3XJ Thyborøn Skibs & Motor A/S

Én af fiskebranchens kæmper Iver Espersen i Hirtshals er død

Udgivet af FiskerForum den 11-04-2018 · info@fiskerforum.dk

Én af fiskebranchens kæmper Iver Espersen i Hirtshals er død. Foto: Fiskeeksportør Iver Espersen - Flaskeposten

Én af fiskebranchens kæmper Iver Espersen i Hirtshals er død. Foto: Fiskeeksportør Iver Espersen - Flaskeposten

Iver Espersen, en af dansk fiskeindustris og –eksports helt store personligheder er død i en alder af 76 år.

Den lokale netavis i Hirtshals Flaskeposten har i den anledning sendt følgende mindeord om fiskeeksportør Iver Espersen.


Indtil de sidste dage var Iver Espersen totalt engageret i den virksomhed, han selv havde været med til at udvikle, så den ekspanderede til en af Europas største, mest omfattende og respekterede i fiskebranchen.


Fra sin villa på Stenbjerg 24 i Hirtshals kunne Iver Espersen skue ud over den by og den havn, som han var med til at sætte sit præg på, og som han mere end de fleste var med til at skabe udvikling i.


Så sent som for knap to år siden, da Iver Espersen rundede 75 år, havde han gang i nyskabende projekter, der denne gang var relateret til laksebranchen og foregik i et internationalt samarbejde. Et projekt, der færdiggøres efter Iver Espersens død, og som lang tid fremover vil skabe nye arbejdspladser i Hirtshals.


Og sådan har det været med alt, hvad Iver Espersen beskæftigede sig med lige fra sild, via rund- og fladfisk og til laks.


Som anden generation og med tredje generation på vej i Danmarks største fiskeindustri-koncerner – Skagerak Group, placerede Iver Espersen sig helt fremme, ikke alene i Dansk fiskerindustri, men også på globalt plan.


Skagerak var Iver Espersens liv, og i 2011 kunne han fejre sit »guldbryllup« med den virksomhed, han nåede at være »gift med« i over 56 år, siden 1961.


Iver Espersens far, Sigurd Espersen, der selv kom fra en fiskeeksportørslægt, stiftede i 1930 Skagerak Fiskeeksport A/S med sildefiskeri og eksport som grundlag. Det er den virksomhed, der har udviklet sig til Skagerak Group.


I hele sin ungdom var Iver Espersen i hjemmet på Kystvejen helt tæt på fiskeriet og den industri, der modtog, forarbejdede og videreformidlede fangsterne fra havet.


Han blev hurtigt optaget i sin fars hårde skole. I 1961 – efter den ordinære skolegang på Privat Realskolen i Hjørring – var Iver Espersen øjeblikkeligt engageret i det erhverv, som blev hele hans liv.


Iver Espersen kom på fiskeri, og han arbejdede som kølevognschauffør.


I de første år i virksomheden blev det også til studieophold flere steder i Europa, bl.a. halvandet år i Italien.


Det var år, hvor Iver Espersen – som han selv sagde – lærte andre kulturer at kende samt at respektere fremmede mennesker. Noget, der efter Iver Espersens opfattelse, var behov for.


I 1967 satte 26-årige Iver Espersen sig i direktørstolen hos Skagerak Fiskeeksport A/S og udgjorde, sammen med sin bror Chris Espersen, direktionen. Chris Espersen døde i 1998, og siden var Iver Espersen direktør og ejer af Skagerak Group.


Iver Espersen havde altid skarpt fokus på sin virksomhed og dens udvikling. Alligevel fandt han også tid til at engagere sig i det fiskeripolitiske samt i udvikling af fiskeri og fiskerindustri rundt om i verden.


Iver Espersen oplevede et konsulenthverv hos det danske udenrigsministerium som noget af det mest berigende. I 1987 til 88 var han med i udviklingsprojekter i Sydamerika – Ecuador og Uruguay – hvor der blev arbejdet med fiskeri og havne.


Mens de »fremmede« inspirerende opgaver blev løst, var der også store opgaver på hjemmefronten. Efter Iver Espersens opfattelse var dansk fiskeindustri i disse tider privilegeret på grund af sit enorme »hjemmemarked« Tyskland. I relation til Tyskland var der efter hans mening kun én fare, nemlig risikoen for at falde i søvn.


Bl.a. derfor begyndte Skagerak Fiskeeksport A/S i 1986 at bevæge sig ind på det japanske marked – en enorm udfordring med helt anderledes handelstraditioner, kompliceret transport, sprogbarrierer, kultur- og mentalitetsforskel.


Dette engagement udviklede sig til et konstruktivt handelssamarbejde, hvor tredje generation, sønnen Christian Espersen, gradvist overtog ansvaret.


Interessen for en tilstrækkelig råvareforsyning bar gennem Iver Espersens 56 år i fiskeindustrien præg af engagement. Han var således med, da der skulle bygges nye fartøjer til primært pelagisk, men også mere alsidigt fiskeri. Her fandt han en god medspiller i Karstensens Skibsværft i Skagen, som i 1999 byggede og leverede »Strømfjord«. Det var en konstruktionsmæssig nyskabelse, som siden har været mønster-model for byggeri af fiskefartøjer. Selv fik Skagerak Fiskeeksports rederi bygget tre fartøjer hos Karstensen.


Finanskrisen tvang i 2008 Iver Espersen til en beslutning, som han langt fra havde det godt med, men det var enten samling i én fabrik eller lukning af hele virksomheden. De økonomiske parametre pegede på samling i Skagen. Det gjorde ondt, da Iver Espersen skulle lukke produktionen i Hirtshals – men, der var ikke anden udvej.


Skagerak Group kom på den rigtige side af krisen og er i dag – ikke mindst på grund af Iver Espersens fremsyn og beslutningsfasthed – en koncern, der er klædt økonomisk på til en fremtid med fortsat udvikling.


I de seneste år udbredte Iver Espersen sit engagement til yderst velkomne investeringer i hjembyen.


Han donerede således millionbeløb til bevarelsen af Hirtshals Fyr, og han renoverede den bygning, der i tidligere tider fungerede som jernbanestation og posthus. Dens oprindelige anvendelse var administrationsbygning for havnebyggeriet i Hirtshals, og den kan betragtes som byens DNA.


»Administrationsbygningen« er i dag domicil for koncernadministrationen i Skagerak Group, og herfra drives Transport- og Trading-virksomhed.


For Iver Espersen var det en stor glæde, at det, hans far for 88 år siden satte i gang, gav ham midler til at sige tak til den by, hvor han fik lov til at udvikle sin virksomhed og føre det videre, som forældrene Margit og Sigurd Espersen satte i gang.


Foruden den store aktivitet på erhvervsfronten, var Iver Espersen også sin fars arvtager, hvad angik uddannelse af næste generation.


Yngste søn, Niels Espersen, driver egen erhvervsvirksomhed i Sydeuropa, og Christian Espersen indtager ansvarsfulde poster i koncernens virksomheder.Kilde. Flaskeposten.nu
FiskerForum.dk

Atlantic Fair 2019 - DK
Fiskerforum.com Media Info
Cosmos Trawl - specialists in efficient, modern fishing gear
Atlantic Shipping
Quiksling - Water Rescue
Daconet
Thyborøn Havn
Bredgaard Bådeværft Aps
Thyborøn Trawldoor
Gunnar Utbults Fiskekonsult