AS SCAN

FSK vinder plads i Fiskeafgiftsfonden

Udgivet af FiskerForum den 21-06-2018 · info@fiskerforum.dk

FSK vinder plads i Fiskeafgiftsfonden. arkivfoto: redskaber - FiskerForum.dk

FSK vinder plads i Fiskeafgiftsfonden. arkivfoto: redskaber - FiskerForum.dk

Aftalen fra november måned 2017, hvor et flertal udenom regeringen fik gennemført en beslutning om, at aftaleparterne i løbet af 2018 skal finde modeller, der kan bidrage til at frigøre midler fra fiskeriet til at iværksætte initiativer til gavn og udvikling af dansk fiskeri.

Det må nu siges at være lykkedes til fulde. Til manges store ærgelse og andres store tilfredshed. Til de sidstnævnte hører helt givet FSK (Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri).


Formanden for FSK Søren Jacobsen er ude i en pressemeddelelse hvor foreningen giver udtryk for at være tilfredse med afklaringen, specielt omkring Fiskeafgiftsfondsmidlerne og hvorledes de fremover skal fordeles og måske ligeså interessant, hvem der skal fordele dem.


Der er ifølge FSK sikret en mere ligelig fordeling i den bestyrelse, som skal udmønte midlerne. Her finder man måske ikke så overraskende FSK (Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri) nævnt, med et medlem i bestyrelsen for Fiskeafgiftsfonden.


Fiskeafgiftsfonden


Tilvejebringelse af midler til udvikling af fiskeriet, sker gennem en promilleafgift, som ikke overraskende administreres af Fiskeafgiftsfonden. I den netop indgåede aftale, hæves afgiften fra de nuværende 2 promille af fartøjernes årlige omsætning til istedet 4 promille for omsætning op til 25 millioner kroner og 6 promille for omsætning over 25 millioner kroner. Der indføres desuden et bundfradrag for alle fartøjer på 500.000 kroner årligt. Dvs. der betales ikke afgift for omsætning under en halv million.


Den nye model træder i kraft pr. 1. januar 2019 og skønnes at tilvejebringe et merprovenu på ca. 7,5 mio. kr.


Formanden for FSK er glad for og som han ser det, hele vejen rundt, er sikret en balance fremover for dansk fiskeri. Han understreger ligeledes i pressemeddelelsen, at alle ønsker jo ro i dansk fiskeri, men det kræver efter FSK formandens mening, at alle har en forståelse for vigtigheden af, at sikre mangfoldigheden i dansk fiskeri, hvor der både er plads til store og små fartøjer i fremtiden, slutter FSK formanden.



Kilde: UM.dk og FSK
FiskerForum.dk

Granly Diesel A/S
Fiskerforum.com Media Info
Gunnar Utbults Fiskekonsult
Gedhus Consult
A/S O.V. Jørgensen - Hundested Fiskeexport
Hanstholm Havns Olieforsyning
Atlantic Shipping
Stenbjerg Net
Tor-Mo Trawl ApS
Øster Hurup Båd-& Garnhandel