AS SCAN

Polske Opdræts-laks solgt som danske i Australien

Udgivet af FiskerForum den 19-07-2018 · info@fiskerforum.dk

Polske Opdræts-laks solgt som danske i Australien.  Arkivfoto: Laks - FiskerForum.dk

Polske Opdræts-laks solgt som danske i Australien. Arkivfoto: Laks - FiskerForum.dk

Fup og fiduser med omdeklarering af laks, har givet en fiskeeksportør en stor og klækkelig eksportgevinst, men en yderst minimal og meget beskeden bøde, for ulovligt at have omdeklareret 174 tons polske laks til danske.

Dommen i Esbjerg Byret lød på latterligt lave 2500 kroner, trods anklagemyndigheden havde forlangt en bøde i størrelsesordnen den anslåede fortjeneste på knapt 800.000 kroner. Ekstra Bladet skriver videre, at dommeren ikke godtog anklagerens krav om at bøden skulle svare til fortjenesten. Det har ellers været almindelig procedure i andre lignende straffesager, men byretsdommeren valgt i dette tilfælde, at omgå kravet. Til stor utilfredshed for chefen for Fødevarestyrelsens Rejsehold, Michael Rosenmark, der nu har til og med onsdag til at anke dommen.


til Ekstra Bladet siger han blandt andet, »Vi er overraskede og chokerede over, at han ifølge byretsdommen skal slippe med at betale 2500 kroner for med vilje at snyde ved at forsyne knap 174 tons polskproducerede laks med danske certifikater, hvilket har givet ham en fortjeneste på mindst 793.000 kroner.«


Fristelsen til snyd flugter ifølge flere, efter et stadigt stigende krav om lavere priser på fisken, hvilket har fået eksportørene i højere grad at kigge til udlandet, når fremtidens drift skal sikres, ifølge Ekstra Bladet.Kilde: Ekstrabladet og FoedevareWatch.dk
FiskerForum.dk

Granly Diesel A/S
Fiskerforum.com Media Info
Piet Brouwer elektrotechniek
Hanstholm Fiskeriforening
Vest-El Aps
Nordic Marine Oil A/S
Fiskeriskolen Thyborøn
TSR Electronic
North Sea Ship Agency
HE Marine A/S