Besøg vores mobil side
 .

Nybygning D165 Paula - 62,6 meter pelagisk trawler


D165 Paula D165 Paula

Torsdag 1 December 2011, blev nybygning 417 ”Paula” overleveret til reder Michael (Mick) Doyle, Killybegs, Irland fra Karstensens Skibsværft A/S. Skibet blev navngivet af rederens kone, Paula Doyle, ved en uformel ceremoni Lørdag 3 December 2011. Skibets besætning havde i ugen forinden haft travlt med at rigge fiskeredskaber ombord, og gik direkte på fiskeri, allerede Tirsdag 6 December.

Skroget til ”Paula” ankom til Skagen medio Juli, og er altså nu klar til fiskeri efter blot 4½ måneds udrustningstid. Rederiet driver pelagisk fiskeri efter traditionelt irsk mønster, med makrel og hestemakrel som primær fangst. Det nye fartøj vil blive drevet efter samme principper.

”Paula” afløser forgængeren, bygget i 1994, og som blev solgt til Norge i foråret 2011. Pudsigt nok, var dette skib, under sit nye navn ”Røttingøy”, i Skagen for at losse fisk, samme dag som nye ”Paula” blev navngivet ! Det nye fartøj har en længde overalt på 62,60 m, en bredde på 12,80 m og sidehøjde til shelterdæk på 7,80 m. Skibet er tilnærmet søsterskib til KS-nybygning 415 ”Gollenes”, som blev leveret i September 2011.

Reder Mick Doyle er en velkendt skikkelse i den irske pelagiske sektor. Doyle fik sin første nybygning (”Venture”) i 1971. Dette skib efterfulgte ”Primula” og ”Marie Avril” og var altså skipper Doyles tredje skib. ”Venture” endte for øvrigt sine dage, indregistreret på Bornholm (DK). Denne blev efterfulgt af nybyggede ”Paula”er i 1980 og 1994. Doyle gik i land for år tilbage, for at koncentrere sig om den landbaserede del af rederiet. Roret blev da overladt til skipper Tom Doyle (som ikke er familie), som også er skipper på det nye fartøj. Som besætning er ombord er også Mick Doyles søn, Michael. Værftet takker for den tillid, som Mick Doyle har vist os. Ligeledes takker værft og –ansatte for det fortrinlige samarbejde med rederi, skipper og besætning !

Med denne seneste leverance er halvdelen af den store, pelagiske flåde i Killybegs bygget hos Karstensens Skibsværft…

D165 Paula D165 Paula

Skroget er bygget i stål med to gennemgående dæk, hoveddæk og shelterdæk samt bak- og bådedæk. Dækshus på bådedæk, styrehus, skorsten samt for- og agtermast er bygget i aluminium. Skroget bygges på rundspant, med spejl og udfaldende bov med markant bulb under vandlinie.

Under hoveddækket er skroget inddelt i følgende vandtætte rum: Forepeak, bovpropeller-/sonarrum, højtanke for brændolie, RSW-last sektion med centralt RSW-pumpe-/manifold rum, maskinrum med hovedmotor koblet til reduktionsgear med propeller i dyse, samt agterpeak med tanke.

På hoveddæk er indrettet: Forepeak, elektronikrum, rum for losseanlæg, RSW-last trunk sektion, med centergang med RSW-kølemaskineri, apteringssektion SB, hydraulikrum og casing BB samt maskinkontrolrum. Helt agter stores rum med styremaskine.

Indretning på hoveddæk med 10 kamre, alle med eget bad/toilet, vaskeri samt gang og trappe.

På shelterdæk er der indrettet: Under hvalbak: Stores i forepeak, generator-rum og i agterkant storesrum. Agten for hvalbak fiskemodtagsdæk, med dækshus med afsilingskasse samt luger til de 8 RSW-tanke.

Agten for midtskibs fuld bredde overbygning. Overbygning er indrettet med: Olietøjsrum, omklædningsrum med kaffebar, dagrum, messe, kabysmed proviantrum samt gange og trapper. I agterste / BB del af overbygning er der indrettet dækstores.

Agten for overbygning trawldæk med 2 nettromler SB hhv BB. På spejl BB er der indbygget 2 stk hydrauliske hækporte samt 2 x 3 stk hydrauliske styrestænger.

På bakdæk er der ankerwinch i hus under formast samt fortøjningsudrustning. Agten for dette rulledæmpertank og bakdæk. På bådedæk, agten for midtskibs: Dækshus i center, indrettet med skipper-, styrmands- og hospitals kamre samt gang og trapper. Rum for apterings ventilation og rum for CO2-anlæg placeres også i dækshus. BB skorsten og casing med ventilationsindtag. ' Agter bådedæk i fuld bredde og løbebroer frem til dækshus SB hhv BB.

Styrehus er placeret på dækshus, og har 360° sigt. Skorsten med dæk for MOB-båd BB /agten for styrehus. Trawlgalge med ophæng for 2 trawlblokke helt agter.

Designfilosofien bag hoved-/hjælpemotor konstellationen er som følger: Der er monteret 1 stk udkobelbart kraftudtag (PTO) på hovedgearet, dette er beregnet for primær drift af skibets strømforsyning via akselgeneratoren (1650 kW).

For yderligere strømforsyning er fartøjet forsynet med 3 stk diesel generator anlæg. Hovedgeneratoranlæggene yder henholdsvis 550 og 910 kW. Hertil kommer 1 stk havne generator på 100 kW.

Under fiskeri, hvor det hydraulik anlæg anvendes mere eller mindre kontinuerligt, vil hovedgearets PTO og dermed akselgeneratoren være koblet ind. Når der er brug for fuld kraft på spillene, vil der ikke være behov for fuld ydelse på hovedmotoren. Hovedmotoren vil således bruges som kraftkilde dels til fremdrift og dels til strømforsyningen. Følgelig er det ikke nødvendigt at have hjælpemotorer i drift. Under normal bugsering, vil akselgeneratoren kunne frakobles, og den elektriske strøm vil kunne leveres fra generatoranlæggene. Ovennævnte designs og systemer sikrer en økonomisk drift profil af fartøjet.


Hoveddimensioner Kapaciteter
Længde oa. 62,60 meter Brændolie 278 m³
Længde PP 55,90 meter Ferskvand 46 m³
Regellængde'L' 55,90 meter Forepeak 57 m³
Bredde moulded 12,80 meter Smøreolie(HVM) 6 m³
Dybde shelterdæk 7,80 meter Smøreolie(gear) 2 m³
Dybde hoveddæk 5,30 meter Hydraulikolie(reserve) 5 m³
Scantling dybgang 7,00 meter RSW-tanke 1.395 m³
Tonnage 1.375 GT

Design: Karstensens Skibsværft A/S
Prøvetur: 16,8 knots gennemsnitsfart, ballast, 100% MCR
16,1 knots gennemsnitsfart, 850 t RSW, 100% MCR
Hull: - bygget af Northern Shipyard, Gdansk.
Klasse: Det norske Veritas, +1A1 Stern Trawler, hull: Ice-C.

Nødstrømsgenerator
Nødstrømsgenerator
Hovedmotor
Hovedmotor
Hanstholm Elektronik
Elektroinstallation
Scan Volda
Propelleranlæg - og gear
York Marine
RSW Køling
Fiskepumper og powerpack
Fiskepumper og slangetromler
Sigma Coating PPG
Sandblæsning og metalisering
Karstensens Skibsværft
Hovedentreprise

Dæksudstyr:
Hydraulik udstyr: - komplet leveret af Karmøy Winch, hovedsystem:
2 x Trawlwincher 61,5 t
1 x Freslerwinch 49,0 t
1 x Ende frelserwinch 36,8 t
2 x Nettromler 61,5 t
1 x Netsondewinch
1 x Ankerwinch
2 x Fortøjningswinch

Fiske pumpeudstyr leveret af Sea Quest of Killybegs, Ireland:
1 x Sea Quest fiskepumpe, 18”.
1 x Hydraulik slangetromle
1 x Fiskeslangetromle
1 x Hydraulisk slæde for fiskeslangetromle.

Dækskraner: - komplet leveret af Karmøy Winch:
1 x Netkran, 5 t x 12 m.
1 x Fiskepumpe kran, 4 t x 8 m.
1 x Fordækskran, 4 t x 14,5 m

HP hydraulik: Komplet drivsystemer, 1 for winchanlæg og 1 for fiskepumpe og tilhørende udstyr.
Trawl blokke Brdr. Markussen, Blue Line
Anchors & chains Leveret igennem Sotra.

Motorer og maskiner.
Hovedmotor: Caterpillar C280-12TA, 3460 kW @ 900 rpm.
Propelleranlæg: Scana Volda ACG85, d3800 mm.
Reduktionsgear: Scana Volda 750K, 1:5,96
Akselgenerator: A v Kaick DSG99/6-12 L1, 1650 kW / 2062 kVA @ 1200 rpm- vandkølet
Hjælpemotorer: 1 x Caterpillar C32, 910 kWe @ 1800 rpm.
1 x Caterpillar C18, 550 kWe @ 1800 rpm.
Nødstrømsgenerator: 1 x Sisu Diesel / West Diesel, 100 kWe @ 1800 rpm.

Styremaskine: 1 x R-R Tenfjord SR 642 – 110 kNm
Sidepropellere: 2 x R-R KaMeWa TT1300, 595 kW / 810 HP.
Startluftkompressorer: Atlas Copco.
Brændolie separator: Alfa Laval PA 605.
Smøreolie separator: Alfa Laval PA 615.

FO lænsepumper: 2 x Bombas Azcue.
Fjernpejling: Emerson / MCS.
Pumper: Hovedmotor køling: Bombas Azcue.
Spule-, brand- og lænsepumper: Bombas Azcue.
Hydraulik køling: Bombas Azcue.
Bokskølere: Bloksma (Alle motorer og hovedkomponenterne er FV-kølede).
Lænseejektor: Ellehammer.
Dyk lænsepumper: Flygt F3102.
Hydroforanlæg: 2 x Bombas Azcue.
Varmtvandsbeholder: Metro, 200 l/ 2x15kW.
Toiletpumper: 2 x Bombas Azcue.
Toilet vakuum-system: Jets.

Fisketanke:
RSW-system: 2 x Johnson Controls (York/Sabroe), hver på 750.000 kCal/h.
Cirkulationspumper 2 x 575 cum/h
Kondensatorpumper 2 x 300 cum/h
RSW cirkulations system med Johnson Controls system for fjernstyrede ventiler.
Aktuatorer for ventiler: Lyng.
Vakuum-system: MMC Tendos:
4 x 66 kW kompressorunits.
2 x 3200 l tanke.

Redningsmidler og brandslukning:
MOB-båd: Noreq.
MOB-båd david: Noreq.
Redningsflåder: 3 x Viking, 12 pers.
CO²-anlæg: Danfoss Semco.
Brandmeldeanlæg: Scana Servoteknikk.

Indretning / aptering etc.
Styrehus : Shipyard.
Indretning: Maritime Montering, Norge.
Møbler: Maritime Montering / Ekornes, Norge.
Styrehus stole: Nor-Sap.
Ventilations anlæg: Aeron.
Vinduer: van Wingerden.
Vindues viskere: Wynn.
Kabys udstyr: Beha, Norge.
Malings leverandør: Sigma – fartøj helt sandblæst og metalisseret.

Elektrisk:
Navigations lys: Den Haan.
Projektører: 2 x SeeMatz (elektrisk fjernbetjent).
Tank niveau kontrol: Mobrey alarmer.
El installatør: Hanstholm Elektronik, Danmark.
Power management: Deif Delomatic 4 PMS system.
Hovedtavle Circuit, Danmark.
Fartøjet er udstyret med frekvensomformer for flydende frekvenser mellem 50 og 60 Htz
Alarm panel: Marine Control Services (MCS).

Elektronik Navigations-, fiskesøgnings- og kommunikations udstyr):
Alt leveret og installeret af Barry Electronics, Killybegs, Irland.
Hovedkomponenter:
Lavfrekvens sonar: Furuno FSV-30.
Højfrekvens sonar: Furuno FSV-84.
Ekkolod1: Simrad ES-70.
Ekkolod 2: Furuno FCV-1200L-B.
Netmonitor: Marport.
Trawlsonar: Simrad FS-70.
Strømlog: Furuno CI-68-BB.
Radar 1 (S-bånd): Furuno 2137S.
Radar 2 (X-bånd): Furuno 2117X.
Gyro kompas: Simrad GC80.
Autopilot: Simrad AP50.
Plotter systemer: 2 x Sodena. 1 x Olex.
V-sat kommunikation: Sea-Sat / SeaTel.
Sat-TV system: SeaTel.
Autotrawl system: Karm.
HVM fjernstyring: Scana Volda Neptunes.
Intercom: Phontech.

FiskerForum 23. December 2011

© 2019 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 6022 0946 Cookie- og privatlivspolitik