AS SCAN

Ændring af regulering af Andre arter i norsk økonomisk zone i Nordsøen

Udgivet af FiskerForum den 24-09-2018 · info@fiskerforum.dk

Ændring af regulering af Andre arter i norsk økonomisk zone i Nordsøen

Ændring af regulering af Andre arter i norsk økonomisk zone i Nordsøen

For fiskeri af andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen ændres den hidtidige fastsatte fangstmængde, med virkning fra den 24. september 2018, således at den højst tilladte fangstmængde pr. kalenderuge er 7.500 kg.

Reguleringsbekendtgørelsens § 144, stk. 2 og 3 finder indtil videre ikke anvendelse i relation til nærværende regulering af fiskeri af andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen.Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1604 af 19. december 2017, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 24. september 2018.Kilde: FiskeriStyrelsen
FiskerForum.dk

Granly Diesel A/S
Bue Net
Vonin
Øster Hurup Båd-& Garnhandel
Dansk Energi Raadgivning
Atlantic Fair 2019 - DK
Fiskeriskolen Thyborøn
Atlantic Shipping
Gunnar Utbults Fiskekonsult
As Scan