AS SCAN

Der er i øjeblikket netværksproblemer mellem Fiskeristyrelsens systemer og Statens IT

Udgivet af FiskerForum den 11-06-2018 · info@fiskerforum.dk

Der er i øjeblikket netværksproblemer mellem Fiskeristyrelsens systemer og Statens IT

Der er i øjeblikket netværksproblemer mellem Fiskeristyrelsens systemer og Statens IT

Netværksproblemerne mellem Fiskeristyrelsens systemer og Statens IT medfører, at der ikke kan modtages meldinger, kvitteres for eLog meddelelser eller indberetes afregninger.

Alle danske fiskefartøjer, der fører elektronisk logbog, skal fortsætte med at føre logbogen efter de gældende regler og afvente, at der igen kan sendes kvitteringer på afsendte eLog meddelelser.


Fartøjer, der ikke fører elektronisk logbog, kan afgive meldinger hos den danske FMC på telefon: 45 72 17 56 09.


Opkøbere og fiskere, der sælger egen fangst, må afvente, at Fiskeristyrelsens systemer igen er tilgængelige.


EU Kommissionen, EU medlemslandene, Norge samt øvrige tredje lande vil blive orienteret om driftsproblemerne.


Der vil blive udsendt en Indberetningsservice meddelelse, når Fiskeristyrelsens systemer igen er i normal drift.Kilde: Fiskeristyrelsen
FiskerForum.dk

As Scan
Bue Net
Vonin
Granly Diesel A/S
Scandfish
Thyborøn Havns Fiskeriforening
Hanstholm Elektronik
TSR Electronic
Gedhus Consult
Landbobanken