3XJ Thyborøn Skibs & Motor A/S

Får ikke bruke trål i sildefisket

Kystfartøy får ikke bruke trål, når de fisker nordsjøsild. Dette til tross for at ringnotfartøy kan bruke trål. Ifølge Fiskebåt er det en tilfeldighet at det er forskjellige regler for fartøygruppene.Kilde: fiskebat.no

Se mere her

24-04-2017 15:45:54

As Scan
Granly Diesel A/S