AS SCAN

Hvidpletsyge-fisk kan være fortid, siger dansk forsker

Udgivet af FiskerForum den 14-05-2018 · info@fiskerforum.dk

Hvidpletsyge-fisk kan være fortid, siger dansk forsker. Foto: en malle ramt af dræberparasitten »Ichthyophthirius« fotograf: Kurt Buchmann KU

Hvidpletsyge-fisk kan være fortid, siger dansk forsker. Foto: en malle ramt af dræberparasitten »Ichthyophthirius« fotograf: Kurt Buchmann KU

Danske forskere har netop fundet et molekyle, der kan redde ferskvandsfisk fra den dræbende parasit, der går under det videnskabelige navn »Ichthyophthirius«, hvidpletsyge, der hærger de fleste steder på kloden.

Det skriver forskerene, med professor Kurt Buchmann fra Københavns Universitet i spidsen, i en artikel på Forskerzonen.


En side hvor forskerne selv direkte kommer til orde. Her skriver de om deres forskning og forskningsfelt, og bringer på denne meget direkte måde relevant viden ind i den offentlige debat og formidler dermed budskabet til et bredt publikum. ForskerZonen er støttet af Lundbeckfonden.


Overskriften her lyder, »Danske forskere finder miljøvenlig kur mod global fiskedræber-parasit«. Der er et encellet snyltende fiskedræber fimredyr, som volder problemer for så godt som alle arter af ferskvandsfisk. Det gælder både vildfisk og opdrættede ferskvandsfisk.


Årligt anvendes der betydelige mængder af kemikalier i blandt andet opdrætsanlæg, for at holde det lille fimredyr fra fiskene. Får fisken først parasitten, dør den i løbet af ganske få dage.


Parasitten er god til at gemme sig.


Livscyklusen har fire stadier for fiskedræberen, der giver hvidpletsyge hos ferskvandsfisk. De forskellige stadier kaldes hver for sig: trofont, tomont, tomocyste og theront.


Parasittens livscyklus fire stadier er:  • Et stadie i fiskens hud (trofonten der spiser huden)

  • Et stadie som fritsvømmende (tomonten)

  • Et stadie hvor den er indkapslet (tomocysten)

  • Det smittefarlige stadium (theronten)


Forskningen har vist, at et nedbrydeligt molekyle dræber parasitten på få minutter


De nye forskningsresultater fra Københavns Universitet viser, at et såkaldt surfaktantmolekyle fra bakterien Pseudomonas H6 kan dræbe alle de parasitstadier, som findes i miljøet, det er lige fra en sø, til et fiskeopdræt eller i et akvarie.


Der er øjeblikkelig virkning når dette surfaktantmolekyle tilsættes, Der går hul på parasitten, som derfor mister livet. Dertil skal lægges, at surfaktanterne fra bakterierne nedbrydes efter få timer i miljøet, så der sker ingen ophobning i naturen efter brugen.


Midlet giver samtidig forskerne håb om en betydelig mere miljørigtig og miljøvenlig kontrol af snylterne. Du kan se en film om fiskedræberparasitten her.Kilde: Videnskab og Kurt Buchmann
FiskerForum.dk


Granly Diesel A/S
Fiskerforum.com Media Info
Øster Hurup Båd-& Garnhandel
North Sea Ship Agency
Daconet
TSR Electronic
Atlantic Fair 2019 - DK
Cosmos Trawl - specialists in efficient, modern fishing gear
Hirtshals Havn
MarineServicen - Hanstholm - Thyborøn