3XJ Thyborøn Skibs & Motor A/S

Korrektion af Forbud mod fiskeri af lange

Udgivet af FiskerForum den 10-10-2018 · info@fiskerforum.dk

Korrektion af Forbud mod fiskeri af lange

Korrektion af Forbud mod fiskeri af lange

Fiskeristyrelsen skal hermed korrigere det af 25. september 2018 udsendte forbud mod fiskeri af lange i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne fra og med fredag den 28. september 2018.

Forbuddet ændres med virkning fra 10. oktober 2018 til at gælde fiskeri af lange i EU-farvande i Skagerrak og Kattegat.


Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1604 af 19. december 2017, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 10. oktober 2018.Kilde: Fiskeristyrelsen
FiskerForum.dk

As Scan
Bue Net
North Sea Ship Agency
Seatech
As Scan
Karstensens Skibsværft A/S
Hanstholm Havns Olieforsyning
Dansk Energi Raadgivning
VMS Group
MarineServicen - Hanstholm - Thyborøn