AS SCAN

Brexit er giftig for forskingssamarbeidet

Tyske universitet er bekymra for at Storbitannia manglar ein strategi for å bli verande i EU sine rammeprogram. Dei har slutta å inngå nye forskingsprosjekt med britiske universitet på grunn av den store usikkerheita.Kilde: forskning.no

Se mere her

27-03-2017 10:36:24

Granly Diesel A/S
FISHmachinery.com