AS SCAN

Økosystemet i Nordsøen og i Skagerrak ændres

Udgivet af FiskerForum den 17-05-2018 · info@fiskerforum.dk

Økosystemet i Nordsøen og i Skagerrak ændres Statusrapport for Nordsøen og Kattegat - IMR

Økosystemet i Nordsøen og i Skagerrak ændres Statusrapport for Nordsøen og Kattegat - IMR

Bekymringerne for vores havområder deles ikke kun af forskerne men også af fiskere, der ser små men gradvise ændringer i det biodiversiteten og det daglige fiskeri.

I en ny rapport fra den norske Overvågningsgruppe, som det norske Havforskningsinstitut har bragt, bringer de en rapport om miljøet i Nordsøen og Skagerrak samt de ydre påvirkninger.


I en opdateret status-rapport om Nordsøen og Skagerrak kan man læse om en stigende havtemperatur, der som konsekvens giver øget og en stigende indtrængning af andre og sydlige arter, men også en vækst i fiskebestande, som følge af et reduceret fiskepres samt et mindre miljøpåvirkning af forurendende stoffer.


Havtemperaturen har ligget over gennemsnittet siden slutningen af 1980´erne, hvilket har medført at en række sydlige fiskearter har spredt sig både i Nordsøen men også i Skagerrak. Især har det medført en stigning i sydfrakommende dyreplankton, som har ført til en ringere rekruttering af mange af de vigtigste fiskearter i området. Det kan få den uheldige konsekvens, at havområdet bliver mindre produktivt.


Trods en vækst i mange af fiskebestandene, er der alligevel bekymring for fiskenes fremtid, for hvis ikke rekrutteringen bedres, vil det fremadrettet starte en negativ spiral og selvom kvælstofproblemet er nogenlunde under kontrol, oplever man stigende forekomster af miljøgifte og andre uønskede stoffer i fiskene, selvom de fortsat ligger under grænseværdierne.


Statusrapporten der kan læsees her udgives af Overvågningsgruppen for de overordnet forvaltningsplaner. De medvirker til at samordne overvågningen i de norske områder samt give en samlet vurdering af havets tilstand og udvikling i de marine økosystemer. Gruppen er sammensat af 12 forskellige direktorater og tilsyn samt forvaltnings- og Forskningsinstitioner.Kilde: HI.no
FiskerForum.dk

Granly Diesel A/S
Atlantic Fair 2019 - DK
Hanstholm Fiskeriforening
Thyborøn Skibs & Motor.
MarineServicen - Hanstholm - Thyborøn
Fibras Industriales S.A.
Lemvig Maskin- & Køleteknik
VestjyskBANK
Avance
Øster Hurup Båd-& Garnhandel