3XJ Thyborøn Skibs & Motor A/S

Bilag 6 - Ændring af tilladte fangstrationer

På baggrund af disponible mængder af torsk afsat til Mindre Aktive Fartøjer, ændres følgende rationer med virkning fra 1. oktober 2018.


Torsk i Nordsøen


Fra den 1. oktober 2018 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:
- Fartøjer under 6 meter Ingen begrænsning
- Fartøjer på 6 meter og under 9 meter Ingen begrænsning
- Fartøjer på 9 meter og derover Ingen begrænsning


Torsk i Skagerrak


Fra den 1. oktober 2018 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:
- Fartøjer under 6 meter Ingen begrænsning
- Fartøjer på 6 meter og under 9 meter Ingen begrænsning
- Fartøjer på 9 meter og derover Ingen begrænsning


Torsk i Kattegat


Fra den 1. oktober 2018 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:
- Fartøjer under 6 meter Ingen begrænsning
- Fartøjer på 6 meter og under 9 meter Ingen begrænsning
- Fartøjer på 9 meter og derover Ingen begrænsning


Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1270 af 30. oktober 2018, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 7. december 2018.Kilde: Fiskeristyrelsen
FiskerForum.dk