3XJ Thyborøn Skibs & Motor A/S

FKA-rationsfiskeri af rødspætter i Skagerrak

Den aktuelt gældende kalendermånedsration forhøjes, således det med virkning fra den 1. januar 2017 og indtil videre er tilladt at fiske, medbringe og lande højst 5.000 kg rødspætter pr. kalendermåned.


Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 533 af 31. maj 2016, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 13. januar 2017”Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet
FiskerForum.dk