AS SCAN

Fiskerikontrollen får en bredside fra Nordjysk Regionspolitiker

Udgivet af FiskerForum den 04-10-2018 · info@fiskerforum.dk

Fiskerikontrollen får en bredside fra Nordjysk Regionspolitiker. Foto: Folketingskandidat for Dansk Folkeparti og regionsmedlem af Regionsrådet i  Nordjylland for DF Erik Høgh-Sørensen

Fiskerikontrollen får en bredside fra Nordjysk Regionspolitiker. Foto: Folketingskandidat for Dansk Folkeparti og regionsmedlem af Regionsrådet i Nordjylland for DF Erik Høgh-Sørensen

FiskerForum.dk har modtaget følgende partsindlæg fra DF´s Folketingskandidat i Nordjylland Erik Høgh-Sørensen.

En ny rapport fra Kammeradvokaten bekræfter desværre indtrykket af så store uregelmæssigheder i Danmarks Fiskerikontrol, at man ikke kan udelukke korruptionslignende tilstande.


Dette har jeg tidligere udtalt i både NORDJYSKE og TV2 Nord, og jeg har bedt politiet gå ind i sagen.


Efterforskningen er forskellig fra den såkaldte »kvotekonge-sag«, selvom der er konstaterbare personsammenfald i de to sager, hvad angår Fiskerikontrollen.


Bomtrawlsagen har nu løbet i flere år, og humlen er som følger: Med EU's tilladelse smadrer hollandske og belgiske bomtrawlere til stadighed nogle af Danmarks bedste fiskepladser i Skagerrak og Nordsøen.


De store bomtrawlere ødelægger havbunden, fusker dokumenterbart med kvoteoverskrivninger, og er kendt for at være hensynsløse søfolk. En bomtrawler efterforskes for at have påsejlet en danske fiskers trawl i Thorup Strand. Samme slags klager lyder fra tejn-fiskere.


I 2017 blev et internationalt elkabel mellem Norge og Danmark revet over af en bomtrawler. Reparationen betaler vi elforbrugere og skatteydere for, formentlig 80 millioner kroner, med mindre regningen via min politiamneldelse kan påføres den ansvarlige bomtrawler.


Danmarks økonomi skades endvidere af, at bomtrawlernes fangster køres ud af landet uforarbejdet uden at skabe jobs i de lokalsamfund, hvor fiskene er fanget.


Samlet set påføres Danmark milliardskader, men fordi det sker i EU-regi, vil Socialdemokratiet og Venstre og de øvrige EU-glade partier ikke gribe ind.


Endnu værre: Man kan via AIS-satellitbilleder se, hvordan Fiskerikontrollens skib »Vestkysten« tilsyneladende bevidst og nidkært kaster sig over små danske fiskere, mens EU-bomtrawlerne slipper nemmere.


Fiskerikontrollen afviser ganske vist denne udlægning, men den uomtvistelige kendsgerning er, at der trods den store risiko for snyd kun var 56 kontroller af bomtrawlere i 2017.


Stadig kan hollandske og belgiske bomtrawlere ustraffet slukke deres AIS-signal i timevis, så det er nemmere for dem at fiske ulovligt.


Stadig er der ingen effektiv »træk-for-træk« kontrol. Denne metode vil formentlig afsløre snyd, så den slags kontrol afviser flagstaterne Holland og Belgien naturligvis.


Altså diskrimineres over-kontrollerede danske fiskere, og dermed afsløres Venstres og Socialdemokratiets EU-politik igen som en fiasko.
Konklusion: Det danske samfund berøves milliarder af kroner, og det er EU's skyld.


Nede i Bruxelles foregår det ved, at Holland og Belgien har det nødvendige flertal til at stemme Danmark ned i Ministerrådet, og derfor kigger Venstres Lars Løkke Rasmussen og Socialdemokratiets Mette Fredriksen væk i afmagt.


De to partier lever til fulde op til det gamle ordsprog om, at den der bukker for dybt, har det med at blive trådt i nakken af deres undertrykkere.


At standse de miljøødelæggende bomtrawlere er foreløbig ingen fælles politisk sag i Danmark.


En ting er Venstres ringe fiskeriministre, der udskiftes, som vinden blæser. Værre er Socialdemokratiet. Fiskeriordfører Simon Kollerup (S) jagter først og fremmest danske »kvotekonger«, men ingen af dem er blevet dømt ved en domstol. Godt nok er kvotekoncentration et problem, men det er ikke godt nok bare at mistænkeliggøre store fiskere.


Hertil kommer den skyhøjt betalte EU-parlamentariker Ole Christensen (S), der med rette kalder sig selv »Ole EU«. Han har siddet i EU siden 2004, og han afviser på skrift at samarbejde med mig fra Dansk Folkeparti.


Som regionsrådsmedlem og folketingskandidat i DF må jeg give »Ole EU« ret så langt, at det kan være svært at samarbejde med Venstre og Socialdemokratiet, så længe de to partier sparker rundt med danske fiskere og lader EU smadre dansk fiskeri.


Men jeg samarbejder gerne. Det vil jeg gerne slå fast. Det skal bare være et samarbejde til fordel for danske fiskere.


Partsindlæg modtaget af Erik Høgh-Sørensen, som
medlem af Regionsrådet i Nordjylland for DF
Folketingskandidat i Nordjylland

Atlantic Fair 2019 - UK
Fiskerforum.com Media Info
Thyborøn Havn
Øster Hurup Båd-& Garnhandel
Ejgil Knudsen
Quiksling - Water Rescue
Thyborøn Skibs & Motor.
Thyborøn Trawldoor
Værftet A/S
Avance