Besøg vores mobil side
 .

Nybygning E349 Cattleya 69,9 meter pelagisk trawler


Fartøjet er bestilt af reder/skipper Flemming Pedersen, som en 69,90 m Pelagisk trawler – værftets byggenummer 420. Ny ”Cattleya” skal afløse det tidligere fartøj med samme navn, også bygget og leveret af Karstensens Skibsværft, i 2006. Dette fartøj var 62,60 m langt, og for øvrigt nu omdøbt ”Cattleya M” i afventen på køber.

E349 Cattleya E349 Cattleya

Ny ”Cattleya” er bemærkelsesværdig på adskillige områder, idet fartøjet, som det første i Danmark (og Skandinavien) er udrustet med tanke for frysning af fisk i brine. I den forbindelse er der også indrettet komplet fabriksdæk, for sortering af fangsten.

Ligeledes er ”Cattleya” Danmarks første fiskefartøj med en helt separat nødfremdrivning, bestående af en nedsænkbar thruster i forskibet på 800 kW. Denne feature har vakt berettiget opsigt, og flere vil givetvis følge.

Endelig forventes skibet at blive forholdsvis økonomisk i drift, takket være et optimeret fremdrivningsanlæg fra MAN Diesel & Turbo, hvor propelleren på 4,2 m max kører med 119 rpm.

Skroget er bygget i stål med to gennemgående dæk, hoveddæk og shelterdæk samt bak- og bådedæk med dækshus. Styrehus, skorsten samt for- og agtermast er bygget i aluminium. Skroget er bygget på rundspant, med spejl og udfaldende bov med markant bulb over/under vandlinie. Agterskib med knæklinie/bulbstævn og skeg.

Under hoveddækket er skroget inddelt som følger: Forepeak, bovpropeller-(nedsænkbar)/sonarrum, højtanke for brændolie, RSW-last sektion med centralt RSW-pumpe-/manifold rum, maskinrum med hovedmotor koblet til reduktionsgear med propeller i dyse, agterste sidepropeller samt separat hjælpemotorrum. Helt agter agterpeak med tanke.

På hoveddæk er indrettet: Forepeak, vakuumpumperum, RSW-last trunk sektion, med centralt rum for RSW-kølemaskineri, indretningssektion SB og hydraulikrum/maskinstores og tavle-/kontrolrum BB. Helt agter storesrum for trawl samt hydraulikrum med styremaskine. Aptering på hoveddæk er indrettet med 8 kamre, alle med eget bad/toilet, trimrum, vaskeri samt gang og trappe.

E349 Cattleya E349 Cattleya

Ved at placere apteringen længst muligt væk fra propelleren og øvrige støjkilder, er der dannet et godt grundlag for en støjsvag aptering. Udover selve placeringen er der også udfært en række konstruktive tiltag mht støjisolering, der også er stærkt medvirkende til at skabe et lavt støjniveau. Resultatet blev åbenbaret på skibets prøvetur, idet det maksimale lydtryk i et enkelt lukaf blev målt til 56 dB(A) ved 100% MCR.

På shelterdæk er indrettet, under hvalbak: Stores i forepeak, rum for havnegenerator samt fabriksdæk. Fiskemodtagsdæk, med dækshus afsilingskasse samt luger til de 9 RSW-tanke indrettes midtskibs.

Afsilingskasse og slidskesystem er udført i aluminium aht vægt. Hovedkran er monteret på fordækket, fundament sammenbygget med dækshus. Agten for midtskibs overbygning. Indretning i overbygning: Dagrum, messe, kabys med proviantrum (og separate køle-fryserum), rygemesse, toilet samt gange og trapper. BB side af overbygning er indrettet som trawlværksted.

Agten for overbygning trawldæk BB med 2 nettromler og SB nedbygget notbinge. På spejl BB er der indbygget hydraulisk hækport og 3 stk hydrauliske styrestænger. Agter BB er fiske- og hydraulikslangetromler monteret.

E349 Cattleya E349 Cattleya

På bakdæk er ankerspil monteret i hus under formast samt fortøjningsudrustning. Agten for dette rulledæmpertank og bakdæk. På bådedæk, agten for midtskibs, dækshus i center. Indretning i dækshus med: Skipper- og styrmands kamre, hospital samt gange og trapper. Der indrettes også rum til ventilationsanlæg i dækshus agter. I separat opbygning helt mod BB er der ventilationsrum til maskinrum og hydraulikrum samt casing for udstødninger.

Agten for dækshus: 2 stk trawlspil samt frelser (evt fremtidig ørekalvspil) SB og ende-frelserspil BB. Helt agter er bådedæk løftet 600 mm og fiskepumpe placeret BB. Trawlgalge med ophæng for 2 trawl- og 2 frelserblokke helt agter. På brodæk er monteret MOB-båd og –davit samt skorsten BB. Styrehus er også placeret på brodæk og har 360° sigt. Alt som vist på generalarrangement.

Designfilosofien bag hoved-/hjælpemotor konstellationen er som følger: Der er monteres 1 stk kraftudtag (PTO) på hovedgearet, dette er beregnet for primær drift af skibets strømforsyning via akselgeneratoren (1800 kW).

For yderligere strømforsyning forsynes fartøjet med 3 stk generator-anlæg, hver på 500 kW. Det elektriske system opbygges med mulighed for paralleldrift af de 3 diesel-generatorer. Endvidere forsynes el-anlægget med et Power-Management-System (PMS) som administrerer kraftforbrug og automatisk opstart af generatoranlæg.

Under fiskeri, hvor hydraulik anlægget anvendes mere eller mindre kontinuerligt, vil hovedgearets PTO og dermed akselgeneratoren være koblet ind. Når der er brug for fuld kraft på wincherne, vil der ikke være behov for fuld ydelse på hovedmotoren. Hovedmotoren vil således bruges som kraftkilde dels til fremdrivning og dels til strømforsyningen. Følgelig er det ikke nødvendigt at have hjælpemotorerne i drift. Skulle der være ønske om yderligere kraft på fremdrivningsanlægget, da er hjælpemotorerne så tilstrækkelig store, at de tilsammen vil kunne køre skibets normale strømforsyning incl belastning på hydrauliksystemet.

Da det elektriske system er forberedt for parallel kobling af generatorerne, vil der være en stor sikkerhed i systemet, idet disse tilsammen vil kunne dække fartøjets strømforbrug på tilfredsstillende vis. Endvidere er hovedtavlen forsynet med skillebryder, således akselgenerator kan drive sidepropellere, og dieselgeneratorer skibets øvrige el-belastning.

Der monteres roterende omformer, således skibets frekvens kan flyde mellem 50 og 60 Hz. Dette giver mulighed for at reducere hovedmotorens omdrejningstal med 17%.
Ovenstående arrangementer sikrer en brændstof- og driftsøkonomisk fornuftig drift, samtidig med at der opnås en stor driftsikkerhed.

Hoveddimensioner Kapaciteter
Længde oa. 69,90 meter Brændolie 380 m³
Længde PP 63,60 meter Ferskvand 40 m³
Regellængde'L' 63,60 meter Forepeak 80 m³
Bredde moulded 14,20 meter Spulevandstank 35 m³
Dybde shelterdæk 8,70 meter Smøreolie(HVM) 7 m³
Dybde hoveddæk 6,10 meter Smøreolie(gear) 3 m³
Scantling dybgang 7,50 meter Smøreolie(HJM) 3 m³
Tonnage 2.020 GT Hydraulikolie 7 m³
RSW-tanke 1935 m³

Design: Karstensens Skibsværft A/S
Prøvetur: 16,2 knots gennemsnitsfart, ballast, 100% MCR
Klasse: Det norske Veritas +1A1 Ice-C, Fishing Vessel


Hovedmotor, propelleranlæg og reduktionsgear
Hovedmotor, propeller, reduktionsgear
Iras Vacuum-system
Iras Vacuum-system
Simrad
Elektronisk udrustning
Sea Master
Elektronisk udrustning
Hanstholm Elektronik
Elektroinstallation
Furuno
Elektronik udrustning
LF Group
Ventilationsanlæg
Brdr Markussen - The Blue Line
Trawlblokke

Vægtsystemer
Johnson Controls Marine
RSW Systems
Karstensens Skibsværft
Hovedentreprise
Seaquest - Fiskepumpe udstyr
Fiskepumpe udstyr.

DÆKSMASKINERI:
Hydrauliske wincher, alle leveret af RR Brattvaag (lavtryk, 64 bar):
2 x Trawl wincher 50,0 t
2 x Nettromler 75,0 t
1 x Topline-/ frelserwinch 48,0 t
1 x Ende frelserwinch 35,6 t
1 x Flodlinewinch 17,0 t
1 x Netsondewinch
1 x Ankerwinch

Fiske pumpeudstyr leveret af SeaQuest:
2 x SeaQuest fiskepumpe, 20/24”.
1 x Hydraulik slangetromle
1 x Fiskeslangetromle

Dækskraner, leveret af Triplex:
1 x Notkran, NK-6000.
1 x Fordækskran, KN-60.
1 x Fiskepumpe kran, agter, KN-30.
Hydraulik drivstationer / powerpacks:

Hovedanlæg: 2 x 295 kW og 2 x 235 kW
Fiskepumpe anlæg: 4 x 94 kW
Kran anlæg: 2 x 52 kW
Trawlblokke Brdr Markussen, BlueLine
Ankre og kæder HHP Spek, leveret af Sotra.

FREMDRIVNING OG MASKINERI
Hovedmotor: MAN Diesel & Turbo, 9L27/38.
Propelleranlæg: MAN Diesel & Turbo VBS1080, d4200 mm.
Reduktionsgear: MAN Diesel & Turbo AMG55, 800/119 rpm.
Akselgenerator: Leroy Somer LSA 52.2 L70, 1800 kW / 2250 kVA @ 1200 rpm - vandkølet
Hjælpemotorer: 3 x Scania DSI-16 / Kohler, 500 kWe @ 1800 rpm.
Styremaskine: 1 x R-R Tenfjord SR 662 – 170 kNm.
Agterste sidepropeller: 1 x Rolls Royce TT1650 AUX PP, 750 kW / 1020 HP
Forreste sidepropeller: 1 x ZF Marine AT 5000, L-drive unit, 800 kW / 1088 HP
Startluftkompressor.: 2 x Atlas-Copco LT5
Arbejdsluftkompr: 1 x Atlas-Copco GA7FF
BrO separator: Alfa Laval PA 605.
BrO transferpumper: 2 x Bombas Azcue.
BrO fjernpejling: Emerson.
SmO separator Alfa-Laval PA 615
Pumper: Hovedmotor køling: Bombas Azcue.
Brand-, spule- og lænsepumper: Bombas Azcue.
Hydraulik-, AC og øvrige kølevandspumper: Bombas Azcue.
Bokskølere: Bloksma (hovedmotor)
Bloksma (hjælpemaskineri)
(alle maskiner og øvrige hovedkomponenter er FV-kølede). Dykpumper: Tsurumi.
FV hydroforanlæg: 2 x Bombas Azcue.
VV tank: 2 x Metro, 200 l/ 2x15kW.
Toilet/sewage pumper: 2 x Hidrostal.
Toilet/vacuum system: Jets.
Lastevandsseparator: DVZ

FISKETANKE / FISKEBEHANDLING: RSW-system: 2 x Johnson Controls (JCI), 2 x 855 kW / 2 x 735.000 kCal/h.
Cirkulationspumper 2 x 575 cum/h
Kondensatorpumper 2 x 300 cum/h
RSW cirkulationssystem med Lyng aktuerede Danfoss ventiler, styret fra JCI system.
Fryseri: 1 x Johnson Controls (JCI).
Fabriksanlæg, incl sorteringstromle: Optimar, Norge.
Vægtsystemer: Marel.
Vacuum-system: 2 x Iras PV-system 4200:
4 x 66 kW kompressor aggregater.
2 x 4200 l tank.
Dobbelt system for forsyning til fabrik og tanke samtidig.
Afsilingskasse: KS.

REDNINGS- OG BRANDSLUKNINGSUDRUSTNING: MOB-båd: Noreq RBB500.
MOB-båds davit: Noreq NPDS 1300H.
Redningsflåder: 2 x RFD, 12 pers.
Argonite-anlæg: Semco Maritime.
Brandmeldeanlæg: Scana Servoteknikk.

INDRETNING MM: Styrehus indretning: Karstensens Skibsværft
Styrehus-stole: 2 x Nor-Sap 1500 Comfort.
Indretning: Maritime Montering.
Møbler i indretning: Maritime Montering.
Skodder: BIP.
Indretningsdøre: Momec door.
Ventilationsanlæg: LF Ventilation.
A/C anlæg: LF Ventilation.
Vinduer: Van Wingerden.
Frontvinduer: 19+6 mm lamineret glas.
Vinduesviskere: 6 x Wynn.
Malingsleverandør: Hempel.

ELEKTRISK: Komplet installation: Hanstholm Elektronik A/S.
Alarm-/overvågning: Marine Control Services (MCS), Norge.
Navigationslys: Den Haan.
Søgeprojektør: 2 x Seematz.
Tank niveau alarmer: Mobrey.
Hovedtavle: Circuit.
PMS system: DEIF Delomatic 4.

ELEKTRONIK:
Elektronisk udrustning (navigation, fiskesøgning, kommunikation)
leveret af Simrad, Furuno og SeaMaster. Installation udført af Hanstholm Elektronik:
LF sonar: 1 x Simrad SX-93
HF-sonar: 1 x Simrad SH-90
Ekkolod: 2 x Simrad ES-70
1 x Furuno FCV-1200
1 x Koden
Net monitor: Marport 2 x netsonde
afstandssensor, pitch roll depth og 4 mængdesensorer
Net sondelod: 1 x Furuno FCV-1200
Strømlog: 1 x Furuno CI-68
Radar, S-band: 1 x Furuno 2137 BB
Radar, X-band: 1 x Furuno 2117 BB
Gyro: 1 x Simrad GC80
GPS-gyro: 1 x Furuno SC110
Autopilot: 1 x Simrad AP80
Plotter: 2 x Sodena dual-Ecdis, 1 x MaxSea, 1 x Quod Fish
SSB: Furuno FS-1570
VHF udrustning: 2 x Furuno FM-8800S DSC
V-sat kommunikation: KNS / SeaMaster.
Satellit tlf Sailor iridium SC-4000
Sat-TV system: KNS / SeaMaster
- alt udstyr som blackbox, og fremvist på: Styrehus monitorer: 20” Hatteland monitorer.



FiskerForum 1. Maj 2013

© 2019 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 6022 0946 Cookie- og privatlivspolitik