3XJ Thyborøn Skibs & Motor A/S

Stejlepladsen i Sydhavnen er blevet en kampplads

Udgivet af FiskerForum den 17-10-2018 · info@fiskerforum.dk

Stejlepladsen i Sydhavnen er blevet en kampplads. Illustration: Stejlepladsen i Sydhavnen

Stejlepladsen i Sydhavnen er blevet en kampplads. Illustration: Stejlepladsen i Sydhavnen

Københavns kommune mangler byggegrunde og i forbindelse med kommunes planlagte boligbyggeri på Amager Fælled, som her mødte massiv modstand, har man istedet kastet øjnene på et lille og helt unikt fiskerleje ved Sydhavnen i København.

Her er fisker Brian Kyed (44 år) haft sin plads siden 1998, hvor han er fjerde generation af en familie af Sydhavnsfiskere.


Men med kommunens planer om boligbyggeri, lige der hvor stejlepladsen ligger, er det lille samfund på Sydhavnen nu gået på barrikaderne. Det må simpelthen ikke ske, fortæller beboerne herfra, inden de i sidste uge stillede op på Rådhuspladsen, væbnet med bannere og bundgarn samt fiskegrejer, for at gøre Københavns kommunes Borgerrepræsentation opmærksom på, at det er en fredet stejleplads de øsnker at bebygge.


De konkrete planer, fra kommunens side, indebærer 550 nye boliger på Stejlepladsen, heraf vil ca. 140 boliger være alment byggeri og altså til at betale for hr. og fru Jensen, bliver det oplyst. Samtidig længere henne mod Tippen er et større område også reserveret by-udvidelsen. Her skal der ligger erhverv, daginstitutioner og boliger m.m. Så Folks frygt for at hele det naturgrønne område omkring Sydhavnen, langsomt men sikkert bliver indlemmet i de fremtidige byggeplaner for området.


Sydhavnsfiskeren Brian bliver således den sidste erhvervsfisker i Sydhavnen. Han er også den eneste der bliver direkte og økonomisk berørt af byggeplanerne. Han bruger nemlig Stejlepladsen til at tørre sine 500 meter lange bundgarnsnet. For som han siger, han har ikke råd til at leje sig ind et andet sted og byggeriet vil derfor fratage ham muligheden for et rentabelt fiskeri i fremtiden.


Hans planer rækker ellers 30 år ud i tiden, men det kan kun lade sig gøre, hvis byggeplanerne bliver ændret. Han forudser at hele området i løbet af nogle få år vil blive omdannet til boligområde og dermed slutter et unikt kapitel i Sydhavnens historie om den grønne plet på stejlepladsen tæt på vandet og den grønne Tippen tæt derved.


Du kan læse hele historien af Kristian Ejlebæk Nielsen her på Vice.comKilde: Vice.com
FiskerForum.dk

Atlantic Fair 2019 - UK
Granly Diesel A/S
Granly Diesel A/S
Værftet A/S
Westdiesel
Hanstholm Havns Olieforsyning
Quiksling - Water Rescue
Thyborøn Skibs & Motor.
AS SCAN
Bredgaard Bådeværft Aps