AS SCAN

Forbud mod fiskeri af tobis i forvaltningsområde 2r

Udgivet af FiskerForum den 22-06-2018 · info@fiskerforum.dk

Forbud mod fiskeri af tobis i forvaltningsområde 2r

Forbud mod fiskeri af tobis i forvaltningsområde 2r

Idet den disponible mængde af tobis i forvaltningsområde 2r skønnes opfisket, indføres der forbud mod fiskeri af tobis i forvaltningsområde 2r fra og med fredag den 22. juni 2018.

Forbud mod at medbringe og lande tobis fra forvaltningsområde 2r træder i kraft fra og med mandag den 25. juni 2018.


Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1604 af 19. december 2017, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 22. juni 2018.Kilde: Fiskeristyrelsen
FiskerForum.dk

Fiskerforum.com Media Info
As Scan
VMS Group
West Ship
Holland Fisheries Event
Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste
Stenbjerg Net
Cosmos Trawl - specialists in efficient, modern fishing gear
Pon Power
Karstensens Skibsværft A/S