3XJ Thyborøn Skibs & Motor A/S

Tobissæson med færre fisk med lavere olieindhold

Udgivet af FiskerForum den 20-08-2018 · info@fiskerforum.dk

Tobissæson med færre fisk med lavere olieindhold. Foto: tobis - FF Skagen

Tobissæson med færre fisk med lavere olieindhold. Foto: tobis - FF Skagen

Danmarks Fiskeriforening konkluderer for tobissæsonen i år, at det har været en tobissæson lidt ud over det sædvanlige, desværre i en negativ retning.

Kvoterne for tobis, har de sidste tre år udvist store udsving. Alene for det vigtigste fiskeområde for tobis i farvandsområde 1 var kvoten for 2018 på 119.822 tons mod en kvote på 226.896 tons for 2017 og ned til en kvoteanbefaling for katastrofeåret 2016 hvor kvoten var på beskedne 12.518 tons.


I en tidligere artikel i FiskeriTidende, har seniorforsker Mikael Van Deurs ved Institut for Akvatiske Ressourcer hos DTU Aqua udtalt, at efter en ny dansk undersøgelse er industrifisken i Nordsøen blevet færre og mindre med årene. Undersøgelsen beskriver udviklingen de seneste 37 år for de små industrifisk i Nordsøen og konklusionen var her efter seniorforskerens mening, at vi fremadrettet må forvente disse store udsving i bestanden. Så hvis industrifiskene bliver både færre og mindre, bør dette også afspejles i rådgivningen, slutter han.


Netop sådanne udsving har fiskerne og fiskeindustrien oplevet de seneste tre år. Specielt for i år, hvor sæsonen kom noget senere igang, efter et meget koldt forår. Noget der udsatte fangsterne og opstarten til et stykke hen i april måned. Hvilket fiskemelsfabrikkerne TripleNine og FF Skagen har kunnet mærke. TripleNine melder således om en sæson, hvor kvoterne trods alt blev fisket op som forventet og FF Skagen peger ligeledes på en sæson som forventet. Samlet er det blevet til omkring 177.000 tons for de danske industrifiskere, indtil nu.


Et andet problem for fiskemelsfabrikkerne, har udover de noget mindre tobiskvoter været, at olieindholdet i fisken også har været under det forventede.Kilde: FiskeriTidende.dk
FiskerForum.dk

Atlantic Fair 2019 - UK
Bue Net
Scandfish
Gedhus Consult
AS SCAN
Thyborøn Skibs & Motor.
As Scan
Pon Power
LAG Fyn
Nordjyske Bank