AS SCAN

Höjning av fångstmängderna per tvåveckorsperiod för torsk i Skagerrak på kustkvoten

Med hänvisning till det låga kvotutnyttjandet bedömer HaV att utrymme finns för att fångstmängderna per tvåveckorsperiod för torsk i Skagerrak ska höjasKilde: havochvatten.se

Se mere her

20-10-2017 12:42:23

As Scan
Bue Net