3XJ Thyborøn Skibs & Motor A/S

Nu sættes der penge af til krigen mod skarven lokalt

Udgivet af FiskerForum den 03-09-2018 · info@fiskerforum.dk

Nu sættes der penge af til krigen mod skarven lokalt. Foto: Skarv - FiskerForum.dk

Nu sættes der penge af til krigen mod skarven lokalt. Foto: Skarv - FiskerForum.dk

Alle småfisk´s skræk og rædsel, skarven, får nu kontant modstand fra Skjern Å Sammenslutningen, der i krigen kan kaste yderligere 40.000 kroner efter skarven, når foreningen ansætter en koordinator der skal samordne indsatsen mod den plagsomme fugl. Pengene er bevilget af Ringkøbing Skjern Kommunes Teknik- og Miljø, der over de næste tre år, årligt afsætter et beløb til en person, der skal koordinerer kampen mod skarven i hele Skjern Å Systemet.

De sidste tre år, har opgaven med at koordinerer indsatsen mod skarven ligget hos biolog Thomas Mosgaard fra Kommunen, oplyses det til Dagbladet Ringkøbing Skjern. Denne funktion er netop nedlagt. Men Skjern Å Sammenslutningen mener, at arbejdet er for vigtigt til, at det bare skal opgives, hvorfor kommunen nu også har vedtaget, at skyde 40.000 kroner årligt efter projektet, som således kan fortsætte.


Sidste år den 1. september, da skarvjagten gik ind på Ringkøbing Fjord, nedlagde man 832 skarver i alt. Det er som Jan Møller Jensen fra Skjern Å Sammenslutningen siger i en kommentar, »Skarven truer fortsat fiskebestandene i Skjern Å-systemet. Det er ikke bare laks, men også andre fiskearter som stalling og ørred der er truet,« forklarer Jan Møller Jensen videre, og nævner en undersøgelse fra DTU Aqua, der fortæller om en biomasse af fisk i vandløbene, herunder også Skjern Å. Der er historisk lav og grunden hertil er den fiskespisende skarv, der støvsuger alt fra småfisk og krebs i fjorde og å-løb.


Jagt-koordination


Med biolog Thomas Mosgaards indsats, med at lokalisere skarven og koordinere indsatsen med lokale jægere, er lykkedes, både med regulering og bortskydning af skarven, hvilket har givet en klar forventning om, at det får en gunstig effekt på fiskebestandene fremadrettet. Ligeledes søger sammenslutningen for Skjern Å også andre kommuner langs Skjern Å systemets om kontante bidrag til reguleringen.


Foreningen håber på bred opbakning, for opgaven med at koordinere indsatsen mod skarven er større, end man kan forlange af en privat forening alene. Omvendt er indsatsen nødvendig, hvis ellers kommunernes målsætning for fiskebestandene i vandløbene skal overholdes.Kilde: Dbrs.dk
FiskerForum.dk

Fiskerforum.com Media Info
As Scan
Avance
Nordic Marine Oil A/S
Quiksling - Water Rescue
Thyborøn Trawldoor
Frydendahl Fiskenet
West Ship
Gunnar Utbults Fiskekonsult
LAG Fyn