AS SCAN

Fem politianmeldt i forbindelse med Rigsrevisionens rapport

Udgivet af FiskerForum den 11-10-2018 · info@fiskerforum.dk

Fem politianmeldt i forbindelse med Rigsrevisionens rapport   arkivfoto: Politiet

Fem politianmeldt i forbindelse med Rigsrevisionens rapport arkivfoto: Politiet

Rigsrevisionen vurderer, at Udenrigsministeriets (Fiskeristyrelsens) forvaltning af tilskudsordninger under EHFF-programmet samlet set har været meget kritisabelt. Ministeriets mangelfulde forvaltning har medført, at ministeriet har udbetalt tilskud i modstrid med lovgrundlaget, samt at der er sket forskelsbehandling af ansøgere.

Ministeriets mangelfulde forvaltning indebærer desuden en risiko for tilbagebetalingskrav fra Europa-Kommissionen.


Men det er ikke kun Fiskeristyrelsen, som får får en højt hævet pegefinder med på vejen i Rigsrevisionens rapport. Fem personer er, som resultat af rapportens konklusioner, meldt til politiet, fordi de uretmæssigt skønnes at have opnået støtte.


I pressemeddelelsen oplyses det videre, at Fiskeristyrelsen på eget initiativ har meldt fem personer til politiet. En anmeldelse der åbenbart helt flugter med mistanken om svig i en række tilskudssager og som senere, efter det oplyste, kan danne grundlag for endnu flere politianmeldelser.


Fiskeriministeren Eva Kjer Hansen (V) siger videre i en kommentar, »Jeg tager Rigsrevisionens og Statsrevisorernes kritik meget alvorligt. Kritikken peger på en række forvaltningsmæssige problemer, som vi allerede er i gang med at rette op på som opfølgning på Rigsrevisionens beretning fra sidste år og vores egen undersøgelse fra Kammeradvokaten.«


Hun understreger endvidere alvoren i sagen, ved at iværksætte et omfattende oprydningsarbejde i forvaltningen. »Fremadrettet skal vi have opbygget et nyt administrationsgrundlag, der sikrer korrekt administration af midlerne. Som led i det arbejde vil der også blive gennemført en ekstern undersøgelse af de 6 erhvervsrettede tilskudsordninger, som ikke har været omfattet af Rigsrevisionens undersøgelse,« understreger hun til slut.Kilde: Udenrigsministeriet og Fodevarewatch
FiskerForum.dk

As Scan
VMS Group
Thyborøn Havns Fiskeriforening
A/S O.V. Jørgensen - Hundested Fiskeexport
Westdiesel
Vest-El Aps
Daconet
Kirk Larsen
Dofita
LAG Fyn