler således om lignende designs til potentielle norske kunder. Værftets kvalitet og omhu for detaljer begynder efterhånden at blive målestokken for denne skibstype.

Karstensens Skibsværft har gennem de seneste 2 år leveret 6 pelagiske fiskerfartøjer, og må derfor betegnes som førende på dette område. Herudover er der yderligere 7 pelagiske fartøjer i ordrebogen for levering

H50AV Haugagut H50AV Haugagut

Det nye fartøj er særdeles veludrustet med kraftige wincher, kraner etc. Fremdrivningsanlægget er baseret på en økonomisk hovedmotor på 3600 kW, hvortil der kan boostes med yderligere 1500 kW. Endvidere kan fartøjet drives som rent diesel-elektrisk. Fartøjet er fuldt udrustet med separate snurpe- og trawl wincher, og vil have pumpning fra hækken (trawl). Pumpning fra snurpenot på styrbord side, vil foregå 1 dæk højere end normalt, og besætningen vil dermed få et mere sikkert og enkelt arbejdsmiljø.

MAN hovedmotoren er på 3600 kW, og er den nye common-rail type, for optimeret lastkontrol. Propelleren på 4200 mm kører med blot 115 rpm ved fuld effekt / 60 Hz på akselgeneratoren.

Skroget er bygget i stål med to gennemgående dæk, hoveddæk og shelterdæk samt bak- og bådedæk med dækshus. Styrehus, skorsten samt for- og agtermast er bygget i aluminium. Skroget bygget på rundspant, med spejl og udfaldende bov med markant bulb over/under vandlinie. Agterskibet er udført med knæklinie/bulbstævn og skeg.

Under hoveddækket er skroget inddelt i følgende vandtætte rum: Forepeak, bovpropeller/sonarrum, højtanke for brændolie, RSW-last sektion med 11 RSW-tanke og centralt RSW-pumpe-/manifold rum, maskinrum med hovedmotor koblet til reduktionsgear med propeller i dyse, agterste sidepropeller samt separat hjælpemotorrum. Helt agter agterpeak med tanke.

H50AV Haugagut H50AV Haugagut

På hoveddæk: Forepeak, vakuumpumperum, RSW-last trunk sektion, med centralt rum for RSW-kølemaskineri, indretningssektion SB og maskinværksted, kontrolrum og hydraulikrum BB. Helt agter storesrum for trawl samt hydraulikrum med styremaskine.

Indretning på hoveddæk med 4 mandskabs lukafer, alle med eget bad/toilet, fælles vaskeri, trimrum samt gang og trappe. Ved at placere indretningen længst muligt væk fra propelleren og øvrige støjkilder, dannes et godt grundlag for en støjsvag indretning. Udover selve placeringen er der udført en række konstruktive tiltag mht støjisolering, der også er stærkt medvirkende til at skabe et lavt støjniveau, således er det gennemsnitlige lydtryksniveau i indretningen omkring 55 DB(A) ved 100% MCR.

På shelterdæk, under hvalbak: Stores i forepeak, BB rum for havnegenerator samt dækstores. BB 2 snurpe-wincher, fiskemodtagsdæk, med dækshus afsilingskasse samt luger til de 11 RSW-tanke er indrettet midtskibs.

Fuld bredde overbygning agtenfor luger og med gennemgang/omklædningsrum SB, ventilationsrum- og skakte BB samt indretning BB. Indretning i overbygning: 5 mandskabs lukafer (alle med eget bad/toilet), kontor/møderum, kaffebar med fælles toilet, olietøjsrum samt gange og trapper.

Agten for overbygning trawldæk BB med 1 nettromle og SB nedbygget notbinge. På spejl BB er der indbygget hydraulisk hækporte og 3 stk hydrauliske styrestænger. Agter BB er fiske- og hydraulikslangetromler monteret.

På bakdæk ankerwinch i hus under formast samt fortøjningsudrustning. Agten for dette rulledæmpertank og bakdæk med bryst- og flodlinewincher SB. Bakdæk er forbundet med bådedæk via gangbro SB. På gangbro fiskepumpe og fiske- og hydraulikslangetromler. Foran dækshus er agterste snurpegalge samt Karm Giant nothaler placeret. Ligeledes på bak-/bådedæksniveau hoveddækskran samt fiskepumpe kran.

På bådedæk, agten for midtskibs, dækshus i center. Indretning i dækshus med: Dagrum, messe, kabys med proviantrum (og separate køle-fryserum) samt gange og trapper. I separat opbygning helt mod BB indrettes ventilationsrum til maskinrum og hydraulikrum samt casing for udstødninger.

H50AV Haugagut H50AV Haugagut

Agten for dækshus 2 stk trawlwincher samt ende-frelserwinch BB. Helt agter er bådedækket løftet og fiskepumpe placeret BB. Trawlgalge med ophæng for 2 trawl- og frelserblokke helt agter.

I dækshus under styrehus er der indrettet 3 officers lukafer med en-suite toilet/bad, fælles toilet samt instrumentrum. På samme dæk er MOB-båd og –davit samt skorsten placeret BB. Styrehus er placeret på brodæk og har 360° sigt.

Designfilosofien bag hoved-/hjælpemotor konstellationen er som følger: Der er monteret 1 stk kraftudtag (PTO) på hovedgearet, beregnet for primær drift af skibets strømforsyning via akselgeneratoren (2500 kW). Der er monteret roterende omformer, således skibets frekvens kan flyde mellem 50 og 60 Hz. Dette giver mulighed for at reducere hovedmotorens omdrejningstal med 17%.

For yderligere strømforsyning er fartøjet forsynet med 3 stk diesel-generatoranlæg, hver på 560 kW. Det elektriske system opbygges med mulighed for paralleldrift af de 3 diesel-generatorer, hvilket kontrolleres via skibets DEIF PMS system.

Endvidere har fartøjet mulighed for at booste effekten på propelleranlægget med op til 1500 kW. Således specificeres akselgeneratoren som generator og el-motor. De 1500 kW boost-effekt opnås ved parallelkørsel af diesel-generatorerne. I tillæg hertil er der monteret kobling mellem hovedmotor og gear samt opstartstransformer. Herved kan man vælge at koble hovedmotoren ud, starte akselgeneratoren op som el-motor (via starttransformeren), og dermed køre diesel-elektrisk fremdrivning. Det maksimale udtag på propelleren ved diesel-elektrisk fremdrift vil være 1500 kW.

Ovenstående arrangementer sikrer en meget stor fleksibilitet, stor driftsikkerhed samt mulighed for brændstof- og driftsøkonomisk fornuftig drif

Hoveddimensioner Kapaciteter
Længde oa. 69,95 meter Brændolie 500 m³
Længde PP 63,60 meter Ferskvand 55 m³
Regellængde'L' 63,60 meter Tekniks ferskvand 36 m³
Bredde moulded 15,00 meter Forepeak 105 m³
Dybde shelterdæk 9,20 meter Spulevandstank 110 m³
Dybde hoveddæk 6,50 meter Smøreolie 25 m³
Scantling dybgang 7,50 meter Hydraulikolie 14 m³
RSW-tanke 2075 m³
Tonnage 2365 GT

Design: Karstensens Skibsværft A/S

Prøvetursfart/gennemsnit:
12,0 knob @ 1500 kW diesel-elektrisk.
16,0 knob @ 3600 kW diesel-mekanisk.
17,0 knob @ 5100 kW diesel-mekanisk, incl boost.
Klasse: Det norske Veritas +1A1 Ice-C, Fishing Vessel.


Hovedmotor, propelleranlæg og reduktionsgear
Hovedmotor og propelleranlæg
Hjælpemotorer
Hjælpemotorer
Hanstholm Elektronik
Elektro- og elektronikinstallation
Reduktionsgear
Reduktionsgear
RSW og Vacuum system
RSW og Vacuum system
Alarm- og overvågning
Alarm- og overvågning
Brdr Markussen, BlueLine, Trawlblokke
Trawlblokke
Karstensens Skibsværft
Hovedentreprise

DÆKSMASKINERI:
Hydrauliske wincher, alle leveret af Karmøy Winch (højtryk, 175/190 bar):
2 x Trawl wincher 82,0 t
2 x Snurpe wincher 40,0 t
1 x Nettromle 110,0 t
1 x Frelserwinch 38,0 t
1 x Ørekalvwinch 20,7 t
1 x Brystwinch 16,0 t
1 x Flodlinewinch 16,0 t
1 x Fortøjningswinch, fremme 11,0 t
1 x Hjælpewinch, agter 11,0 t
1 x Netsondewinch
1 x Ankerwinch

Fiske pumpeudstyr leveret af Karmøy Winch:
2 x Karm fiskepumpe, 20”.
2 x Hydraulik slangetromle
2 x Fiskeslangetromle

Dækskraner og nothåndteringsudrustning, leveret af Karmøy Winch:
1 x Notkran.
1 x Fordækskran, 60tm.
1 x Fiskepumpe kran, 50tm.
1 x Fiskepumpe kran, agter, 50tm.
1 x Mellemrulle.
1 x Flodlægger, Triplex FLH-112.
1 x Grundlægger, Triplex.
1 x Nothaler, Karm Giant Tristar.

Hydraulik drivstationer / powerpacks:
Hovedanlæg:
6 x 158 kW, 1 x 87 kW
Fiskepumpe anlæg:
3 x 87 kW

Trawlblokke Brdr Markussen, BlueLine
Ankre og kæder HHP Spek, leveret af Sotra.


FREMDRIVNING OG MASKINERI
Hovedmotor: MAN 6L32/44 (common rail).
Propelleranlæg: MAN VBS1080, d4200 mm.
Reduktionsgear: Scana Volda ACG980, 750/115 rpm.
Akselgenerator: A van Kaick, 2500 kW / 3125 kVA @ 1200 rpm- vandkølet
Hjælpemotorer: 3 x Scania DI16, 560 kWe @ 1800 rpm.
Styremaskine: 1 x R-R Tenfjord SR 662 – 170 kNm.
Agterste sidepropeller: 1 x Brunvoll FU-63-LTC-1750, 960 kW / 1306 HP
Forreste sidepropeller: 1 x Brunvoll FU-63-LTC-1750, 850 kW / 1156 HP

Startluftkompressor: 2 x Sperre HL2/77
Arbejdsluftkompr: 1 x Atlas-Copco GA11FF
BrO separator: Alfa Laval PA615.
BrO transferpumper: 2 x Bombas Azcue.
BrO fjernpejling: Emerson.
SmO separator Alfa-Laval PA615
Pumper: Hovedmotor køling: Bombas Azcue.
Brand-, spule- og lænsepumper:
Bombas Azcue.
Hydraulik-, AC og øvrige kølevandspumper:
Bombas Azcue.
Bokskølere: Bloksma (hovedmotor)
Bloksma (hjælpemaskineri) (alle maskiner og øvrige hovedkomponenter er FV-kølede).
Dykpumper: Tsurumi.
FV hydroforanlæg: 2 x Bombas Azcue.
Toilet/sewage pumper: 2 x Hidrostal.
Toilet/vacuum system: Jets.
VV beholdere: 2 x OSO Marine 17RA 300 E
Lastevandsseparator: DVZ 500 FSU OilChief


FISKETANKE / FISKEBEHANDLING:
RSW-system: 2 x MMC Kulde, 2 x 1150 kW / 2 x 989.000 kCal/h.
Cirkulationspumper 2 x 830 cum/h
Kondensatorpumper 2 x 220 cum/h
Pumper af type PG Speck.
RSW cirkulationssystem med Lyng aktuerede Danfoss ventiler, styret fra MMC Tendos kontrolsystem.
Vacuum-system: MMC Tendos:
4 x 66 kW kompressor aggregater.
2 x 4200 l tank.


REDNINGS- OG BRANDSLUKNINGSUDRUSTNING:
MOB-båd: Noreq FRB610 / 60 HK.
MOB-båds davit: Noreq NPDS-1800H.
Redningsflåder: 2 x Viking, 16 pers.
Brandmeldeanlæg: Scana Servoteknikk.
Central brandslukning: Vandtågeanlæg.>


INDRETNING MM:
Styrehus indretning: Karstensens Skibsværft
Styrehus-stole: 3 x NorSap 2000.
Indretning: Maritime Montering.
Møbler i indretning: Maritime Montering / Ekornes.
Skodder: BIP.
Indretningsdøre: Momec door.
Ventilationsanlæg: LF Ventilation.
A/C anlæg: LF Ventilation.
Vinduer: Van Wingerden.
Frontvinduer: 19+6 mm lamineret glas.
Vinduesviskere: 6 x Wynn.
Malingsleverandør: Jotun.


ELEKTRISK:
Komplet installation: Hanstholm Elektronik A/S.
Alarm-/overvågning: Marine Control Services (MCS), Norge.
Navigationslys: Den Haan.
Søgeprojektør: 2 x Seematz.
Tank niveau alarmer: Mobrey.
Hovedtavle: El-Con.
PMS system: DEIF Delomatic 4.


ELEKTRONIK:
Elektronisk udrustning (navigation, fiskesøgning, kommunikation) leveret af Furuno Norge og installeret af Hanstholm Elektronik. Hovedkomponenter:
Matrise system: Furuno Norge FNMS.
LF sonar: 1 x Simrad SU-90
MF sonar: 1 x Simrad SH-90
HF-sonar: 1 x Kaijo Denki KCH-3180
Ekkolod 1: 1 x Furuno FCV-30
Ekkolod 2: 1 x Furuno FCV-1200
Trawl sonar: 1 x Furuno/Imagenex TS-347A
Dybdemåler: 1 x Simrad PI50
Strømlog: 1 x Furuno CI-68
Radar, S-band: 1 x Furuno 2137 BB
Radar, X-band: 1 x Furuno 2117 BB
Gyro: 1 x Simrad GC80
GPS-gyro: 1 x Furuno SC110
Autopilot: 1 x Simrad AP80
Plotter: 2 x Tecdis T-2138A
1 x MaxSea
SSB: Furuno FS-1575
VHF udrustning: 2 x Furuno FM-8900
Termisk kamera: Flir M625, gyro stabiliseret
V-sat kommunikation: Furuno Norge.
Satellit tlf Furuno Felcom-250
Sat-TV system: Furuno Norge.
- alt udstyr som blackbox, og fremvist på:
Styrehus monitorer: 26” Hatteland X-serie, widescreen monitorer.FiskerForum 29. Maj 2015

© 2019 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 6022 0946 Cookie- og privatlivspolitik