3XJ Thyborøn Skibs & Motor A/S

Snurrevods-advarsel fra norske myndigheder

Udgivet af FiskerForum den 22-02-2019 · info@fiskerforum.dk

Snurrevods-advarsel fra norske myndigheder. Foto: Snurrevod  brister under løft - Youtube

Snurrevods-advarsel fra norske myndigheder. Foto: Snurrevod brister under løft - Youtube

Det er det norske Fiskeridirektorat der nu går ud med en advarsel og en direkte opfordring til de norske snurrevodsfiskere om, at udvise større påpasselighed og agtpågivenhed, samt fremover nøje overvåge størrelsen af fangsterne, inden man hiver ombord og tackler den. Flere tilfælde for nyligt, har vist at netop alt for store mængder fisk går til spilde, når nettene brister.

Den norske Regering overvejer at sende forslag i høring, om obligatorisk brug af fangst-begrænsnings-systemer, der allerede i dag bruges af flere norske fartøjer, men dog langt fra af alle.


Årsagen er, at der på nogle fiskefelter, er en større fisketæthed end tidligere set, og disse store koncentrationer at især torsk, har indenfor de sidste par uger været årsagen til at mange tons torsk er gået til spilde, da nettet ikke har kunnet holde til presset. Der var en norsk inspektør ombord på et af fiskefartøjerne, da uheldene skete ud for Vest-Finnmark og Vesterålen. Den ene episode blev filmet og viser her under artiklen en redigeret samt forkortet udgave af, hvor store mængder fisk der gik tabt.


Derfor har det norske Fiskeridirektorat nu planer om at iværksætte tiltag for at komme problemet til livs. Tiltag der ligger udover den advarsel direktoratet udsendte i sidste uge. Fiskerne vil fremover blive opfordret til at montere fangst-begrænsnings-systemer på snurrevod, for netop at undgå tilsvarende problemer med uhåndterlige samt overfyldte net, med risiko for tab af store mængder fisk.


Udover et høringsforslag om pålagt brug af fangst-begrænsnings-systemer, kan det blive aktuelt at afholde skippermøder både før sæsonstart og efterfølgende en evaluering omkring sæsonens udfordringer knyttet til forskellige fiskerier samt brugen af specielle fiskeredskaber.


Årsagerne til hændelserne er ofte sammensatte af flere forskellige forhold, eksempelvis dårlig vedligehold af redskaberne, ekstreme vejrforhold under fiskeriet samt ikke mindst størrelsen af fangsten man forsøger at takle. Alle forhold som burde kunne imødegås ved at udvise rettidigt omhu og ansvarlighed i fiskeriet.


Derfor anbefaler Fiskeridirektoratet, at man benytter fangst-begrænsnings-systemer på fiskefelter med særlig høj koncentration af fisk, så unødige tab af fisk undgås. Se videoen med fangst-begrænsnings-systemet her.Kilde: Fiskeridir.no
FiskerForum.dk

Atlantic Fair 2019 - DK
Granly Diesel A/S
Vest-El Aps
Atlantic Shipping
Hanstholm Havns Olieforsyning
Scandfish
Pon Power
Ejgil Knudsen
Hvide Sande Shipyard, Steel and Service
Landbobanken