AS SCAN

Mudderkastningen fortsætter i muslingesagen fra Limfjorden

Udgivet af FiskerForum den 07-02-2019 · info@fiskerforum.dk

Mudderkastningen fortsætter i muslingesagen fra Limfjorden. foto: fra udvalgsmøde - ft.dk

Mudderkastningen fortsætter i muslingesagen fra Limfjorden. foto: fra udvalgsmøde - ft.dk

Fredag den 8. februar 2019 klokken 12.00 kan man følge det åbne samråd i Miljø- og Fødevareudvalget, der igen skal rumme oppositionenspolitikernes utilfredshed med fiskeriminister Eva Kjer Hansen.

Følg den direkte transmission fra udvalgsmødet her


Fiskeriministeren er hasteindkaldt til samråd i Miljø- og Fødevareudvalget, om implementeringsforløbet omkring licenser til Muslinge- og Østersfiskerne i Limfjorden.


Med frontløberne fra både Socialdemokratiet, med fiskeriordfører Simon Kollerup og hans tro væbner og følgesvend Ib Poulsen fra Dansk Folkeparti, som igen støtter op om et samråd, dennegang hvor Fiskeriministeren skal stå til regnskab for en udtalelse til TVMidtVest i november måned, om kritikken af en langsommelig proces i implementeringen af de nye regler, »var helt ny for hende«.


Oppositionen mener at Fiskeriministeren bevist har forhalet hele arbejdet med at få indført de nye regler, trods Ib Poulsens (DF) opfordringer undervejs, med hurtigt lovarbejde og implementering.


Sagen drejer sig om kvotekonger i Muslinge- og Østersfiskeriet, et punkt som især er fremførst af de to måske kommende regeringspartnere Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, nidkært fremlagt af fiskeriordførerne Simon Kollerup (A) og Ib Poulsen (DF), der trods store protester fra Limfjordens egne muslingefiskere, der ikke ønsker ændringer i licensreglerne, men som i stedet påpeger at fiskeriet er i balance og der fiskes bæredygtigt og ikke mindst at det nu endeligt er blevet et rentabelt fiskeri. Med de nye regler om max 3 licenser på muslinger og Østers, forringes dette væsentligt, forklarer flere fiskere.


Som at skyde gråspurve med kanoner


Men i jagten på vores Fiskeriminister, helmer fiskeriets ordfører fra Socialdemokratiet og fra Dansk Folkeparti åbenbart ikke. Selvom de taler om »rettidig omhu«, så tilsidesætter de fuldstændigt fiskeriets mest presserende sager for tiden, og kaster sig i stedet ud i det, som en fiskeriformand for nyligt så ganske rigtigt udlagde som »fiskeripolitik i småtingsafdelingen«. Sådan kaldes det i fiskerikredse, når en opposition bruger unødige kræfter på at gå efter »kvotekonger« i muslinge- og østersfiskeriet. Man skulle hellere interesserer sig for de virkelige udfordringer som dansk fiskeri står overfor lige nu.


Heldigvis er Eva Kjer Hansen ikke sådan at slå af pinden, når hun i Berlingske blandt andet siger, »Det er et ærgerligt forløb, hvor der er forskellige opfattelser af processen, og derfor ser jeg frem til at få lejlighed til at drøfte sagen med ordførerne på et kommende samråd.«


Med det kommende valg in mente, kan man i fiskeriet frygte at folk som Simon Kollerup (A) og Ib Poulsen (DF), i en eventuel kommende Socialdemokratisk ledet regering, får Dansk Folkeparti med som støtteparti og derfor med et flertal i ryggen, kan føre deres fiskeripolitik helt ud i ekstremerne, med en tillid til dansk fiskeri, der åbenbart og nærmest er ikke eksisterende.FiskerForum.dk

Fiskerforum.com Media Info
Fiskerforum.com Media Info
Atlantic Shipping
A/S O.V. Jørgensen - Hundested Fiskeexport
Erik Høgh-Sørensen (DF)
Westdiesel
Frydendahl Fiskenet
Landbobanken
MarineServicen - Hanstholm - Thyborøn
Kynde og Toft