Besøg vores mobil side
 .

FN234 Canopus & FN104 Carpe Diem

Nybygningerne 411 og 412 fra Karstensens Skibsværft i Skagen, blev til rederiet de respektive ejere/skippere Jens og Erik Vinther Poulsen, den 3 Juli 2009


Efterfølgende blev de 2 skibe officielt navngivet ved en festlighed i skippernes hjemhavn Østerby på Læsø. Det er årevis siden der sidst er kommet bare én nybygning til Læsø, og disse 2 er langt de største nybyggede fiskefartøjer som nogensinde er leveret til øen.

Nybygning 411 ”Canopus” (= hvid-gul kæmpestjerne, den 3.-klareste set fra Jorden) afløser Jens Vinther Poulsens tidligere fartøj, som bar same navn. Dette fartøj var bygget i 1986, men løbende moderniseret.

Nybygning 412 ”Carpe-Diem” (= ”grib dagen” på latin) afløser Erik Vinther Poulsens tidligere fartøj, som også bar samme navn. Dette fartøj var bygget i 1988, men løbende moderniseret.

Udover disse har de 2 skippere (og tvillingebrødre) opkøbt en række andre fiskefartøjer for at sikre det nye fartøjet et tilfredsstillende kvotegrundlag.

Skippernes ønske om optimering af kvoten/fangsten har medført at de 2 nybygninger er ganske veludrustede, følgende kan nævnes:

 • Fryseri: Som de første hummertrawlere i Skagerrak/Kattegat er skibene forsynet med fryselast, således de første 3- døgns hummere kan indfryses.

 • Ismaskine: For at minimere driftsomkostninger og afhængighed af is fra land er der monteret eget isværk på skibene.

 • Søpakning: For at optimere afregningen på fisk og minimere landingsomkostninger er der installeret fult søpakkeanlæg på skibene.


 • Endvidere har rederiet lagt stor vægt på optimal håndtering af fiskeredskaberne. Således er skibene konstrueret som en hæktrawlere med tromler og takkelluge agter. Denne indretning gør det muligt at håndtere redskaberne sikkert, hurtigt og effektivt selv med en lille besætning. Trawldækket er indrettet for i alt 4 komplette sæt trawl.

  Endelig er apteringsforholdene også af en særdeles høj standard, med bla 3 kamre, således hvert besætning som er på søen i praksis får sit eget kammer. Aptering er støjisoleret efter de nyeste principper, og den tekniske prøvetur viste et særdeles lavt støjniveau, med målingerne fra 49 til 54 dB(A) !

  Skroget er bygget med to gennemgående dæk, hoveddæk og shelterdæk. Skrog med skanseklædning og galge er bygget i stål. Styrehus med signalmast er udført i aluminium. Skroget er bygget på rundspant med spejl agter, udfaldende bov og bulb. Agterskibet er udførtts med knæklinie/bulbstævn og tværhæk.

  Under hoveddæk er skroget inddelt i følgende vandtætte rum: Forepeak til ferskvand, rum for bovpropeller / brændolie højtank, lastsektion (opdelt i køle- og frysesektion), maskinrum med vingetanke og hovedmotor koblet til reduktionsgear med propeller i rordyse, samt agterpeak med styremaskine og brændolie servicetank.

  FN234 Canopus & FN104 Carpe Diem, Læsø - Fotograf:Karstensens SkibsværftFN234 Canopus & FN104 Carpe Diem

  På hoveddæk er fartøjet delt i følgende vandtætte rum: Forepeak, apteringssektion, fangstbehandlingsdæk. Helt agter modtagertank i CL, med værksted / stores SB og maskinstores BB.

  Aptering på hoveddæk er indrettet med messe / kabys, 1 3- og 1 2-mands samt skipper lukaf, omklædningsrum med vaskeri og tilhørende bad/toilet samt gang og trappe.

  På shelterdækket er styrehus monteret forrest, på forhøjet shelterdæk. Styrehus har 360° sigt og høje vinduer i agterkant. Agten for styrehus er monteret 3 stk trawlspil, agten for disse losse luge SB. Helt agter 2 split nettromler og takkelluge i CL. Umiddelbart foran nettromler er trawl-/takkelgalge opbygget med udstødning, ventilation samt nedgang til fangstbehandlingsdæk.

  Casing for udstødning er indbygget i SB galgeben, ventilationsskakt i BB ben.


  Hoveddimensioner Kapaciteter
  Længde oa. 19,95 meter Brændolie ~ 29 m³
  Længde pp. 17,50 meter Ferskvand ~ 6 m³
  Bredde mld 7,30 meter Tonnage 169 BT
  Dybde hoveddæk 3,30 meter Aptering 6 mand
  Dybde shelterdæk 5,55 meter kølelastrum 70 m³
  Fryselast 25 m³

  KLASSE:
  Ingen, men bygget til Det norske Veritas 1A1 Fishing Vessel
  Design: Karstensens Skibsværft A/S
  Prøvetursfart: 9,9 knob (gennemsnit)


  DÆKSUDRUSTNING:
  Hydrauliske spil - alle leveret og installeret af Thyborøn Skibs- & Motor
  Hovedkomponenter: 3 x Trawlspil, type S-70 12,0 t
  2 x Split-nettromler, type SP-109 2 x 7,2 t
  1 x Takkelspil 7,2 t
  Lossekran: TMP 500K
  Hydraulik system:Højtryksanlæg, med 250 bars systemtryk, drevet af:
  1 x dobbelt Rexroth hovedpumpe, hver på 190 ccm, fleksibelt monteret på forkant af hovedmotor.
  1 x 30 kW el-pumpestation for autotrawlpumpe.
  Wiremålersystem:Thyborøn Skibs- & Motor (med hiv/fir automatik)
  Trawl blokke:K-300 (med aksialleje), leveret af Brdr. Markussen, Blue Line
  Anker og kæder:Spek


  MOTORER OG MASKINERI::
  Hovedmotor:MTU/Detroit S60M. 298 kW @ 1800 rpm.
  Propeller anlæg:Hundested Propeller, VP10½S, ø2300 mm, 3-bladet.
  Reduktions gear:10,7:1.
  Hjælpemotorer:2 x John Deere 4045 TF 250.
  Generatorer:2 x Stamford HCM274, 72 kW.
  Styremaskine:1 x R-R Tenfjord SR562 – 40 kNm.
  Bovpropeller:Hundested Propeller, FT 3, 90 HK.
  Box-køler:Bloksma
  Pumper:
  Brand-, spul- og lænsepumper: Bombas Azcue.
  Hydraulik KV pumper: Bombas Azcue.
  Lastrums KV pumper: Bombas Azcue.
  Lænseejektorer:Ellehammer
  Dykpumper:ITT Flygt.
  FV-hydrofor:2 x Grundfos JP6.
  Vandvarmer:Metro.
  Toilet pumpe:Hidrostal A2QS2.
  Osmoseanlæg:Idromar MC2J, 3,1 t/døgn.


  LASTRUM OG FISKEBEHANDLING:
  Lastrums køling:Nordkøl med Bock kompressorer.
  Frysemaskineri:1 x Nordkøl med Bock kompressorer, 900 kg/døgn.
  Ismaskine:1 x Geneglace F100M, 2,5 t/døgn.
  Fangstbehandling:BoaTech
  Fiskeskyllere:KM Fish Machinery.
  Vægtsystem:Marel


  REDNINGSUDRUSTNING OG BRANDBEKÆMPELSE:
  Redningsflåder:
  2 x RFD, 6 personers.
  Overlevelsesdragter.
  Redningsveste.
  Arbejdsveste.
  Redningskranse.
  Pyroteknik.
  Brandslukningsanlæg:FS49-anlæg, leveret af Brassbell, Norge.
  Brandmelder-anlæg:Scana


  APTERING MM::
  Aptering:Maritime Montering.
  Møbler i aptering:Maritime Montering / Ekornes.
  Skodder:Norac
  Styrehus-stol:Nor-Sap 1500 Comfort.
  Apteringsdøre:Momec door
  Ventilationsanlæg:LF Ventilation
  Vinduer:Van Wingerden, Front vinduer:19+6 mm lamineret glas.
  Malingsleverandør:Sigma
  Overfladebehandling:Top Coat A/S.

  ELEKTRISK:
  Komplet installation:Hanstholm Elektronik A/S.
  Alarm-/overvågning:Elektromarine, Skagen.
  Navigationslys:Den Haan.
  Søgeprojektør:Norselight.
  Tank niveau alarmer:Mobrey.
  Hovedtavle:Cubic.
  HVM fjernmanøvre:SeaMech SeaController.


  ELEKTRONIK:
  Elektronisk udrustning (navigation, fiskesøgning, kommunikation) leveret og installeret af Hanstholm Elektronik. Hovedkomponenter:
  Radar 1: 1 x Furuno 2117 BB.
  Radar 2: 1 x Furuno 1944 (Navnet) BB.
  GPS-gyro: 2 x Furuno SC50.
  Autopilot: 1 x Simrad AP50.
  Thruster interface: 1 x Simrad TI51.
  Sonar: 1 x Furuno CH-250.
  Ekkolod: 1 x Simrad ES60.
  Net monitor: 1 x Simrad PI44 m/geometri.
  Plotter 1: 1 x MaxSea m/3-D.
  Plotter 2: 1 x Olex m/3-D.
  Plotter 3: 1 x Sodena .
  VHF 1: 1 x Sailor RT-2048.
  VHF DSC: 1 x Sailor RT-5020 m/ 1 slave betjening.
  UHF: 2 x Icom IC2725.
  Navtex: 1 x Furuno NX300.
  Vindmåler: 1 x Furuno.
  AIS: 1 x Furuno FA150.
  Satelit-kommunik.: NMT.
  Satellit TV 1 x SeaTel 3294E.
  Intercom (indendørs): Phonetech.
  Intercom (udendørs): Raytheon Ray-430.


   

  Nordkøl Kølelast og 2 stk 2,5 tons ismaskiner
  Kølelast og fryselast
  Thyborøn Skibs & Motor A/S
  Spil & hydraulik.
  Holm Technoscan
  Fremdrivningsanlægget og hjælpemotorer
  Hundested Propeller A/S
  Skruetøj, Bovpropeller & Gear
  Boatech - Fangstbehandlingsudstyr
  Fangstbehandlingsudstyr
  Hanstholm Elektronik
  Elektro- og Elektronikinstallation
  Fangstbehandling: Vægtsystem
  Vægtsystem

  Overfladebehandling og maling
  Karstensens Skibsværft
  Hovedentreprise

  FiskerForum 10. Juli 2009

  © 2019 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 6022 0946 Cookie- og privatlivspolitik