AS SCAN

Kollerup (S) og Poulsen (DF) roder sig igen ud i uforståelige lovændringer

Udgivet af FiskerForum den 09-01-2019 · info@fiskerforum.dk

Kollerup (S) og Poulsen (DF) roder sig igen ud i uforståelige lovændringer. foto: Orla Østerby (K) på Folketingets talerstol - Screenshot Altingets Video

Kollerup (S) og Poulsen (DF) roder sig igen ud i uforståelige lovændringer. foto: Orla Østerby (K) på Folketingets talerstol - Screenshot Altingets Video

Med forslag til Folketinget om at ændre sammensætningen i Fiskeriets Arbejdsmiljøråd og give plads til medlemmer der end ikke har forhandlingsret og denne mulighed på deres side, fik den konservative Fiskeriordfører Orla Østerby, til tirsdag i Folketinget, at tale dunder til kredsen bag forslaget og kalde det et frontalangreb på den danske forhandlingsmodel.

Bag forslaget, med at udvide kredsen i Fiskeriets Arbejdsmiljøsråd, til nu også at omfatte CO-Søfart, FSK (Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri) samt DPPO (Danmarks Pelagiske Producent Organisation), hvor der i forvejen er repræsentanter for fiskeriet DFPO (Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation) og 3F, står DF (Dansk Folkeparti), S (Socialdemokratiet), RV (Det Radikale Venstre) og SF (Socialistisk Folkeparti) der nu igen går uden om regeringens vilje og ved lov vil fastsætte, hvem der indstiller medlemmer til Fiskeriets Arbejdsmiljøråd.


Et brud med en over 100 årig praksis på arbejdsmarkedets forhandlingsområde, der nu bliver brudt af forligspartierne uden om regeringen, det var alligevel for meget for den konservative Orla Østerby (K), der trods lovforslaget var indstillet af partifællen Rasmus Jarlov (K) i sin egenskab af Erhvervsminister, men som efter pres fra kredsen bag fiskeriaftalen fra december 2016, loyalt fremsætter forslaget.


Den konservative fiskeriordfører brugte ord som, ufornuftigt og uklogt samt aldrig set før. Men lige meget hjalp det, for som Ib Poulsen (DF) argumenterede for, så så han det som en udvidelse af kredsen af arbejdesmarkedsparter og Ib Poulsen (DF) så tilsyneladende ikke faren i det usædvanlige skridt, at udvide med arbejdsmarkedsparter der ikke kan lave aftaler på lønforhandlings-området, netop som Orla Østerby (K) så skrapt ellers irettesatte forligskredsen om.


Se eller gense folketingets første behandling af sagen på Altinget.dk


Fra Altinget.dk side har man talt med 3F, der i dag repræsenterer arbejdstagersiden i Fiskeriets Arbejdsmiljøråd. De kritiserer også forslaget, som de i deres høringssvar også har kaldt et direkte politisk angreb på mere end 100 års tradition på det danske arbejdsmarked - den danske model.Kilde: Altinget.dk
FiskerForum.dk

As Scan
Atlantic Fair 2019 - DK
Piet Brouwer elektrotechniek
Erik Høgh-Sørensen (DF)
Hirtshals Havn
Pon Power
Lemvig Maskin- & Køleteknik
Frydendahl Fiskenet
Granly Diesel A/S
LAG Fyn