AS SCAN

Korrektion af Forbud mod fiskeri af lange

Udgivet af FiskerForum den 10-10-2018 · info@fiskerforum.dk

Korrektion af Forbud mod fiskeri af lange

Korrektion af Forbud mod fiskeri af lange

Fiskeristyrelsen skal hermed korrigere det af 25. september 2018 udsendte forbud mod fiskeri af lange i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne fra og med fredag den 28. september 2018.

Forbuddet ændres med virkning fra 10. oktober 2018 til at gælde fiskeri af lange i EU-farvande i Skagerrak og Kattegat.


Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1604 af 19. december 2017, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 10. oktober 2018.Kilde: Fiskeristyrelsen
FiskerForum.dk

Fiskerforum.com Media Info
As Scan
Vonin
Hanstholm Fiskeriforening
Skibsforsikringen Frederikshavn
VMS Group
Fiskeriskolen Thyborøn
AS SCAN
Landbobanken
Bredgaard Bådeværft Aps