AS SCAN

Poulsen og Kollerup igen ude med perfide beskyldninger

Udgivet af FiskerForum den 18-01-2019 · info@fiskerforum.dk

Poulsen og Kollerup igen ude med perfide beskyldninger   arkivfoto: Fiskeriordfører for Dansk Folkeparti Ib Poulsen - ft.dk

Poulsen og Kollerup igen ude med perfide beskyldninger arkivfoto: Fiskeriordfører for Dansk Folkeparti Ib Poulsen - ft.dk

Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet ødelægger dansk fiskeri, med deres vedvarende og insisterende beskyldninger mod den siddende Fiskeriminister. Ligegyldigt hvem ministeren er, så skal vedkommende åbenbart stå på mål for deres evindelige beskyldninger om ubetydelige forhold, der blæses op til vindstød af orkanstyrke for, som set udefra, udelukkende har til formål at hævde de to politikere på fiskeriområdet. Sensations-lystne ser de åbenbart spøgelser allevegne.

Denne gang handler det om østers og muslingelicenser og med sig i koret af »hylende« politikere, har man nu fået Alternativet, der sammen med Socialdemokratiet bakker Dansk Folkepartis helt egen »Kvotekonge-bekæmper« Ib Poulsen op. En Ib Poulsen der snart lægger sig ud med alt og alle, bare det ligner anelsen af en VLAK-fløj i Dansk Politik.


At fiskeriordføren fra Dansk Folkeparti, kan rummes i det ellers borgerlige og meget midtersøgende parti Dansk Folkeparti, fatter man ikke. Specielt når man tillægger Ib Poulsens helt egen fortolkning af liberal tanker omkring fiskeriet, hvor han hellere vil tale sager op, der desværre ikke altid har det tilstrækkelige økonomisk og bæredygtige incitament over sig. Det skal tilføjes, at man ikke må forveksle det med det bæredygtige fiskeri, der helt anderledes følger den fælles Europæiske fiskeripolitik. En politik som den EU-fornægtende politiker kun nødigt lader sig underlægge.


Laveste fællesnævner syntes istedet at være målet for Ib Poulsen, der med dette risikerer at fjerne lige netop det der gør at fiskeriet kan blive en overskudsforretning og ikke en økonomisk klods om benet. Man kan næsten fristes til at tro, at Ib Poulsen helt vil ophæve den private ejendomsret på kvoter og i stedet erstatte den med den kooporative tanketank, som praktiseres af fiskerne fra Thorupstrand.


Som i Landbruget arbejder man også i Fiskeriet på at rationaliserer arbejdsgangene, effektivisere og modernisere, altid søge det optimale resultat, så økonomien langsomt kan vokse og skabe vækst, fremgang samt velstand til de der yder. Men ved at tage initiativet og virkelysten fra fiskerne, vil man miste den indre dynamik, der skaber resultaterne. Noget som de fleste fiskere ellers er bygget og rundet af, entreprenør-ånden. Man vil se resultater, uden man absolut underlægges snærrende regler, begrænsninger og forordninger, der kun tager gnisten, gejsten og viljen fra folk. Frihed under ansvar kunne være noget Ib Poulsen i stedet skulle gå ind for, og stille sine evindelige og til tider intetsigende angreb på ubetydeligheder og bagateller til forvaltningen i bero. Det ville også skabe den ro, som fiskeriet efterlyser. Det sidste der er brug for, er endnu et ministerskifte omkring fiskeriet.


Få nu talt dansk fiskeri op og sørg istedet for at briternes truende exit fra det europæiske fællesskab ikke kommer til at knække 40 procent af dansk fiskeri. Se dét er en opgave som de fleste fiskere ville kunne forstå og som måske også kunne give lidt af den mistede anseelse tilbage, som Ib Poulsen med sine perfide angreb på fiskeriministeren og forvaltningen har mistet.


Et godt råd - Vil du dansk fiskeri? - så opfør dig som én der vil det.FiskerForum.dk

Bue Net
Atlantic Fair 2019 - UK
Atlantic Shipping
MarineServicen - Hanstholm - Thyborøn
Vest-El Aps
TSR Electronic
Hanstholm Fiskeriforening
Thyborøn Havn
Øster Hurup Båd-& Garnhandel
As Scan