AS SCAN

Strategi for cyber- og informationssikkerhed for søfarten

Udgivet af FiskerForum den 11-01-2019 · info@fiskerforum.dk

Strategi for cyber- og informationssikkerhed for søfarten. Foto: strategi for Søfartssektorens cyber- og informationssikkerhed

Strategi for cyber- og informationssikkerhed for søfarten. Foto: strategi for Søfartssektorens cyber- og informationssikkerhed

Som led i regeringens nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed, har Erhvervsministeriet blandt andet lanceret en sektorstrategi for søfarten. Den indeholder initiativer, der skal styrke IT-sikkerheden og forebygge cybertrusler for sektoren.

R03;Målsætningen med strategien er, at sikkerheden om bord på danske skibe samt i danske farvande ikke kompromitteres, som følge af cyberangreb.


Ansvaret for cyber- og informationssikkerhed i søfartssektoren ligger hos Søfartsstyrelsen og omfatter sejladssikkerheden i danske farvande samt sikkerheden om bord i danske skibe, herunder skibssystemer og software til skibets drift, fremdrivning og navigation.


Derudover omfattes tjenester som trafikovervågning, advarsler og information til skibsfarten samt andre systemer med sammenhæng til skibets sikre sejlads.


Til at håndtere opgaven med at implementere strategien har Søfartsstyrelsen etableret Søfartens cyber- og informationssikkerhedsenhed.


Strategiens initiativer er: • Etablering af Søfartens cyber- og informationssikkerhedsenhed

 • EU- og International lovgivning

 • Udvekslingspunkt mellem søfartssektorens aktører og Center fra Cybersikkerhed (CFCS)

 • Indstationering af søfartsmedarbejder hos Center fra Cybersikkerhed (CFCS)

 • Øget awareness niveau gennem samarbejde og vidensdeling i søfartssektoren

 • Konkrete målsætninger og brugervenlige anbefalinger til søfartssektorens aktører

 • It-sikkerhedskultur og Awareness

 • Fokusering på standardiserede processer i relation til cyber- og Informationssikkerhedsledelse

 • Sikre et vedvarende og robust cyber- og informationssikkerhedsberedskab i søfartssektoren

 • Fælles beredskabs- og varslingsplan til håndtering af It-sikkerhedshændelser

 • Planlægning og gennemførelse af fælles cyber-og informationssikkerhedsøvelser


Link til strategi for søfartssektorens cyber- og informationssikkerhedKilde: Søfartsstyrelsen
FiskerForum.dk

VMS Group
Granly Diesel A/S
Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste
Atlantic Shipping
VestjyskBANK
Atlantic Fair 2019 - DK
Tor-Mo Trawl ApS
Nordsøtrawl
Daconet
Thyborøn Havn