AS SCAN

Fødevareudvalget fik et »wake-up call« fra sæl-plaget formand

Udgivet af FiskerForum den 30-01-2019 · info@fiskerforum.dk

Fødevareudvalget fik et »wake-up call« fra sæl-plaget formand   foto: sæler - FiskerForum.dk

Fødevareudvalget fik et »wake-up call« fra sæl-plaget formand foto: sæler - FiskerForum.dk

Onsdag i sidste uge, havde formanden for Bornholms- og Christiansø Fiskeriforening, Thomas Thomsen foretræde for Miljø- og Fødevareudvalget vedr. sæl-problematikken omkring Bornholm.

Fiskeriformanden fra Bornholm skar fra start igennem, »Vi har ikke brug for flere rapporter, lange undersøgelser og politiske forhalinger. Vi har brug for en intensiv regulering af grå-sælerne, så bestanden kommer ned på ca. 10.000 individer. Et niveau hvor der så både er plads til en sund bestand af sæler, fisk, og fiskere.


Mødet i fødevareudvalget er beskrevet i FiskeriTidende.dk og her kunne fiskeriformanden berette om daglige hændelser med sæler, som flår, skambider samt stjæler fangsten og ødelægger redskaberne, så en almindelig fisketur, istedet for en indbringende tur, bliver til en tur der mærkes som en økonomisk lussing og en gevaldig øretæve. Skambidte fisk har ingen værdi overhovedet på auktionen og derfor heller ikke for fiskerne.


Der er nu langt om længe fremstillet et skema til at rapportere om sælskadet fangst. Noget fiskerne skulle have haft til rådighed for længe siden, Men selvom danske fiskere skal blive bedre til at indrapportere skaderne, så er det stadig sådan, at man kun ser toppen af isbjerget her. For langt den største del af fangsten er allerede flået ud af garn og kroge, så det vil være nærmest være en umulighed at dokumenterer et tab her.


Fiskerne har i årevis advaret mod det stigende antal sæler, specielt i Østersøen. Men næsten over hele Danmark, kan man nu mærke problemerne med det stigende antal sæler. Et problem der blev beskrevet i en DTU-Aqua rapport for snart fire år siden, tilbage i 2015, hvor konklusionen i rapporten var helt klar og entydig; »Den stigende sæl-bestand er en direkte trussel mod det kystnære fiskeri.« - Så kort kunne det skrives og hvis viljen havde været tilstede dengang, havde man allerede nu været dét længere - Nu er problemerne blot vokset yderligere med ca. 9 procent om året.


For at sætte problemerne i perspektiv havde Thomas Thomsen følgende udregning med under armen.


40.000 gråsæler forærer dagligt ca. 5 kg fisk - det bliver til ca. 200 tons fisk om dagen svarende til 73.000 tons om året. Bornholmske fiskere fangede sidste år kun 2.600 tons torsk - så hvis man forudsætter at sælerne kun spiste torsk, så ville de kunne spise hele den bornholmske torskekvote på under fjorten dage. Det sætter da tingene lidt i perspektiv.


Så ønsker vi fortsat et kystfiskeri i Danmark, så er der ingen vej uden om at regulerer kraftigt i sæl-bestanden. Det kræver politisk vilje men også handling, hvis ikke et helt erhverv med tilstødende havne skal lukke, fordi nogle biologer i sin tid glemte, at når man freder et dyr som sælen fuldstændigt, især når dette dyr ikke har nogle naturlige fjender i området, så bliver dette til en nærmest uoverstigeligt problem, hvis der ikke samtidig er sat en øvre grænse for, hvor mange sæler man så ønsker.


Det ville være naturligt, hvis de hårdt ramte fiskere kunne får en eller form for kompensation, men heller ikke her kan fiskerne føle sig lige for loven. For mens landbrug og fåreavl kompenseres for vildtskader (gæs og ulve), så må fiskerne, trods lige så voldsomme økonomiske problemer med sælerne, se kompensationen gå deres næste forbi.


Løsningen kunne være, at landene omkring Østersøen sætter sig sammen for at finde en fornuftig, men også en effektiv regulering af sælerne, så antallet kan komme ned på et acceptabelt niveau. Et niveau hvor både sæler, fisk og fiskere kan leve fornuftigt sammen. Gældende lov skal måske ændres, så det bliver lovligt at fange sæler i garn. Det gør man på Grønland, så det kan vel også lade sig gøre i Østersøen.Kilde. FiskeriTidende
FiskerForum.dk

Atlantic Fair 2019 - UK
Granly Diesel A/S
Quiksling - Water Rescue
Fibras Industriales S.A.
Hanstholm Fiskeriforening
Thyborøn Trawlbinderi
TSR Electronic
Ejgil Knudsen
Westdiesel
Granly Diesel A/S